Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 7 688--693, CD
PL W artykule przedstawione zostały rezultaty badań symulacyjnych wielousługowych złożonych systemów niepełnodostępnych. Do realizacji badań wykorzystano autorski symulator, którego implementacja była pierwszym etapem badań nad wspomnianymi systemami. W kolejnych etapach, autorzy podejma˛ próby opracow[...]
EN The paper presents the results of research on simulation studies of a multi-service, complex, non-full available systems. The dedicated simulator of such a systems, was developed by the authors in order to conduct the research. The implementation of it which was the first stage of research of this s[...]
2
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 7 677--681, CD
PL W artykule przedstawiony został model analityczny złożonego systemu niepełnodostępnego. Opracowywanie modeli tego rodzaju systemów jest uzasadniony, zdaniem autorów, tym, że współczesne sieci i tworzące je systemy teleinformatyczne wykazują właściwości niepełnodostępności. Może być on wykorzystany d[...]
EN The paper presents the analytical model of a complex, non-full available systems. The development of models of such systems is justified, according to the authors, in that contemporary networks and the IT systems that constitute them have the properties of non-full-availability. It can be used to mo[...]
3
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 7 694--698, CD
PL W artykule przedstawiony został model analityczny wielousługowego systemu kolejkowego z ruchem elastycznym. Ruch elastyczny należy do podstawowych typów ruchu występujących we współczesnych sieciach teleinformatycznych. Przedstawiony model pozwala na określenie podstawowych parametrów systemów kolej[...]
EN The paper presents an analytical model of multi-service queueing system with elastic traffic. The elastic traffic belongs to the basic types of traffic that occurs in modern telecommunications networks. The presented model allows to calculate basic parameters of queueing system. The results of the a[...]
4
71%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2019 nr 7 541--547, CD
PL Artykuł przedstawia inżynierską propozycje metod modelowania typowych źródeł ruchu występujących w sieciach przemysłowych. Do opracowania modeli wykorzystano model ON/OFF. Na jego podstawie zaproponowano modele wykorzystywane do modelowania typowych ruchów występujących w sieciach przemysłowych taki[...]
EN The paper presents a description of type of traffic used in industrial networks. In the paper authors proposed methods of traffic generation which can be used for modelling traffic sources used in industrial networks. The proposed traffic models were elaborated on the basis of the ON/OFF model. The [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last