Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1775--1781
PL Zagadnienie konkurencyjności coraz częściej pojawia się w polityce regionalnej różnych państw, w tym również członków Unii Europejskiej, gdzie stało się jednym z sześciu najważniejszych celów tej polityki na przełomie XX i XXI wieku. Jej głównym priorytetem jest podniesienie poziomu konkurencyjności[...]
EN The competitiveness of the province is an important subject in policy of regions for many countries including Euro-pean Union members . This became one of six most important aims in this policy in XX and XXI. The rules of new regional policy of European Union’s influence on the competitiveness of re[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1778--1783, CD
PL W konsekwencji wzrostu tempa życia i intensyfikacji skutków sytuacji stresowych uznanie zyskał odpoczynek na wsi. Atutem obszarów rolniczych jest zachowana przyroda oraz możliwość wypoczynku z dala od dużych miast. Agroturystyka i usługi jej towarzyszące mają zarówno w Polsce jak i w Europie wielole[...]
EN As a consequence of the increase in the pace of life andthe intensification of the effects of stressful situations, recognition has gained the rest in the countryside. The advantage of agricultural areas is preserved nature and the opportunity to relax away from large cities. Agritourism and its acc[...]
3
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 1751--1757
PL W działalności usługowej, szczególnie w zakresie oferowania usług turystycznych, istotną rolę spełnia wieloaspektowy system promocji. Bez zastosowania tego rodzaju działań, trudnym jest skuteczne wypromowanie wielu produktów, niejednokrotnie nawet takich, które posiadają znaczący potencjał turystycz[...]
EN In the service industry, particularly in offering tourism services, we can see the key role of promotion. Without this range of activities many products can not be effectively promoted, sometimes even those that have the significant potential for tourism. In the article we discuss these issues conne[...]
4
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1672--1677, CD
PL W procesie kształtowaniu się rynku turystycznego można zauważyć rosnącą współzależność z rozwojem usług lotniczych, co warunkuje zaspokojenie oczekiwanych potrzeb i poprawę efektywności obydwu rodzajów działalności. Przewoźnicy niskokosztowi przejęli w niektórych regionach ponad połowę popytu, uzysk[...]
EN In the development of the tourism market, there is a growing in terdependence with the development of air services, which will meet the expected needs and improve the efficiency of both. Low-cost carriers have over half the demand in some regions, earning the position of a significant player in the [...]
5
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 1678--1685, CD
PL Problematyka opracowania dotyczy charakteru uwarunkowań i powodowanych nimi skutków, które zdecydowały o powstaniu i rozwoju polskiego segmentu agroturystyki. Rozważania skoncentrowano na podstawowych źródłach, stymulatorach i działaniach, które tworzyły ewolucyjny proces zmian w systemie dochodowoś[...]
EN The issue of the study deals with the nature of the conditions and the effects that have resulted in the establishment and development of the Polish agritourism sector. The reflections were centered on the basic sources, stimulators and activities that created the evolutionary process of change in t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last