Ograniczanie wyników
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 1-2 24--29
PL Notowany wzrost natężenia ruchu drogowego, zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych oraz obciążenia poszczególnych osi pojazdów spowodowały potrzebę szerokiego stosowania nawierzchni, które pozwalają na przenoszenie zwiększonych obciążeń. Artykuł przedstawia analizę jakościową i ilościową ko[...]
EN The current increase in road traffic, an increase in the total weight of lorries and the load on individual vehicle axles, have resulted in the need for widespread use of pavements, which allow the transmission of increased loads. The article presents a qualitative and quantitative analysis of the p[...]
2
100%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 5 101--107
PL Gigantyczny wzrost natężenia ruchu drogowego oraz zwiększenie całkowitej masy pojazdów ciężarowych powodują przyśpieszenie zużycia technicznego nawierzchni drogowych, w tym autostradowych. W związku z tym niezbędne są zabiegi remontowe, które przywracają nawierzchnie drogowe do stanu pozwalającego n[...]
EN A major increase in the intensity of road traffic and an increase in the total mass of trucks have caused the acceleration of the technical wear of road surfaces, including motorways. Therefore it is necessary to carry out renovation works which would restore road surfaces to a condition that allows[...]
3
100%
Magazyn Autostrady
2019 Nr 4 22--26
PL Autostrada A18 jest najkrótszą drogą tego typu w Polsce o długości 5591 m. Artykuł przedstawia jej historię od 1936 roku do dzisiaj. Opisano w nim technologię przebudowy, która została wykonana w latach 1994-1996. Była to pierwsza w Polsce, po II wojnie światowej, nawierzchnia betonowa, do budowy kt[...]
EN The A18 motorway is the shortest road of this type in Poland with the length of 5591 m. The article presents its history from 1936 to the present day. The technology of its reconstruction in 1994-1996 is described. It was the first in Poland, after World War II, concrete pavement for whose construct[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last