Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 12 1585-1588
PL W związku z dynamicznym rozwojem współczesnej gospodarki światowej i związanym z tym rozwojem infrastruktury metrologicznej w referacie podjęto próbę przedstawienia znaczenia wzorców jednostek miar i ich rozwój w ostatnim okresie. Omówiono rolę wzorców w światowym systemie miar oraz znaczenie porozu[...]
EN Metrology is the science of measurement and its applications. Metrology comprises all theoretical and practical aspects of measurements, irrespective of the value of measurement uncertainty and the field of application. The fast development of the contemporary global economy based on innovative tec[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W pracy opisano wielkości charakteryzujące przebieg napięcia elektrycznego w funkcji czasu źródeł wykorzystujących diody Zenera oraz sposób wyznaczania tych wielkości. Przeprowadzona analiza pozwala na wybór kryterium i metody szacowania niepewności metodą statystyczną w procedurze wzorcowania źróde[...]
EN The paper includes the quantities characterising the voltage versus time function of the Zener diode-based standard as well as the methods of calculation these quantities. An analysis presented in the paper enables to choose of the method of the estimation of uncertainty by statistical way. Zener di[...]
3
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL W referacie omówiono etapy i problemy rozwoju wspólnej płaszczyzny współpracy w zakresie metrologii w Europie. Na podstawie dostępnych dokumentów przygotowano informację o najważniejszym przedsięwzięciu obejmującym obszar metrologii w Europie. Referat ma na celu przybliżenie idei związanej z powstan[...]
EN With the overall goal of accelerating innovation and competitiveness, generating data and knowledge necessary to improve quality of life, and providing better tools for the scientific community the European Metrology Research Programme (EMRP) aims, through European integration, to develop new measur[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe. Elektryka / Politechnika Łódzka
2001 z. 98 429-432
PL Podano wynik porównania grupy sześciu oporników wzorcowych o wartości nominalnej 1 Ω wchodzących w skład państwowego wzorca jednostki miary oporu elektrycznego. Wynik porównania przeprowadzonego w okresie od 1976 do 1999 roku poddano analizie względnej zmiany w funkcji czasu wartości oporu poszczeg[...]
EN The result of the comparison of six standard resistors of nominal value 1 Ω representing the national measurements standard of electrical resistance is given in the report. The result of comparison in the period of 1976 - 1999 years concerning the single resistors, whole group and two sub-groups has[...]
5
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono zasady działania kwantowych wzorców napięcia elektrycznego ze złączami Josephsona. Opisano budowę stanowiska pomiarowego z kwantowym wzorcem napięcia w Głównym Urzędzie Miar w Warszawie. Artykuł zawiera także wyniki porównania pośredniego wzorca kwantowego w GUM ze wzorcem kwanto[...]
EN Quantum standards with Josephson junctions of electrical voltage are described and discussed in this paper. The setup of a quantum standard of electrical voltage unit at Central Office of Measures (GUM) in Warsaw is presented as well. The paper contains also the results of preliminary indirect compa[...]
6
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2005 z. 28 [223] 163-170
PL Przedstawiono metody przenoszenia jednostki miary napięcia elektrycznego z wzorca państwowego wykorzystującego efekt Josephsona na wzorzec wtórny napięcia, wykorzystujący referencyjną diodę Zenera. Zaprezentowano metodę przenoszenia jednostki, sposób wyznaczania wartości wzorca wtórnego, wielkości w[...]
EN The paper describes the uniit transfer method of DC voltage from Josephson standard to voltage reference standard based on Zener diode. The procedure of transfer and the uncertiainly evaluation method there are described. Two methods of calibration there are presented: the first, worked out by NIST,[...]
7
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 753--762
PL Nowe wyzwania przedstawione w Europejskim Programie Badań Naukowych w Metrologii związane ze zwiększeniem innowacyjności i konkurencyjności gospodarki Unii Europejskiej stawiają przed krajowymi programami rozwoju metrologii nowe zadania. Realizowanie w różnych europejskich Krajowych Instytucjach Met[...]
EN With the overall goal of accelerating innovation and competitiveness, generating data and knowledge necessary to improve quality of life, and providing better tools for the scientific community the European Metrology Research Programme (EMRP) aims, through European integration, to develop new measur[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last