Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 19
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 1 14--18
PL Kolejowa sieć trakcyjna narażona jest na działanie przepięć pochodzenia zewnętrznego (wyładowania atmosferyczne) i wewnętrznego (przepięcia komutacyjne). Artykuł przedstawia koncepcję zastosowania warystorowych ograniczników przepięć do ochrony sieci trakcyjnej.
2
100%
Logistyka
PL Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w obwodach torowych stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na obwody torowe. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia obwodów torowych. Pokazano sposoby określania dopuszcz[...]
EN The article describes the problems associated with interference in a track circuits used in railway traffic control devices. The sources of interference having an impact on track circuits was discussed. The methods of measurement of resistance in track circuits were described. The methods of determi[...]
3
100%
Logistyka
PL Opis układu sterowania elektrycznego zespołu trakcyjnego 22 WE ELF. Wyniki badań zakłóceń generowanych do sieci trakcyjnej przez elektryczny zespół trakcyjny 22 WE ELF.
EN Description of the control system of the traction units 22 WE "ELF". Measurements of disturbances into the contact line generated by traction units 22 WE.
4
100%
Logistyka
PL W otoczeniu sieci trakcyjnej elektrycznej 3kV prądu stałego stosowany jest system ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej zwany systemem uczynień grupowych. W systemie uszynień grupowych połączone liną i uziemione konstrukcje wsporcze podzielone są na sekcje o długości około 3 km. W 2008 roku[...]
EN 3 kV DC traction circuits are equipped with groundings and electrical shock protection systems which are called common traction bondings. Nowadays it is recommended that common traction bondings should be divided into sections of approximate length of 3 km. In 2008, the Institute of Railway has begu[...]
5
100%
Logistyka
PL Artykuł opisuje problemy związane z zakłóceniami występującymi w czujnikach koła stosowanych w urządzeniach sterowania ruchem kolejowym. Omówiono źródła zakłóceń mających wpływ na czujniki koła. Opisano metody pomiarów odporności na zakłócenia czujników koła. Przytoczono wyniki badań przeprowadzonyc[...]
EN The article describes the problems associated with interferences in the wheel sensors used in railway traffic control devices. The sources of interferences having an impact on wheel sensors was discussed. The measurement methods of interference of wheel sensors were described. The results of tests p[...]
6
100%
Przemysł Spożywczy
PL W pracy badano wpływ różnego dodatku następujących hydrokoloidów: pektyny, żelatyny, skrobi, mączki chleba świętojańskiego, guaru, ksantanu i karagenu na wybrane cechy jakościowe jogurtu, tj.: lepkość, synerezę, ocenę organoleptyczną. Wykazano bardzo dobre właściwości stabilizujące, w odniesieniu do[...]
EN The influence of different quantities of the following hydrocolloids: pectins, gelatin, starches, locust, bean gum, guar guar, xanthan and carrageens on the chosen qualities properties of yoghurt (viscosity, syneresis, sensoric properties) has been presented. Good stabilizing properties of low-methy[...]
7
100%
Polimery
2002 T. 47, nr 2 201-207
PL Metodę mokrej impregnacji krzemionek pirogenicznycl-. "Aerosilu 200" i "Aerosilu 300" - wodnymi roztworu/ związków cynku [Zn(NO3)2, Zn(CH3COO)2, Zn(NH3)4(NO3)2] oraz połączeniami kompleksowymi cynku z kwasem etyleno-diaminotetraoctowym (EDTA), etylenodiaminą i dietylenotriaminą zastosowano do otrzym[...]
EN Wet impregnation of pyrogenic silica (Aerosil 200 and Aerosil 300) with aqueous solutions of zinc salts [Zn(NO3)(2), Zn(CH3COO)(2), Zn(NH3)(4)(NO3)(2) and zinc complexes with EDTA, ethylene diamine and diethyl triamine] was used to obtain a new type of dispersoids with "core-shell" (ZnO/SiO2 systems[...]
8
100%
Logistyka
2009 nr 3 CD-CD
PL Coraz powszechniej stosowany jest tabor kolejowy wyposażony w hamulce tarczowe, które nie posiadają właściwości czyszczenia powierzchni tocznej kół. W czasie eksploatacji może wzrosnąć impedancja osi lekkiego taboru kolejowego, co może zaburzyć wykrywanie obecności taboru kolejowego. W artykule omów[...]
EN The train – detecting track circuit has the characteristics required of a railway signaling system. However, when rails or wheels rolling area become rusty or is plated from isolated materials, the axels impedance becomes higher, making it difficult for the track circuit to detect trains precisely. [...]
9
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Badania eksploatacyjne systemu ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej z uszynieniami grupowymi w układzie otwartym ze zwiernikami typu TZD zostały wykonane przez CNTKna zlecenie PKP Polskie Linie Kolejowe SA Biuro Energetyki. W ramach pracy, na wytypowanych przez zleceniodawcę poligonach, do[...]
10
100%
Przegląd Telekomunikacyjny + Wiadomości Telekomunikacyjne
2016 nr 2-3 49--53
PL Omówiono kwestie określenia optymalnej odległosci między warystorami znajdującymi sie w sieci trakcyjnej 3 kV DC. Tłumienie impulsu udarowego w funkcji odleglości ustalono w czasie wstępnych badań terenowych. Poza tym w badaniach laboratoryjnych określono optymalne odległości między warystorami, któ[...]
EN The article describes method of determination an optimal distance between varistors located on a catenary network 3 kV DC. Railway network attenuation as a function of distance has been determined during preliminary fields tests. The purpose of laboratory research was to determine the optimal distan[...]
11
100%
Przemysł Spożywczy
PL Oznaczono jakość mikrobiologiczną 101 próbek (64 - polskich, 37 - importowanych) różnych rodzajów serów dojrzewających dostępnych na rynku warszawskim. Oznaczono następujące grupy drobnoustrojów: bakterie z grupy coli, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, enterokoki, Clostridium[...]
EN The microbiological quality of 101 samples (64 - Polish, 37 - imported) of different varietes of ripened cheese obtained from retail trade of Warsaw market was surveyed. The following groups of microorganisms were tested: coliform bacteria, Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus, e[...]
12
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL W otoczeniu sieci trakcyjnej elektrycznej 3 kV prądu stałego stosowany jest system ochrony ziemnozwarciowej i przeciwporażeniowej zwany systemem uszynień grupowych. Wzdłuż torów mogą powstawać znaczne spadki napięcia. Przyczyny powstawania tych napięć są różnorodne. Powstają one wskutek: uszkodzenia[...]
13
100%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Z doświadczeń własnych i literatury fachowej można wnioskować, że poziom zakłóceń generowanych przez pojazdy trakcyjnie zwiększa się wraz i ich mocą.
14
100%
Problemy Kolejnictwa
2015 Z. 166 37--47
PL W artykule przedstawiono podstawowe zasady realizacji ochrony odgromowej i przeciwprzepięciowej sieci trakcyjnej, urządzeń sterowania ruchem instalowanych bezpośrednio w torze (np. urządzenia stwierdzania niezajętości torów) oraz urządzeń instalowanych w nastawniach i kontenerach. Zasady te są zgodn[...]
EN The paper outlines the basic rules for the implementation of lightning protection and surge catenary, traffic control devices installed directly in the path (e.g. Equipment declaring unoccupied track) and installed in signaling devices and containers. These policies are consistent with applicable st[...]
15
88%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1361-1368
PL W artykule scharakteryzowano laboratoryjny model odcinka sieci trakcyjnej, przedstawiono metodykę badań, które miały na celu wstępne oszacowanie odległości rozmieszczania warystorowych ograniczników przepięć na sieci trakcyjnej, następnie zaprezentowano i przeanalizowano wyniki tych badań.
EN Article indicates rolling stock wheel set axle resistance as one of parameters determining the safety of rail traffic and correct operating of signalling systems. Therefore shunt impedance limits of track circuits used on PKP PLK S.A. infrastructure and methods of testing rolling stock axle resistan[...]
16
76%
Logistyka
PL W artykule opisano problematykę tłumienności przepięć w sieci trakcyjnej 3KV DC. Badania przeprowadzono na okręgu doświadczalnym Instytutu Kolejnictwa w Żmigrodzie i poległy one na wprowadzaniu przy pomocy generatora impulsów udarowych bezpośrednio w sieć trakcyjną. Zarejestrowane przebiegi amplitud[...]
EN The article describes issues of surge attenuation in the 3KV DC catenary. The survey took place on the Railway Institute's Test Track Centre in Żmigród. Surge was sent directly to the catenary from pulse generator. Recorded waveforms of current and voltage pulse amplitudes were presented and analyse[...]
17
76%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 983-990
PL W artykule scharakteryzowano laboratoryjny model odcinka sieci trakcyjnej, przedstawiono metodykę badań, które miały na celu wstępne oszacowanie odległości rozmieszczania warystorowych ograniczników przepięć na sieci trakcyjnej, następnie zaprezentowano i przeanalizowano wyniki tych badań.
EN Article describes laboratory model of catenary segment and the methodology of research studies that were elaborated to pre-estimate the distance between varistor surge protectors on 3kV DC catenary. The results of laboratory tests were presented and analyzed.
18
76%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 5 22--24
PL Jednym z parametrów mających bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest rezystancja osi zestawów kołowych. Ma ona decydujące znaczenie dla bocznikowania obwodów torowych, będących jednym ze stosowanych w kolejnictwie sposobów wykrywania taboru kolejowego oraz jego lokalizacji. Wartość[...]
19
76%
Infrastruktura Transportu
2013 nr 4 12--15
PL Jednym z parametrów mających bardzo duży wpływ na bezpieczeństwo ruchu kolejowego jest rezystancja osi zestawów kołowych. Ma ona decydujące znaczenie dla bocznikowania obwodów torowych, będących jednym ze stosowanych w kolejnictwie sposobów wykrywania taboru kolejowego oraz jego lokalizacji. Wartość[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last