Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Magazyn Autostrady
2003 Nr 2 18
PL W kopalniach odkrywkowych, czy też na hałdach pohutniczych można spotkać nowe rozwiązania obniżające koszty eksploatacji oraz wydobycia materiałów i surowców drogowych. Jedną z takich właśnie nowości są łańcuchy ochronne i antypoślizgowe montowane na koła maszyn wydobywczych.
2
51%
Studia Informatica
PL W artykule dokonano oceny możliwości modelowania złożonych rozwiązań sieciowych, za pomocą modyfikacji otwartoźródłowego sterownika tanich kart ethernetowych. Zaproponowano wykorzystanie koncepcji interfejsów logicznych, znakowania ramek z użyciem pola Tag standardu IEEE 802.1Q - VLAN oraz wielu pi[...]
EN Article provides evaluation of capabilities to build complex networks, by modifying an Open Source driver of cheap Ethernet NICs. Methods of using logical interfaces and marking frames with IEEE 802.1Q VLAN Tags are described. These methods combined with implementation of adequate algorithms in driv[...]
3
51%
Polish Journal of Chemistry
2000 Vol. 74, nr 10 1479-1479
EN Thermal decomposition of calcium chromates and solid state reactions of barium and strontium chromates(VI) with barium and strontium hydroxides and carbonates, as well as the reduction of chromates by carbon and hydrogen, have been investigated. The mechanisms of individual stages of the thermal dec[...]
4
51%
Polish Journal of Chemistry
1998 Vol. 72, nr 8 2014-2023
EN The crystals of cis-tetraquobis(pyrazine-2-carboxylato-O,N)calcium(II) contain monomeric molecules, in which the calcium ion has a distorted dodecahedral coordination, formed by four water molecules (mean Ca-O = 2.441 A), two oxygen atoms from monodentate carboxylic groups of two pyrazinic acid mole[...]
5
45%
Logistyka
2014 nr 6 13964--13974, CD 6
PL Celem niniejszej pracy było zaprezentowanie działań logistycznych realizowanych w dążeniu do optymalizacji procesu szkolenia sportowego w ju-jitsu sportowym. Przedstawiono najbardziej efektywne sposoby pracy szkoleniowej. Podstawę analizy stanowiły dwa alternatywne sposoby planowania i organizowania[...]
EN The aim of this paper is to present logistic actions taken in the course of optimization of ju-jitsu training process. The most effective training methods have been presented. The basis for the analysis are two alternative methods used to plan and organize training, namely classical and modular trai[...]
6
45%
Logistyka
2015 nr 4 7208--7218, CD2
PL Celem niniejszej pracy jest zaprezentowanie działań logistycznych realizowanych w dążeniu do optymalizacji zachowań ratowniczych na obszarach wodnych. Przedstawiono najbardziej efektywne sposoby posunięć prewencyjnych i ratowniczych. Podstawę analizy stanowił algorytm postępowania ratowniczego skład[...]
EN The aim of this paper is to present logistics operations performed to optimize rescue actions on the water. The most effective prevention and rescue actions have been presented. A rescue operation algorithm, consisting of five stages, has been used as a basis for analysis. The first and the second s[...]
7
45%
Logistyka
2015 nr 4 8083--8089, CD2
PL W pracach innowacyjnych stosuje się Technology Readiness Levels – TRL (poziomy gotowości technologii), jako sposób opisu dojrzałości technologii oraz narzędzie służące porównaniu stanu zaawansowania prac nad różnymi technologiami. Jest to wykaz czynności obejmujący 9 etapów określających gotowość im[...]
EN In innovative works the Technology Readiness Levels are used as a method of technology maturity description and a tool enabling a comparison between states of advancement in works on different technologies. It is a checklist including nine stages, specifying the readiness of new technology implement[...]
8
45%
Logistyka
2014 nr 6 14522--14537, CD 6
PL W wyznaczonych obszarach wodnych, zabezpieczanych przez ratowników wodnych, jak też na otwartych akwenach śródlądowych i morskich zabezpieczanych przez służby Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego może dojść do wypadku tonięcia i innych zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu. Ratownicy często, w ce[...]
EN Drowning accidents and other situations that cause health or life threats may take place in selected water areas secured by lifeguards as well as in open inland and marine water areas secured by rescue entities of the National Rescue and Firefighting System. In order to find and get a drowning perso[...]
9
39%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Purpose: The main purpose of this study to analyze the coordination, propulsion and non-propulsion phases in the 100 meters breaststroke race. Methods: Twenty-seven male swimmers (15.7±1.98 years old) with the total body length (TBL) of 247.0±10.60 [cm] performed an all-out 100m breaststroke bout. T[...]
10
33%
Materiały Ceramiczne
PL Nanoproszek azotku glinu (AlN) zsyntezowano z powodzeniem, wykorzystując tlenek glinu i jednoetapową reakcję z amoniakiem jako źródłem azotu. Proces przeprowadzono w poziomym, mulitowym reaktorze rurowym umieszczonym w piecu elektrycznym, stosując temperaturę z zakresu 1050-1350 ºC, czas wynoszący 1[...]
EN Aluminium nitride (AlN) nanopowder was successfully synthesized from aluminium oxide via a single-step reaction with ammonia as a source of nitrogen. The process was carried out in a horizontal mullite tube reactor located in an electric furnace in the ranges of temperature, time and gas flow rate o[...]
11
33%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
2017 Vol. 19, nr 4 143--151
EN Purpose: Maintaining balance in humans involves continuous changes in parameters. The aim of this study was to assess the effect of hippotherapeutic exercises on development of the sense of balance in boys aged 15 to 17 years with mild intellectual disability. Methods: The study examined 50 randomly[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last