Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Technical Sciences / University of Warmia and Mazury in Olsztyn
2016 nr 19(1) 59--70
EN Airborne Laser Scanning (ALS) products are now often used to study the terrain due to their numerous advantages such as relatively low cost and ease of data collection. The ISOK project (pl: Informatyczny System Osłony Kraju – national hazard protection information system) developed elevation data f[...]
2
63%
Inżynieria Ekologiczna
2013 Nr 33 86--95
PL Ukształtowanie rzeźby terenu ma podstawowy wpływ na zjawiska przyrodnicze zachodzące na powierzchni Ziemi. Dyrektywa 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna) Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (23.10.2000) nakazuje wprowadzenie obowiązku zrównoważonego gospodarowania zasobami wody, między innymi popr[...]
EN Landscaping has a major impact on the natural phenomena that occur on the surface of the Earth. Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of Europe (23/10/2000) prescribes an obligation of sustainable management of water resources, including by protecting them against deteri[...]
3
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2010 Vol. 21 375--384
PL Mapy tematyczne (hydrograficzne i sozologiczne) opracowywane i modernizowane od połowy lat 80-tych obecnie realizują podstawowe funkcje systemów GIS. Zasięg przestrzennego opracowania tych danych w chwili obecnej obejmuje około 60% powierzchni Polski. W ostatnich latach ilość nowo opracowywanych ark[...]
EN Thematic maps have been worked out and updated since the 80s of 20th century to realize the basic functions of the GIS. The concept of creating thematic maps has been developed, and now they can be used as true GIS data. At present almost 60% of Poland’s territory is covered by thematic maps. In rec[...]
4
63%
Roczniki Geomatyki
PL Od wielu lat borykamy się z problemem związanym z powodziami, które powodują duże straty materialne, a w skrajnych przypadkach nawet zagrożenie życia ludzi. W celu zwiększenia bezpieczeństwa społeczeństwa oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem powodzi tworzony jest projekt „Informatyczn[...]
EN HYDRO databases are an important component of the Polish hydrographic maps made for several years. Special thematic data stored in spatial databases cover an area of nearly 60% of the country. This paper aims to show new possibilities of using existing HYDRO databases integrated with Digital Terrain[...]
5
63%
Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji
2018 vol. 30 95--106
PL Procesy tworzenia oraz wizualizacji NMT na podstawie danych z lotniczego skaningu laserowego stają się coraz powszechniejsze. Jakość NMT jest uzależniona od wielu czynników. W pracy poddano analizie proces tworzenia NMT w aspekcie zróżnicowania ukształtowania terenu, wielkości siatki GRID oraz metod[...]
EN Creating and visualizing DTM based on data from airborne laser scanning become a common practice. Quality of DTM depends on many factors. The paper analyzes the process of creating a DTM in terms of diversity of terrain, the size of grid (the cell size) and methods of interpolation, based on data ob[...]
6
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 2 858--868
EN Underwater storage of chemical substances placed on the bottom of the Baltic Sea are a major threat to the environment and the health and life of humans. Today, not all locations of the underwater storage sites are known and worsening of their condition and the tides make a periodic monitoring of th[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last