Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 39
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2010 R. 86, nr 4 201-204
PL W artykule przedstawiono typowe konfiguracje uzwojeń transformatorów impulsowych. Do analizy konfiguracji uzwojeń zaproponowano polowo-obwodowy model sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie za[...]
EN In the paper the typical windings configuration of pulse transformers are presented. For analysis of windings configuration the field-circuit model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is proposed. In order to solve these equations the finite element method (FEM) is used. Elaborated on t[...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych transformatora impulsowego. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola t[...]
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits and heat conduction equation. In order to solve the[...]
3
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono model matematyczny sprzężonych zjawisk elektromagnetycznych i cieplnych transformatora impulsowego. Opisano algorytm rozwiązywania równań modelu metodą elementów skończonych (MES). Na podstawie zaprezentowanego algorytmu opracowano program do wyznaczania nieustalonego pola t[...]
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. The model of transients in this transformer includes: the equation of the electromagnetic field, the equations of electric circuits and heat conduction equation. In order to solve the[...]
4
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2007 No 55 167-179
EN This paper deals with analytical formulation in order to calculate power losses in pulse transformer windings. The algorithm of losses determination using of the finite element method (FEM) is presented. The software based on this algorithm is used to calculate power losses in windings. The influenc[...]
5
100%
Archives of Electrical Engineering
PL W artykule opisano algorytm wyznaczania strat mocy w transformatorze impulsowym na podstawie polowo-obwodowego modelu zjawisk. Opracowany na jego podstawie program wykorzystano do obliczania strat i sprawności w transformatorze impulsowym. Analizowano straty mocy i sprawność transformatora w zależno[...]
EN In the paper an algorithm for power loss determination in pulse transformers using a field-circuit model is described. The software based on this algorithm is used to calculate losses and efficiency of a pulse transformer. The mathematical model of transformer transients includes: the equation of el[...]
6
100%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2006 No 52 81-89
EN In the paper an algorithm for power loss determination in transformers supplied with high-frequency voltage impulses using a field-circuit model was described. The software based on the algorithm was used to calculate losses and determine efficiency of a pulse transformer. Power losses and efficienc[...]
7
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Elektryka
2006 Nr 50 107-118
PL W artykule omówiono przyczyny występowania strat wiroprądowych w rdzeniu i uzwojeniach transformatora. Zwrócono uwagę na możliwości zmniejszenia tych strat. Przedstawiono zależności analityczne pozwalające w sposób przybliżony obliczyć te straty. Opisano algorytm wyznaczania wiroprądowych strat mocy[...]
8
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2006 Z. 229 75-85
PL Wiroprądowe straty mocy ΔP w transformatorze impulsowym można wyznaczyć na podstawie czasowego przebiegu oraz przestrzennego rozkładu wektora gęstości prądu z zależności (1). Obliczanie tych strat jest jednak zagadnieniem trudnym, ponieważ w ogólnym przypadku przy wymuszeniu napięciowym w układach z[...]
EN In the paper an algorithm for power loss determination in pulse transformers using a field-circuit model is described. The software based on the algorithm is used to calculate eddy current losses and determine efficiency of a pulse transformer. Eddy current power losses and efficiency of a pulse tra[...]
9
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2010 No. 62 77-86
EN In the paper, the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. For the mapping of magnetic hysteresis, Jiles-Atherton model is applied. In order to solve field equations, the finite element meth[...]
10
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2009 No 60 115-120
EN In the paper the pulse transformer mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena is presented. In order to solve equations of the model, the finite element method (FEM), "step-by-step" procedure and Newton-Raphson process are used. Elaborated software is used for analysis of th[...]
11
63%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2012 No. 72 83--92
PL W artykule rozpatrzono silnik synchroniczny z magnesami łukowymi umieszczonymi w wirniku i obwodem magnetycznym wykonanym z materiału proszkowego Somaloy 500. Model symulacyjny silnika utworzono w środowisku Maxwell v. 13. W celu zapewnienia rozruchu własnego w wirniku umieszczono pręty klatki rozru[...]
EN The article deal with analysis of the line start synchronous motor with the arc magnets placed inside the rotor and the magnetic circuit made of a material powder Somaloy 500. The field-circuit model of the considered motor has been elaborated in the Maxwell v. 13 environment. In order obtain line s[...]
12
51%
Archives of Electrical Engineering
EN In the paper, the mathematical model of coupled electromagnetic and thermal phenomena in the pulse transformer taking into account the magnetic hysteresis is presented. For the mapping of magnetic hysteresis, Jiles-Atherton model is applied. In order to solve field equations, the finite element meth[...]
13
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2011 No. 65 105--109
EN In the paper the computerized test bench for investigation of pulse transformer is presented. The development of test bench is described. The testing stand allows: the measurement of heating and cooling curves, recording of supply voltages and currents waveforms in the windings, determination of inp[...]
14
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W pracy przedstawiono wyniki badań symulacyjnych. Przeanalizowano wpływ rozłożenia i ukształtowania magnesów trwałych w wirniku na rozkład gęstości strumienia magnetycznego w szczelinie powietrznej, przebiegi indukowanych sił elektromotorycznych, momentu zaczepowego i momentu elektromagnetycznego. P[...]
EN The results of a comparative analysis of chosen variable speed permanent magnet synchronous motors structures are presented. The comparisons of magnetic field distribution, air-gap flux density, electromotive forces, cogging torques and effective torque vs. rotor angular position have presented and [...]
15
51%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL W artykule omówiono struktury silników magnetoelektrycznych z magnesami NdFeB i obwodem magnetycznym wykonanym z materiału proszkowego Somaloy 500. Podano czynniki wpływające na właściwy dobór struktury obwodu magnetycznego. Rozpatrzono dwa typy struktur silników: (a) silniki z magnesami umieszczony[...]
EN In the article the eight different structures of variable speed permanent magnet motors with NdFeB magnets and magnetic circuit made of a powder soft magnetic composite material Somaloy 500 have been presented and discussed. Two types of motor structures were considered: (a) motors with magnets plac[...]
16
51%
Pomiary Automatyka Kontrola
2013 R. 59, nr 10 1089--1092
PL W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Maxwell model polowy silnika synchronicznego z magnesami w kształcie litery „V”. Wykonano obliczenia symulacyjne dla wariantów tej struktury silnika zmieniając wymiary wycięcia ograniczającego strumień rozproszenia magnesów (bariery magnetycznej) wpły[...]
EN In the paper the model of an internal permanent magnet synchronous motor with magnets arranged in “V” shape is presented. The model was developed using professional FEM package Maxwell v.15. The field simulations of motor operation under different conditions were performed. The influence of several [...]
17
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 71--79
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń symulacyjnych: rozkładów pola magnetycznego w rdzeniu, indukcji w szczelinie powietrznej, przebiegów siły elektromotorycznej, momentu zaczepowego, charakterystyk momentowo-kątowych oraz współczynnika tętnień momentu dla kilku wybranych wariantów położenia mag[...]
EN The paper deals with the analysis of the radial placement of the permanent magnets in the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets. Studies are focused on the analysis of the magnetic field distribution and several functional parameters of the motor. Among oth[...]
18
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 63--70
PL W artykule przedstawiono opracowany w środowisku Maxwell model symulacyjny sześciobiegunowego silnika synchronicznego o magnesach umieszczonych cięciwowo w pakiecie wirnika. Ze względu na symetrię rozpatrywanej struktury model opracowano dla jednej podziałki biegunowej maszyny. Model symulacyjny prz[...]
EN In the paper the field model of the 6 pole interior permanent magnet (IPM) synchronous motor with tangential magnets has been presented. Elaborated model has been developed using professional FEM package Maxwell. The model was elaborated for one pole pitch of the machine due to the symmetry of the s[...]
19
51%
Poznan University of Technology Academic Journals. Electrical Engineering
2015 No. 83 97--106
PL W artykule przedstawiono opracowany w środowisku profesjonalnym Maxwell dwuwymiarowy, polowo-obwodowy model 6-biegunowego silnika indukcyjnego klatkowego typu TMPB 6,3/6 o mocy 6,3 kW. Silnik przeznaczony jest do pracy w układzie napędowym pompy wody. Parametry schematu zastępczego badanego silnika [...]
EN In the paper presents elaborated in the Maxwell environment 2D field-circuit model of three phases, 6.3 kW, 6-pole squirrel-cage induction motor, type TMPB 6.3/6. The motor is intended to work with water pump. Parameters of equivalent circuit diagram have been estimated on the basis of short-circuit[...]
20
51%
Czasopismo Techniczne. Elektrotechnika
PL W artykule porównano pracę w stanie ustalonym dwóch silników: synchronicznego magnetoelektrycznego z klatką rozruchową (LSPMSM) oraz indukcyjnego klatkowego (IM). W obu konstrukcjach wykorzystano stojan silnika indukcyjnego typu Sg 100L-4B o mocy 3 kW. W silniku synchronicznym zastosowano klatkę roz[...]
EN In this paper, the steady-states operation of a line start permanent magnet synchronous motor (LSPMSM) and a squirrel-cage motor have been compared. The stator of a Sg 100L-4B type, 3 kW induction motor, was used in both structures. The squirrel cage in the rotor of the LSPMSM is made from copper. T[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last