Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 50
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule przedstawiono metodę redukcji sprzężeń pomiędzy elementami 4-elementowego układu antenowego. W modelu wykorzystano macierz rozproszenia normalizowaną do obciążeń zespolonych. Jako układ odprzęgający zastosowano hybrydę zbudowaną na liniach transmisyjnych. Układ został zbudowany i przebada[...]
EN This paper deals with the mathematical model of the reduction of antenna's mutual coupling in antenna arrays. It is used a complex normalized scattering matrix for multiport network connection. The hybrid as uncoupler was proposed in article. Four-port uncoupler was model ling, build and researched.[...]
2
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W pracy przedstawiono model matematyczny, strukturę blokową oraz realizację n-kanałowych komutatorów fazy zbudowanych z wykorzystaniem linii transmisyjnych. Przedstawiono konstrukcję 4-kanałowego komutatora fazy wykonanego z wykorzystaniem linii transmisyjnych oraz toroidalnych pierścieni ferrytowyc[...]
EN The paper presents mathematical model, structures and realization of n-port phase commutator on transmission lines. The scattering matrix of multiport phase commutator, structures of two-channel base element (hybrid) and multiport phase commutators are discussed. The synthesis and realization of the[...]
3
100%
Przegląd Geofizyczny
2000 Z. 1 7-15
4
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2005 Z. 82 135-139
PL W technologii wytwarzania powłok tworzywa sztuczne odgrywają bardzo ważną rolę. Chronią powierzchnie przed szkodliwym działaniem czynników korozyjnych oraz nadają im pożądane włsaności, np.tribologiczne, antykorozyjne. Istnieje wiele sposobów, którymi można nakładać powłoki. Należą do nich m.in. nat[...]
EN The plastics play an important role in the technology of coatings' manufacturing. They protect surfaces against harmful action of corrosive environment and possess desirable tribological properties. A variety of coating methods have been developed. The coats made of polyamide. The evaluation of sel[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
6
100%
Postępy Fizyki
EN The paper describes the most important nuclear fusion reactions and methods of generation of thermonuclear energy by means of nuclear explosions, as well as the main directions of research on the mastering of controlled nuclear fusion. Different methods of the high-temperature plasma confinement wit[...]
7
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2015 R. 19, nr 4 75--78
PL Urządzenia cięcia plazmowego są obecnie powszechnie wykorzystywane w wielu procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem konstrukcji metalowych. Są one także źródłem zakłóceń elektromagnetycznych. Mogą wpływać na kompatybilność elektromagnetyczną sąsiadujących urządzeń, doprowadzając, w przyp[...]
EN Plasma cutting machines are now widely used in many technological processes involved in the manufacture of metal structures. They are also a source of electromagnetic interferences. It may influence the electromagnetic compatibility of nearby devices, leading, in the case of exceeding limits, to dis[...]
8
100%
Elektro Info
2015 nr 11 51--55
PL W artykule zostały przedstawione wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej w sieciach telewizji kablowej. Sieci telewizji kablowej sąsiadują często z innymi rodzajami sieci, w tym z telekomunikacyjnymi i elektroenergetycznymi. Stąd istotna jest znajomość zagadnień kompatybilności elekt[...]
EN Selected problems of electromagnetic compatibility in cable television networks was presented in the paper. Cable television networks are often neighbor to other types of networks, for example telecommunications networks and electrical power. The knowledge of electromagnetic compatibility is importa[...]
9
100%
Nukleonika
EN This invited paper has been written on the 50th anniversary of the Institute of Nuclear Research (IBJ). The introduction describes basic nuclear fusion reactions and the appearance of high-temperature plasma, as well as different methods of the plasma generation and containment. The first part of th[...]
10
100%
Ekonomia i Środowisko
2000 nr 2 53--61
PL Celem każdej strategii rozwoju gospodarczo-społecznego jest, przynajmniej teoretycznie, poprawa jakości życia obywateli, zaspokojenie ich potrzeb i aspiracji. Na jakość życia składa się kompleks warunków ze sfery materialnej i niematerialnej. W rzeczywistości rozwój jest w większości krajów rozumian[...]
EN Improvement of the quality of citizens' life, satisfaction of their needs and aspirations is the objective of each strategy of social and economic development. The boundaries of social and economic development are to a large extend determined by the environmental capacity being the function of renew[...]
11
100%
Ekonomia i Środowisko
1999 nr 1 35--46
EN The Kyoto Protocol introduced the mechanisms facilitating the fulfilment of the obligations in respect of reduction or restriction of greenhouse gasses emissions by the countries obliged to reduce or limit said emissions and the mechanisms providing the developing countries with the resources for ec[...]
12
100%
Zeszyty Naukowe. Cieplne Maszyny Przepływowe - Turbomachinery / Politechnika Łódzka
2004 nr 125 277-283
PL Protokół z Kioto nakładając na państwa-strony zobowiązania do redukcji emisji gazów cieplarnianych stworzył jednocześnie mechanizmy ułatwiające osiągnięcie tych celów. Mechanizmy te to : mechanizm wspólnych wdrożeń (JI), handel emisjami oraz mechanizm czystego rozwoju. Wszystkie trzy mechanizmy opie[...]
13
88%
Gospodarka Wodna
2001 Nr 4 140-142
14
88%
Pomiary Automatyka Kontrola
15
63%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 1 166--176
PL Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z utrzymywaniem kontaktów gospodarczych z innymi podmiotami lub osobami fizycznymi podczas sprzedaży dóbr lub usług, wyrażanych najczęściej w pieniądzu. Płatność za te dobra odbywa się gotówką lub też w drodze odroczonej płatności. Przedsiębiorcy, któr[...]
EN In this article, regulations by law regarding change of creditor on the ground of an Assignment Agreement are presented. Previously, the Polish law of obligations was set in Code of Obligations. This Code has been replaced by the regulations contained in the Civil Code which has been in force till n[...]
16
63%
Gospodarka Paliwami i Energią
1998 nr 11 2-4
17
63%
Przegląd Geofizyczny
1998 R.43, z.3-4 133-146
EN There can be investigated further development of scientific and political activities to address climate change within the works of both the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) and the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC). IPCC has just started the preparation p[...]
18
63%
Nukleonika
EN The motion of deuterons in dynamical filamentary configurations of a PF pinch column has been studied with a three-dimensional numerical model. Apart from magnetic fields, the motion-induced electrical fields as well as ion-ion and ion-electron collisions have been included in the equations of deute[...]
19
63%
Nukleonika
EN The paper concerns the diagnostics of ions escaping from dense magnetized plasma (DMP) discharges. Particular attention is paid to the basic problem of the separation of such ions from the investigated plasma, under the condition that this process should not disturb the velocity (and energy) distrib[...]
20
63%
Przegląd Elektrotechniczny
2016 R. 92, nr 2 88--90
PL Artykuł porusza zagadnienie analizy wpływu zjawisk propagacji wielodrogowej oraz zakłóceń wspólnokanałowych na pracę odbiornika OFDMA w łączu od stacji bazowej do użytkownika ruchomego w systemie LTE. Zjawiska te powodują rozrzut konstelacji odebranych symboli, co skutkuje wzrostem stopy błędów tran[...]
EN This paper deals with the issue of analysis of influence of multipath channel propagation and co channel interference on operations of OFDMA receiver in the LTE downlink. The analyzed phenomena cause spread in the constellation of received symbols that leads to increase of bit error rate and even to[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last