Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 38
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Izolacje
PL Obok odpowiednich warunków użytkowania sekret długotrwałej eksploatacji konstrukcji drewnianych tkwi w wielofunkcyjnych zabezpieczeniach antykorozyjnych i przeciwpożarowych. Artykuł przedstawia główne aspekty tego problemu: podstawowe wymagania prawne, mechanizmy niszczenia drewna na skutek korozji [...]
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Na podstawie badań dotyczących odporności siarczanowej kompozytów betonowych wykonanych z różnych cementów określono wartości tych parametrów, które decydują o tej cesze materiałowej. Parametry te zestawiono w zależności od stopnia agresywności środowiska siarczanowego.
EN On the ground of researches concerning the sulphate resistance of concrete composites with different cements the values of the parameters have been determined, these parameters which decide about resistance. Parameters according to the degree of an aggressive of environment have been ranged.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Korozja siarczanowa występuje w większości przypadków związanych z zagrożeniem korozyjnym betonu, dlatego też problem ten analizowany jest szeroko w literaturze światowej. Autor na podstawie własnych badań określił te parametry materiałowe i technologiczne, które umożliwiają ocenę potencjalnej odpor[...]
EN In the spectrum of type the sulphate corrosion the most popular. This problem is analysed in large range in world literature. Author determined the material and technological parameters, which permit on calculate the potential degree of the corrosive resistance of cement concrete.
4
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Beton z cementu glinowego posiada strukturę porowatości wyrażającą się dużym udziałem tych porów kapilarnych i żelowych, które umożliwiają przede wszystkim kapilarny ruch roztworów agresywnych w tym kompozycie. Ruch ten opisać można pewnymi związkami fizycznymi. Istnieje także możliwość określenia n[...]
EN Concrete on high alumina cement has the special porosity structure with the high quantity of capillary and gel porous, which cause the capillary and diffusion movement of aggressive solutions in the composite. This movement by means of the mathematics formulas has been described.
5
100%
Ochrona przed Korozją
2010 nr 2 38-40
PL Przy wadliwym projektowaniu, wykonywaniu oraz nieprawidłowej eksploatacji budynków na elewacjach pojawiają się różnorodne czynniki biologiczne. Wśród nich dominują glony, grzyby pleśnie i bakterie, które wpływają negatywnie na budynki powodując wystąpienie m.in. "syndromu chorego budynku" (SBS).
EN For improper projects, realisation and exploitation of the buildings the diverse biological factors appear. Among them dominate algae, mould fungi and bacteria, which have the harmful impact on the buildings causing, for instance, the sick building syndrome (SBS).
6
100%
Materiały Budowlane
2010 nr 7 94-96
7
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2010 nr 1 12-14
PL Środowisko, w którym znajdują się obiekty budowlane, jest na tyle degradacyjne, że powoduje to stałą troskę o nie projektantów, wykonawców i użytkowników. Ta wspólna troska dopiero umożliwia bezawaryjną eksploatację obiektów. Wniosek z tego, że skażony obiekt jest bezpieczny w warunkach pewnej równo[...]
8
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2009 nr 2 66-68
PL Procesy korozyjne wywołane przez czynniki bilogiczne (grzyby, glony, porosty, mchy, bakterie, owady) polegają na działaniu wydzielanych enzynów na składniki drewna. Reakcje korozyjne wywołane czynnikami bilogicznymi występują również w wielu innych tworzywach (beton, zaprawa, tworzywa polimerowe). P[...]
9
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2008 nr 1 86-89
10
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2007 nr 4 70-72
11
100%
Materiały Budowlane
2007 nr 3 65-68
12
100%
Drewno : prace naukowe, doniesienia, komunikaty
PL Przeprowadzone i poddane analizie badania dotyczyły wpływu wymuszonych drgań harmonicznych w elementach drewnianych na możliwość oceny właściwości mechanicznych drewna. Częstotliwość podstawowych drgań własnych w chwili zachodzenia rezonansu mechanicznego pozwoliła określić wytrzymałość na rozciągan[...]
EN The results of wood and timber frame structure strength investigations using the resonance method are presented. Mathematical relation between tensile strength in bending and fundamental free vibration frequency as well as relations for the degree of wood degradation are derived.
13
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2003 nr 2 57-59
14
100%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 2 76-77
15
100%
Materiały Budowlane
2002 nr 12 6-8
16
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 7 43-45
17
100%
Ochrona przed Korozją
2000 nr 4 87-89
PL Skutkiem zachodzenia procesu korozji biologicznej jest degradacja wielu materiatów organicznych. Częste są jednak przypadki niszczenia materiałów nieorganicznych w wyniku wystąpienia korozji "wtórnych" o charakterze chemicznym. Wychodząc z analizy skutków związanych z korozją biologiczną określon[...]
EN The biological corrosion causes the deterioration many organic materials but together with the biological corrosion the chemical corrosion appears in this time about phisics and chemical character. In this paper the mechanism of these corrosion have been presented, and also the principes of the anti[...]
18
100%
Prace Naukowe Instytutu Technologii Nieorganicznej i Nawozów Mineralnych Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Cementy pucolanowe to spoiwa o zwiększonej odporności korozyjnej, która uzależniona jest głównie od zawartości fazy C3A w klinkierze cementowym. O ile problem odporności cementów jest w znacznym stopniu poznany o tyle odporność betonu budzi szereg kontrowersji i wymaga ciągłych badań. Niniejsza prac[...]
EN The pozzolana cement it is a binder with larger corrosive resistance, which depends on the contents of C3A phase in clinker cement. The problem of the resistance of cement is enough known but the resistance of concrete is controversial and requires the large research. This work is one of elements in[...]
19
100%
Ochrona przed Korozją
2006 nr 1 30-36
PL Powodzie, które w Polsce występują dość często, powodują znaczne szkody w infrastrukturze budowlanej - tak w pierwszym okresie jak i w okresie późniejszym. Wprawdzie skutki bieżące są dotkliwsze ale i skutki powodzi opóźnione w czasie są również uciążliwe dla obiektów budowlanych. Długo utrzymująca [...]
EN The fl oods, which Poland is often plagued by, infl ict a great deal of damage to the building infrastructure, both in the initial and in the later stages. Indeed the direct aftereffects are most damaging, but the long term results can be equally destructive. A long-term presence of excessive humidi[...]
20
100%
Materiały Budowlane
2005 nr 9 34-35
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last