Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2014 No. 15 5--21
PL W pracy przedstawiono model matematyczny optymalizacji nośności granicznej i przystosowania płaskich ram zespolonych stalowo-betonowych, zawierających sprężysto-plastyczne i kruche elementy. Przyjęto, że obciążenie zmienia się w dowolny sposób w określonym obszarze. W takich konstrukcjach po obciąże[...]
EN In the paper the mathematical model of the optimization problem of limit and shakedown analysis for composite plane frames, containing elastic-plastic and brittle elements under low-cyclic loading, is proposed. It is assumed that the load varies randomly within the specified domain, and limited plas[...]
2
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2017 No. 25(2) 11--23
PL W pracy przedstawiona analiza sejsmiczna stalowo-betonowych ram zespolonych za pomocom rozwiązywania problemu optymalizacji nośności granicznej i przystosowania, biorąc pod uwagę nieliniowe właściwości materiałów. Konstrukcje zostały wyposażone przez układy nośne sprężysto-plastycznych i kruchych el[...]
EN In this paper the earthquake analysis of composite steel-concrete frames is performed by finding solution of the optimization problem of shakedown analysis, which takes into account the nonlinear properties of materials. The constructions are equipped with systems bearing structures of various elast[...]
3
100%
Civil and Environmental Engineering Reports
2018 No. 28(1) 100--114
PL W niniejszym artykule za pomocą metody elementów skończonych przedstawiona analiza przystosowania sejsmicznego przestrzennych układów ramowych na podłożu odkształcanym, biorąc pod uwagę sprężysto-plastyczne i kruche zachowanie elementów układu. Podłoże składa się z grupy pal w gruncie. Grunt zachowu[...]
EN In this article, the seismic shakedown FEM analysis of reinforced concrete and composite spatial frame structures on the deformable foundation, taking into account the elastic-plastic and brittle behavior of structures elements, is presented. A foundation consists of group of the piles in the soil. [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last