Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Pośród wielu stanowisk na targach HANNOVER MESSE 2009 zainteresowanie zwiedzających wzbudzały projekty zrealizowane w programie Bionic Learning Network. Program ten został stworzony przez konsorcjum uniwersytetów, instytutów i działu rozwojowego FESTO. Konsorcjum prowadzi prace naukowe w dziedzinie [...]
2
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1998 nr 4 34-36
3
100%
Technologia i Automatyzacja Montażu
1999 nr 2 23-24
4
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2017 nr 4 (46) 25--31
PL W artykule przedstawiono opracowany i wdrożony w OBRUM sp. z o.o. układ kompensacji objętości cieczy roboczej. Przedstawiono problem i zaproponowano autorskie jego rozwiązanie. Na bazie zamieszczonego w tekście schematu blokowego wyjaśniono istotę działania układu. Omówiono główny węzeł układu, obję[...]
EN The article describes a working fluid volume compensation system developed and realized by OBRUM. The problem is presented and a solution is proposed by the author. The principles of the system operation are explained with the help of a block diagram. It discusses the main unit of the system, a pate[...]
5
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2017 nr 4 (46) 71--75
EN The article describes a working fluid volume compensation system developed and realized by OBRUM. The problem is presented and a solution is proposed by the author. The principles of the system operation are explained with the help of a block diagram. It discusses the main unit of the system, a pate[...]
6
63%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 4 38-40
7
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
PL W artykule opisano konstrukcję opracowanego przez OBRUM sp. z o.o. oraz Zakłady Mechaniczne „Bumar-Łabędy” S.A., w ramach kontraktu eksportowego dla Malezji, mostu szturmowego – mostu taktycznego na podwoziu gąsienicowym PMC-LEGUAN. W zamieszczonej tablicy pokazano podstawowe parametry techniczno – [...]
EN The article describes the design of the PMC - LEGUAN assault bridge/tactical bridge on tracked chassis developed by OBRUM and Bumar-Łabędy S.A. for export to Malaysia. Basic technical and performance specifications of the LEGUAN bridge span are listed in a table. The design of the main structural un[...]
8
63%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2018 nr 2/3 (48/49) 213--225
EN The article describes the design of the PMC - LEGUAN assault bridge/tactical bridge on tracked chassis developed by OBRUM and Bumar-Łabędy S.A. for export to Malaysia. Basic technical and performance specifications of the LEGUAN bridge span are listed in a table. The design of the main structural un[...]
9
51%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 726-734
PL Wkładki topikowe niskiego napięcia są dzisiaj najlepszymi rozwiązaniami do ochrony instalacji elektrycznych przed skutkami zwarć i przeciążeń. Wśród różnych parametrów wkładek, specjalne znaczenie mają rezystancja elementu sensorycznego (topika) oraz gęstość piasku, który wypełnia korpus. Zapewnieni[...]
EN Low voltage fuse-links are the best solution for protection of electrical installations again effects of short circuits and overloading. Amount different parameters of fuse-links, special important are resistance of sensor (fuse) element and density of sand, which fill the ceramic body. Assurance of[...]
10
51%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2004 nr 3-4 108-111
11
51%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2002 nr 1 15-17
12
51%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2001 nr 2 41-42
13
51%
Przegląd Elektrotechniczny
PL Tematem niniejszego opracowanie jest proces sterowania pracą układu chłodzenia, którego głównym celem jest zapewnienie optymalnych warunków pracy układu izolacyjnego, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia wody. W trakcie eksploatacji układ izolacyjny traci swoje pierwotne właściwości należy, więc d[...]
EN The theme of this development is the process of controlling the operation of the cooling system, whose main objective is to ensure optimal working conditions insulation system, while reducing water consumption. During operation, the insulation system loses its original properties to be, so make ever[...]
14
51%
Technologia i Automatyzacja Montażu
2005 nr 2 21-24
15
51%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2017 nr 2 (44) 5--14
PL W artykule scharakteryzowano wybrane elementy procesu konstruowania przekładni bocznej pojazdu gąsienicowego, z którymi musi się zmierzyć projektant – konstruktor. Opisano problematykę projektowania uwzględniając poszukiwanie kompromisu pomiędzy często przeciwstawnymi wymaganiami. Omówione zostały n[...]
EN The paper describes selected elements of the process of designing a final drive of a tracked vehicle by a design engineer. The problems of designing are described with account taken of the search for a compromise between the often conflicting requirements. The most important structural units of the [...]
16
51%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2017 nr 2 (44) 71--79
EN The paper describes selected elements of the process of designing a final drive of a tracked vehicle by a design engineer. The problems of designing are described with account taken of the search for a compromise between the often conflicting requirements. The most important structural units of the [...]
17
45%
Pomiary Automatyka Robotyka
PL Opracowane w PIAP i wdrożone w zakładzie ETI POLAM Sp. z o.o. w Pułtusku uniwersalne urządzenie do montażu końcowego wkładek bezpiecznikowych stanowi przykład skojarzenia złożonych operacji wytwórczych z operacjami kontrolno-pomiarowymi.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last