Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Naukowe / Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie
1998 nr 55 69-78
PL Przedstawiono możliwości zastosowania niektórych elementów sztucznej inteligencji oraz predykcyjnych algorytmów regulacyjnych przy tworzeniu systemu wspomagającego lub zastępującego pracę nawigatora na mostku.
EN Possibilities of applying certain elements of artificial intelligence as also predictive regulation algorithms that assist or replace the navigaror's work on the bridge have been presented.
2
100%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 38 (110) 62--68
EN This author presents models of processes taking place at a waterway intersection. The measures of traffic processes under consideration are the number of vessels waiting to enter an intersection and delay time of these vessels. The applicability of specific models is discussed along with their usefu[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
PL W artykule przedstawiono problemy badawcze występujące na skrzyżowaniu torów wodnych w aspekcie eksploatacyjnym i bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na czasy opóźnienia w procesie ruchu i prawdopodobieństwo nadmiernego zbliżenia. Wyniki badań symulacyjnych pokazano na tle badań analitycznych. Dokonano e[...]
EN These authors present operational and safety aspects of research problems relating to waterway intersections and their safety and operational aspects. Attention is drawn to delay times that occur in the process of vessel traffic and the probability of close quarter situations. The results of simulat[...]
4
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 11 (83) 181-193
PL Artykuł jest kontynuacją rozważań na temat miar określających przepustowość toru wodnego. Dotyczy racjonalnego doboru poziomu przepustowości dla akceptowalnych uwarunkowań eksploatacyjnych. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ru[...]
EN This article is a continuation of considerations on the measures determining fairway traffic capacity. It refers to rational choice of traffic capacity for acceptable operational conditions. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the proc[...]
5
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2004 nr 2 (74) 271-282
PL Przedstawiono przykład zastosowania metody symulacji komputerowej w analizie zjawiska ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego i rozproszenie wartości prędkości ruchu jednostek na torze. Wykazano przydatność[...]
EN The paper sets forth a computer simulation method analysis of the phenomenon of traffic flow movement in an approach area and in a fairway. The model takes into consideration the probability of a vessel report in the fairway approach area and the dispersion of the speed values of fairway vessel [...]
6
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2007 nr 12 (84) 113-123
PL Artykuł jest kontynuacją rozważań na temat miar określających przepustowość systemów inżynierii ruchu wodnego. Dotyczy racjonalnego doboru poziomu intensywności ruchu statków kierowanych do przeładunku. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikując[...]
EN This article, continuing considerations on the measures determining the capacity of water traffic engineering system, refers to a rational choice of traffic capacity for acceptable operating conditions. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identify[...]
7
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2006 nr 8 (80) 45-57
PL W artykule przedstawiono podstawowe miary określające przepustowość toru wodnego. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IR[...]
EN This article presents basic measures determining fairway traffic capacity. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. It has been shown that the method is useful in determining capacity characteristics of a mari[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 37 (109) 61--65
EN The presented simulation model of radiocommunication events management allows to investigate problems occurring in marine radiocommunications. Based on a variety of research methods, we focus on the method of computer-based simulation, and describe the stages of construction and structure of the sim[...]
9
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2014 nr 38 (110) 57--61
EN Presenting a model of radiocommunication events management system, we have described its structure and flow of input and output data streams. Besides, we have pointed out the need for developing a system of radiocommunication events management, and possible applications of the developed model.
10
63%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 52 (124) 120--127
EN The article proposes a model of the system supporting the decision-making process relating to the radio operator on board a ship after a distress alert is received by a Digital Selective Calling (DSC) controller working on VHF channel 70. The model is aimed at the implementation into the system of r[...]
11
63%
Zeszyty Naukowe / Akademia Morska w Szczecinie
2005 nr 6 (78) 263-272
PL Przedstawiono przykład zastosowania metody analizy deterministycznej i symulacji komputerowej w badaniach zjawisk ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model symulacyjny uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego. Badania przeprowadzono dla różnych stru[...]
EN This article presents an application of the deterministic analysis method and computer simulation for the research into the vessel traffic flows at an approach channel and a fairway. The simulation model used takes into consideration the random character of vessel reports at the fairway approach are[...]
12
51%
Archives of Transport System Telematics
EN The paper presents a sea area model developed for the purposes of radio communication event management system in the maritime transport. The authors have presented the assumptions underlying the area model architecture, and proposed methods of modelling and presentation of dislocation of radio stati[...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie
2017 nr 50 (122) 52--58
EN This article presents the structure of a model of the allocation of radiocommunication events at coastal radio stations, land-based satellite stations and on vessels in sea area A3. The propagation of radio waves in the HF band has been analyzed to examine the range of various radio stations and the[...]
14
51%
Logistyka
2015 nr 4 7943--7951, CD2
PL W artykule przedstawiono model alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w obszarze A2. Przeanalizowano propagacje fal w pasmach V oraz T w aspekcie analizy zakresów poszczególnych stacji radiowych i ich zdolności do nawiązania kontaktu radiowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne i założenia, na który[...]
EN The paper presents a model of radiocommunications event allocation to coast and ship radio stations in sea area A2. The V- and T-wave propagation in sea area 2 has been analysed as part of an analysis of ranges of particular radio stations and their ability to establish radio contact. The theoretica[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last