Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2006 nr 2 58-59
2
100%
Inżynieria Bezwykopowa
2007 nr 4 74-75
3
100%
Logistyka
2014 nr 6 7540--7548
PL Ostatnie lata pokazują ogromny wzrost w dziedzinie inżynierii aktywnych systemów bezpeiczeństwa zarówno wspomagających kierowcę, unikających kolizji lub minimalizujące jej skutki. Oprócz obecnie standardowych systemów takich jak ABS I ESP, coraz częściej pojawiają się pojazdy wyposażone w systemy op[...]
EN Last few years show tremendous increase of engineering development in active safety area targeting in both avoidance or minimizing the effects of the crash. Apart from already nowadays standard ABS or EPS systems, more and more often forward-looking sensor-based systems such as Advanced Driver Assis[...]
4
80%
Inżynieria Bezwykopowa
2012 nr 6 76-77
PL W warszawskiej dzielnicy Wawer w technologii mikrotunelowania zbudowano ponad 6-kilometrowy kolektor ściekowy, za pośrednictwem którego nieczystości trafią do zmodernizowanej Oczyszczalni Ścieków "Czajka". W sumie na głębokości 6 m wykonano 38 odcinków kanału w zakresie średnic DN800-1600.
5
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
2006 Z. 84 169-177
PL Celem artykułu jest analiza i omówienie zmian zachowania się kierowców, jako reakcji powstałej na skutek niebezpiecznej sytuacji na drodze. Testy eksperymentalne przeprowadzono na statycznym symulatorze jazdy samochodem autoPW. W celu uzyskania sytuacji niebezpiecznej został opracowany i odpowiednio[...]
EN The aim of this study was to identify changes in the position and posture of front seat occupants that occur in a pre-crash environment. The study involved placing male volunteers in a driving simulator with programmed crash scenarios. Analyses of human reactions were recorded with the use of surfac[...]
6
80%
Logistyka
2015 nr 4 4208--4217, CD2
PL W pracy podjęto próbę rekonstrukcji testu zderzeniowego samochodu Ford Explorer (rocznik 2000) poprzez dwuetapową symulację komputerową. Głównym celem było sprawdzenie na ile wiernie model numeryczny zderzenia odwzorowuje rzeczywiste zjawisko oraz zidentyfikowanie możliwości jego poprawy z punktu wi[...]
EN In the work presented in this paper, efforts have been made to reconstruct the Ford Explorer (year 2000 model) crash-test by using a two-step computer simulation. The main purpose was to verify the simulation’s accuracy by comparing the simulation results with experimental data. The study was also i[...]
7
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 333--338
PL Zaawansowane systemy wspomagające kierowcę (Advance Driver Assistance Systems - ADAS) odnajdują powszechne zastosowanie we współczesnych samochodach. Aktualne techniki komputerowe pozwalają na wykonywanie testów i weryfikacji nawet skomplikowanych algorytmów, użytych w złożonych systemach ADAS, w sy[...]
EN Advance driver assistance systems (ADAS) have been commonly introduced in modern car fleet on the roads nowadays. Current computer techniques allow to test and verify even quite complex algorithms used by sophisticated ADAS in real-time simulations. Systems can be tested according to already existin[...]
8
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 6 371--375, CD
PL Tematem niniejszej publikacji jest przedstawienie korzyści z zastosowania zaawansowanych systemów wspomagania kierowcy (Advanced Driver Assistance Systems – „ADAS”) z punktu widzenia bezpieczeństwa. Wstępna ocena ryzyka została wykonana z wykorzystaniem danych statystycznych dotyczących wypadków na [...]
EN The paper presents benefits of Advanced Driver Assistance Systems (“ADAS”) application from the safety point of view. Statistical data on accidents on Polish roads in 2015 was used as the basis for preliminary risk assessment. Potential reduction of the number of accidents due to ADAS equipment per [...]
9
80%
Logistyka
2015 nr 4 3829--3838, CD2
PL Wypadki drogowe są nieodłączną częścią transportu oraz dróg. Niniejsza praca poświęcona jest rekonstrukcji udokumentowanego wypadku z udziałem samochodu osobowego i dwóch samochodów ciężarowych. Poza symulacją przy użyciu programu MADYMO zbadano wpływ modyfikacji parametrów fizycznych pojazdów biorą[...]
EN Traffic accidents are inseparable part of road transport. This paper is focused on a reconstruction of well documented road accident between a car and two lorries. Except simulation with use of the MADYMO system, the influence differences among physical parameters of simulated cars was tested. Modif[...]
10
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1003--1009
EN Car simulators are an extremely important tool, allowing to test drivers in an environment similar to real driving conditions. Such a research provide many useful information for designing either driver aiding systems or systems use by driver. The newest car simulator can apply accelerations to the [...]
11
71%
Logistyka
2014 nr 3 1562--1571
PL Statystyki wypadków samochodowych potwierdzają złożony wpływ wielu czynników na poziom obrażeń pasażerów. Na podstawie przeglądu specjalistycznego piśmiennictwa dokonano wielowątkowej analizy problemów bezpieczeństwa dzieci przewożonych samochodami osobowymi w przypadku zderzenia bocznego. Podstawą [...]
EN Car accidents statistics demonstrate the complex impact of various factors on the level of injury to passengers. On the basis of a review of the specialized literature the multithreaded analysis of security problems of children transported in cars in the event of car-to-car side impact was done. The[...]
12
71%
Logistyka
2014 nr 3 1552--1561
PL W pracy przedstawiono wyniki serii badań eksperymentalnych, przeprowadzonych w PIMOT, służących analizie i ocenie zachowania fotelików samochodowych grupy I (9-18 kg) wraz z manekinem serii P3. Wykonano 9 testów, dla bardzo zbliżonego profilu opóźnienia, z wartością maksymalną na poziomie 20g i czas[...]
EN The paper presents the results of a series of experimental studies conducted in PIMOT, for the analysis and evaluation of the behavior of a group I (9-18 kg) of CRS–Child Restraint Systems (child seats) with P3–series dummy. Nine tests were performed for the very similar deceleration profile, with a[...]
13
61%
Journal of KONES
EN This study presents possibilities to apply the numerical simulation of dynamic response for explosive (impulse) loads, caused by detonation of mine under the military armoured vehicle, acting on a crew member seating in chair, in order to determine methods to minimize the results of impact of vehicl[...]
14
61%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 4 75--81
PL Niniejszy artykuł dotyczy opracowania testów dla symulatora pojazdu osobowego w scenariuszach systemu Adaptive Cruise Control („ACC”), czyli tempomatu adaptacyjnego. Omówiono przede wszystkim założenia eksperymentu, przebieg badania, dobór grupy badanej, planowane analizy oraz wyniki wstępnych przej[...]
EN This paper presents development of simulation tests for a driving simulation station in ACC (Adaptive Cruise Control) system scenarios. Experiment assumptions, simulation tests procedures, selection of the tested group, analyzed parameters and the results of the preliminary tests were discussed. The[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last