Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 1726--1730
PL Artykuł porusza tematykę metodologii lean oraz możliwość jej zastosowania w procesach miejskiego transportu zbiorowego. W referacie zostały przedstawione narzędzia wykorzystywane w metodologii lean do optymalizacji pracy systemu oraz w jaki sposób mogą zostać one wykorzystane w różnych procesach tra[...]
EN The article is about the lean methodology and the possibility of its use in the processes of urban public transport. The article presents the tools used in the lean methodology to optimise the system and how they can be used in various processes of public transport. The article identifies the added [...]
2
100%
Transport Miejski i Regionalny
2017 nr 10 12--16
PL W artykule została zaprezentowana koncepcja darmowych przejazdów liniami krakowskiej Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w trakcie wysokiego zanieczyszczenia powietrza. W pracy zostały zaprezentowane różne modele organizacji darmowych przejazdów w transporcie zbiorowym. Szczególną uwagę w artykule zwrócon[...]
EN The article presents the conception of free rides on Krakow’s fast commuter rail lines during high air pollution. Various modes of organization of free rides in public transport have been described in the article. Particular attention was paid to the activities of public transport organizers in citi[...]
3
100%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 12 36--41
PL W artykule przedstawiono wpływ trzech koncepcji zmian organizacji ruchu w obrębie pierwszej obwodnicy Krakowa na ruch tramwajów. Analizie poddane zostały koncepcje: ruchu jednokierunkowego, strefy dzielonej oraz połączenie koncepcji ruchu jednokierunkowego i strefy dzielonej. Każda koncepcja została[...]
EN The article presents the impact of the three changes concepts in the organization of traffic within the first ring road in Cracow on the trams traffic. Concepts of: one-way traffic zones, shared space zone and merger concept of one-way traffic with the shared space have been analysed. Each concept h[...]
4
100%
Transport Miejski i Regionalny
2018 nr 4 10--14
PL Artykuł stanowi podsumowanie prowadzonych pod koniec 2017 roku badań mających na celu zweryfikowanie poprawności zbieranych danych przez automatyczny system zliczania pasażerów, wykorzystywany przez MPK SA w Krakowie. Stanowi on także wstęp do szerszych badań mających na celu opracowanie modeli prog[...]
EN The article is a summary of research conducted at the end of 2017 aimed at verifying the correctness of collected data by an automatic passenger counting system used by the MPK S.A. in Krakow. It is also a first step towards larger studies to develop models for forecasting demand in urban public tra[...]
5
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 532--536
PL Artykuł porusza tematykę lokalizacji przystanków tramwajowych w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną umożliwiającą priorytetowy przejazd tramwajom. W pracy przedstawiono przykłady lokalizacji przystanków tramwajowych na wlotach i wylotach skrzyżowań. Na podstawie dotychczasowej wiedzy i własny[...]
EN This article brings up subject of tram stops in vicinity of intersections with traffic lights and priority for tram traffic. Several examples for tram stops located both on near and far sides of intersection and, based on previous knowledge and own survey, pros and cons of both location methods are [...]
6
63%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 5 46--48
PL Artykuł przedstawia architekturę systemu informacji o priorytecie dla prowadzących pojazdy transportu zbiorowego, stworzoną w oparciu o metodologię FRAME. Podczas tworzenia architektury logicznej, wykazano, że dostępne elementy architektury FRAME nie obejmują koncepcyjnie realizacji zadań powierzony[...]
EN This article presents system architecture for providing information that may help public transport vehicle driver in decision making process, based on the European ITS Framework Architecture. In process of creating functional viewpoint it was proved that functions, user needs and data flows existing[...]
7
63%
Transport Miejski i Regionalny
2016 nr 5 49--52
PL Artykuł porusza tematykę detekcji pojazdów transportu zbiorowego w obrębie skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. W artykule zostały przedstawione sposoby wykrywania pojazdów transportu zbiorowego, ich funkcjonalności i przydatność w nowoczesnych systemach sterowania ruchem. W artykule zostały przedsta[...]
EN The article discusses issues on the detection of the public transport vehicles is the area of intersections with traffic lights. The methods of detection of the public transport vehicles, their functionalities and usefulness in the modern traffic control systems. Measures like: inductive detection, [...]
8
63%
Zeszyty Naukowo-Techniczne Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji w Krakowie. Seria: Materiały Konferencyjne
2014 Nr 2(104) 23--36
PL W opracowaniu przedstawiono wyniki badań, które miały na celu analizę wpływu funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem na płynność przejazdu tramwajów na odcinku od ulicy Lipińskiego do pętli Czerwone Maki w Krakowie. Uzyskane dane posłużyły do obliczenia liczbyzatrzymań tramwajów spowodo[...]
EN The main purpose of research was to analyse influence of traffic control system performance on fluency of trams movement at section from Lipińskiego street to Czerwone Maki street in the Krakow. The outcomes of research have been presented in the paper. Data collected during survey were used to calc[...]
9
63%
Transport Miejski i Regionalny
2014 nr 11 35--40
PL Artykuł porusza tematykę systemów sterowania ruchem, których wdrażanie na obszarach miejskich pozwala zwiększyć efektywność funkcjonowania komunikacji zbiorowej. Przeprowadzono badania, które miały na celu analizę wpływu funkcjonowania obszarowego systemu sterowania ruchem na płynność przejazdu tram[...]
EN The article discusses issues of traffic control systems which implementation in the urban areas enables to rise effectiveness of public transport operation. The researches aimed to analyze traffic control system impact on smoothness of trams’ flow in the section from the Lipińskiego street to the Cz[...]
10
63%
TTS Technika Transportu Szynowego
PL Kraków - jako drugie co do wielkości miasto Polski oraz jeden z największych ośrodków akademickich, a także turystycznych - musi sprostać coraz większym wymaganiom dotyczącym obsługi komunikacyjnej. Z Kompleksowych Badań Ruchu (KBR) z roku 2013 wynika, że gród Kraka jest miastem o charakterze police[...]
11
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 12 850--854
PL W artykule omówiony został temat hybrydowego systemu dostaw ładunków do historycznych centrów miast z wykorzystaniem ekologicznych środków transportu: rowerów i tramwajów. W referacie przedstawiono obecne problemy logistyki miejskiej w historycznych obszarach zurbanizowanych na przykładzie miasta Kr[...]
EN The article discusses the topic of hybrid system of supplies to historical city centres with the use of ecological means of transport: bicycles and trams. The paper presents the current problems of urban logistics in historical urban areas on the example of the city of Krakow. On the basis of previo[...]
12
51%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL Artykuł przedstawia metodykę PERA rozwijaną na bazie CIM. Wyróżniono podstawowe fazy tej metodyki. W artykule skupiono się na przejściu pomiędzy stanem obecnym "AS-IS", a stanem przyszłym "TO-BE". Zwrócono uwagę na istotę planu głównego w tej metodyce. Przedstawiono również wyniki badań związanych z[...]
13
51%
Logistyka
2007 nr 1 CD-CD
PL Celem artykułu jest zaprezentowanie możliwości modelowania procesu produkcji skrzyni korbowej statku przy użyciu sieci Petri. W artykule przedstawione najbardziej charakterystyczne elementy sieci Petri oraz zdefiniowano metodykę postepowania w trakcie modelowania rzeczywistego procesu produkcyjnego.[...]
14
33%
Polimery
2018 T. 63, nr 2 125—133
PL Przedmiotem badań były półsztywne pianki poliuretanowe zaliczane do grupy materiałów absorbujących energię, zastosowane do wytwarzania elementów konstrukcji tarcz ochronnych dla strażaków. W celu zwiększenia odporności pianek na działanie ognia modyfikowano je dodatkiem grafitu ekspandującego i Fyro[...]
EN The subject of the paper are semi-rigid polyurethane foams. They belong to a group of energy-absorbing materials, which have been used for manufacture of structural components of protecting shields for firefighters. In order to increase the fire resistance of the foams they were modified by addition[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last