Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL Celem badań było określenie wpływu ciśnienia atmosferycznego na zmiany wydajności ujęć wód leczniczych eksploatowanych samoczynnie. W pracy przedstawiono analizę statystyczną wyników obserwacji stacjonarnych prowadzonych w wybranych złożach wód leczniczych Sudetów. Do szczegółowych badań wytypowano [...]
EN The object of the research was to identify the atmospheric pressure influencing on discharge of medi-cinl waters from artesian flow intakes. The statistical analysis of results taken from the observations of medicinal waters intakes of chosen deposits from Sudety Mts. has been presented. For detaile[...]
2
63%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Radon-222 jest istotnym składnikiem uznawanych za leczniczy w podziemnych wodach słabo zmineralizowanych i szczawach Świeradowa Zdroju. Jego geneza związana jest ze skałami najbliższego sąsiedztwa ujęć - granitognejsami i leukogranitami. Próba skorelowania wydajności ujęć ze stężeniami radonu w woda[...]
EN Radon-222 is the essential component recognized as currative in slightly mineralized groundwaters and acidulous waters of Świeradów Zdrój. It's origin is related to the rocks of the closest neighborhood of the intakes - granite - gneisses and leucogranites. An attempt of correlation discharge of th[...]
3
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika
2003 z. 25 [207] 173-182
PL W pracy przedstawiono wyniki pomiarów i analizy wydajności ująć wód leczniczych w Długopolu Zdroju. Na podstawie danych pomiarowych wydajności wymienionych ujęć w okresie od stycznia 1980 r. przeprowadzono badania zmienności wydajności ująć w czasie oraz badania modelowe zmierzające do wyjaśnienia a[...]
EN New theoretical and practical possibilities of the analysis of the springs discharge of curative waters in Długopole Zdrój at the use of neural networks and wavelet analysis are presented. On the example of the analysis of chosen spring discharge of curative waters one compared results obtained at t[...]
4
45%
Przegląd Geologiczny
PL W listopadzie 1997 r. wykonano pomiary przepływu w rzece Kryniczance oraz jej głównych dopływach. Pozwoliło to na oszacowanie wielkości odpływu podziemnego ze zlewni Kryniczanki. Dla całej zlewni moduł odpływu podziemnego wyniósł 6,9 dm3/skm2, a dla zlewni cząstkowych wyniósł od 0,5 do 11,6 dm3/skm2[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last