Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Standardowe przetwarzanie w obszarach występowania silnych anomalii prędkościowych malmu jest nieskuteczne. Deformacje czasów horyzontów sejsmicznych są znaczne, zapis jest nieczytelny. Teoretycznie właściwą metodą postępowania powinna być migracja głębokościowa przed składaniem, niestety ze względu[...]
EN In the regions with subsurface high-velocity anomaly standard processing approach is not successful. In such cases horizon deformations on the seismic sections are significant and the structural image is generally not clear. In theory, the most suitable method to solve this problem would be the pre-[...]
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Praca opisuje sposób przygotowania i modyfikacji filamentu wykorzystywanego w druku przestrzennym, a następnie sposób badania detali przygotowanych z wykorzystaniem technologii przyrostowej. Celem badania było wyznaczenie zależności pomiędzy zachowaniem się próbek podczas badania wytrzymałości na ro[...]
EN The work describes the method of preparation and modification of a filament used in spatial printing, and then a way to test the printed samples. The aim of the study was to determine the relationship between the behavior of the samples during the tensile strength test and the method of printing (de[...]
3
72%
Przemysł Chemiczny
2017 T. 96, nr 7 1508--1510
PL 4-Difenyloaminobenzaldehyd poddano reakcji z 1,3-indendionem w mieszaninie EtOH/H₂SO₄, w temperaturze wrzenia w celu przygotowania pochodnej rodaminowej, wykorzystanej później jako modyfikator właściwości bakteriostatycznych otrzymywanego na skalę przemysłową poliwęglanu. Zmodyfikowany polimer wykaz[...]
EN p-Ph2CC6H4CHO was condensed with 1,3-indendione in EtOH/H₂SO₄ under boiling to prep. a rodamine derivative used then as a bacteriostatic modifier of a com. polycarbonate. The modified polymer showed antibacterial activity against Escherichia coli.
4
72%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Celem prowadzonych badań było stworzenie w pełni spersonalizowanej ortezy wybranego palca kończyny górnej człowieka. Obecnie na rynku istnieje wiele odmian ortez palca kończyny górnej wykorzystywanych nie tylko przy złamaniach, ale również w przypadku innych urazów. Jednakże żadna z nich nie jest w [...]
EN The aim of presented study was to create a fully customized orthotics that can be used for the upper limb selected finger stabilization. Currently on the market there are many varieties of finger orthoses used not only in case of fractures, but also for other injuries. However, none of them is fully[...]
5
72%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Dynamiczny rozwój technologii opartych na układach cyfrowych wprowadził elektroniczne układy do niemal każdej dyscypliny ludzkiego życia. Rosnące zapotrzebowanie na miniaturyzację, nowe funkcje oraz wzrost wydajności urządzeń doprowadził do wzrostu ilości wydzielanego ciepła. Zaawansowane systemy za[...]
EN Dynamical development of digital circuits based technology introduced electronics to almost every discipline of human life. Growing demand for miniaturization, new functions and increasing performance lead to increased amount of heat generated. Advanced power management systems for electronic circui[...]
6
72%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Aparatura wykorzystywana w teleradioterapii oraz obrazowaniu, wraz z postępem technologicznym, staje się coraz bardziej precyzyjna, jednak niezależnie od stopnia zaawansowania aparatury pomiarowej, przed napromieniowaniem obszarów nowotworowych pacjenta dokonuje się szeregu symulacji rozkładu dawki [...]
EN Equipment used in teleradiotherapy and imaging along with technological progress becomes more and more precise, however, irrespective of the degree of advancement of the measuring apparatus, before the radiation of the tumor areas of the patient, a series of simulations of the radiation dose distrib[...]
7
72%
Przetwórstwo Tworzyw
PL Nowotwór krtani jest najczęstszym, po nowotworze płuc, rodzajem nowotworu dróg oddechowych na świecie. Zajmuje siódme miejsce pod względem częstości występowania wśród mężczyzn w Polsce. Głównymi czynnikami etiologicznymi powodującymi chorobę nowotworową są palenie papierosów oraz spożywanie wysokop[...]
EN This study is an attempt to create a project of novel polymeric synthetic material which may be biocompatible with human organism and may replace malignant larynx cartilages. Laryngeal and lung cancers are the most frequent types of tumor of the respiratory tract. Laryngeal cancer takes seventh plac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last