Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 11
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Inżynieria Ekologiczna
2000 Nr 1 100--104
2
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 11 90-92
PL Kształtowanie obszarów wiejskich - to celowa i świadoma działalność człowieka, zmierzająca do ukształtowania takiego stanu środowiska, w którym funkcje pełnione przez obszary wiejskie (wynikające z zaspokojenia potrzeb człowieka) będą uwzględniały zasady rozwoju zrównoważonego, tzn. uwzględniającego[...]
3
80%
Przegląd Komunalny
1999 nr 4 33-35
PL Rozwój - wszelki długotrwały proces kierunkowych zmian, w którym można wyróżnić prawidłowo po sobie następujące etapy przemian danego obiektu, wskazujące stwierdzalne zróżnicowanie się tego obiektu pod określonym względem; proces kierunkowych przemian, w którego toku obiekty przechodzą od form lub s[...]
4
80%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN The present study attempts to explain the reason for the selective generation of an increase in intensity of Congo red (CR) fluorescence as an effect of the dye interacting with proteins and polysaccharides. This supramolecular dye, which creates ribbon-shaped micelles in aqueous solutions when exci[...]
5
71%
Bio-Algorithms and Med-Systems
2016 Vol. 12, no. 3 123--132
EN Congo red (CR) dye molecules self-associate in water solutions creating ribbon-like supramolecular structures that can bind various aromatic compounds by intercalation, forming mixed supramolecular systems. Mixed supramolecular systems, such as CR-doxorubicin and CREvans blue, interact with the surf[...]
6
61%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Biological knowledge is expanding rapidly, delving deep into nature’s mechanisms. However, the essence of life as a molecular process still remains unclear. Organized and independently operating biological systems are commonly thought to be living. Unfortunately, these characteristics are too genera[...]
7
61%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN The particles of Congo red (CR), a bis-azo dye, associate in aqueous solutions, forming ribbon-like micelles. Supramolecular dyes, as a result of their molecular size, have a limited capability of penetrating into the interior of the majority of native proteins and do not enter living cells surround[...]
8
61%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Antygeny są białkami przeznaczonymi przez ewolucję do rozpoznawania obcego dla danego organizmu materiału biologicznego w celu inicjacji procesów destrukcji obcego ciała i jego usunięcia. Funkcjonalne połączenie dwóch aktywności (rozpoznania przeciwciała oraz inicjacji reakcji degradacji) jest kryty[...]
EN Antibodies are the proteins that are designed biologically to recognize the foreign materiał in the organism and to initiate the process of its destruction and its removal. The functional connection of these two activities linked structurally to separate parts of antibody molecule is although critic[...]
9
51%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Wg powszechnie przyjętego mechanizmu tworzenia się specyficznych kompleksów z białkami, miejscem wiązania ligandów, w tym również pochodzenia niebiologicznego (a więc np. leków) jest grupa czynna białka. To miejsce w białku umożliwia wiązanie liganda przy ograniczonym dostępie wody, która skutecznie[...]
EN The protein binding site is (according to commonly accepted mechanism) the only locus responsible for the specific ligation of compounds of non-biological origin, including drugs. The binding cleft favors association decreasing the access of water which prevents efficiently the non-covalent binding [...]
10
51%
Bio-Algorithms and Med-Systems
PL Praca przedstawia badania eksperymentalne mające na celu wykrycie zmian w składzie białkowym zmienionej chorobowo surowicy ludzkiej. Dla wykrycia zmian opracowano dwukierunkową technikę elektroforetyczną umożliwiającą tworzenie kompleksów przez barwniki o charakterze ciekłokrystalicznym z białkami. [...]
EN Two-dimensional agarose electrophoresis was used to create suitable conditions for the formation of protein complexes with supramolecular dyes. Ribbon-shaped dye molecule ligands adhere during complexation to the polypeptide backbone of β-conformation within protein clefts. The electrophoresis help[...]
11
41%
Bio-Algorithms and Med-Systems
EN Congo red (CR) and other self-assembling compounds creating supramolecular structures of rod- or ribbon-like architecture form specific complexes with cellulose and also with many proteins, including antibodies bound to the antigen and amyloids in particular. The mechanism of complexation and struct[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last