Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 10
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 437-444
PL Kraniosynostoza to choroba najczęściej o charakterze wrodzonym, polegająca na nieprawidłowym kształcie główki dziecka. Kraniosynostoza jest spowodowana przedwczesnym zrośnięciem jednego lub kilku szwów czaszkowych. W artykule przedstawiono współczesne metody komputerowego wspomagania leczenia kranio[...]
EN In this paper the craniosynostosis, known as congenital malformation of skull due to prematurely fusing of the sutures, was described. It was presented the computer method of supporting the neurosurgical treatment, that relies on virtual planning of the surgery. The two basic methods of surgical tre[...]
2
100%
Modelowanie Inżynierskie
2011 T. 10, nr 41 429-436
PL W pracy przedstawiono badania modelowe dotyczące inżynierskiego planowania endoskopowych zabiegów neurochirurgicznych w przypadku patologicznego kształtu głowy u dzieci. Przedwczesne zarośnięcie szwów czaszkowych, czyli kraniosynostoza, wymaga przeprowadzenia zabiegu korygującego ważnego zarówno dla[...]
EN Modelling researches concerning engineer support for endoscopic neurosurgical procedures are presented in this paper. Skull malformations caused by craniosynostosis negatively influence on psychological and physical children development. Conventional procedures in such cases are connected with invas[...]
3
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2013 z. 7 131--136
PL Celem badań było opracowanie metody wyznaczania parametrów wytrzymałościowych kości czaszek dzieci. Identyfikacja własności materiałowych obejmowała wyznaczenie modułu sprężystości i granicy wytrzymałości podczas próby rozciągania. Otrzymane wyniki z przeprowadzonych prób porównano z danymi literatu[...]
4
100%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2011 z. 10 49--52
PL W pracy przedstawiono przedoparecyjne planowanie wirtualnego zabiegu kraniosynostozy, która powoduje deformacje kształtu czaszki dziecka. Symulację korekcji przeprowadzono dla dziecka ze zniekształconą czaszką przez skofocefalie. Trójwymiarowy model czaszki uzyskano na podstawie segmentacji danych z[...]
EN In this paper was presented the virtual planning of the surgical treatment of the scaphocephaly, that is one of the type of craniosynostosis. Also the simulation model of skull shape after the correction was made. To obtain the 3D geometry from CT scans it was used the Mimics vl4 software. The gener[...]
5
100%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2011 z. 5 121--126
PL Celem pracy było przedoperacyjne zaplanowanie w programie komputerowym Mimics zabiegu neurochirurgicznego korekcji deformacji główki dziecka. W ramach pracy, obrazy z tomografii komputerowej wprowadzono do programu Mimics, sformułowano model 3D główki, zaplanowano cięcia kości czaszki oraz ich ułoże[...]
EN Aim of this thesis has been the preoperative design of neurosurgical procedure of baby‟s head deformation correction. Surgical simulation software Mimics has been used for creation three dimensional baby‟s head model. This model is based on computed tomography images input. Next the geometry of the [...]
6
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Craniosynostosis represents premature suture fusion of the fetal and neonatal skull. Pathogenesis of craniosynostosis is complex and probably multifactorial. Growth of skull bones is strictly connected with the expanding growth of the brain and cranial malformations or prematurely fused sutures caus[...]
7
88%
Acta of Bioengineering and Biomechanics
EN Craniosynostosis is a birth defect that causes one or more sutures on a baby's head to close earlier than normal. In effect the growing brain determines an abnormal skull shape and, which is more important and more dangerous, it causes an elevated intracranial pressure. The only treatment for childr[...]
8
88%
Aktualne Problemy Biomechaniki
2009 z. 3 127--130
PL W referacie przedstawione zostały badania modelowe dotyczące korekcji patologicznego ukształtowania głowy u dzieci. Wykorzystując program Mimics 11 Materialise sformułowano model bryłowy zdeformowanej czaszki dziecka w oparciu o zdjęcia tomografii komputerowej TK. W kolejnym etapie przeprowadzono an[...]
EN Modelling researches of pathological children head deformation correction are presented in this paper. With use of Mimics 11 Materialise software solid model of analysed example were created on the basis of computer tomography scans. Next the model was imported to ANSYS program in order to estimate [...]
9
76%
Modelowanie Inżynierskie
PL W pracy podjęto próbę opracowania metodologii komputerowego wspomagania leczenia wad deformacji czaszki dziecka związanych z kraniostenozą. Choroba ta jest przyczyną deformacji kości twarzoczaszki, ale ma również istotnie negatywny wpływ na rozwój mózgu. Korekcja wady wymaga inwazyjnego niebezpieczn[...]
EN The attempt to methodology creation supported neurosurgical procedures of deformed skull correction, connected with craniosynostosis is presented in this paper. Typical treatment in such cases is connected with invasive operation. Up to now neurosurgeons during pre-operation planning of bones corre[...]
10
76%
Modelling and Optimization of Physical Systems
2009 z. 8 49--54
PL W pracy przedstawiono badania wspomagające zabiegi chirurgicznej korekcji deformacji główki dziecka. Na podstawie tomografii komputerowej opracowano dwa modele zniekształconych główek z scaphocephalią i trigonocephalią. Trójwymiarowe modele zniekształconych główek zostały opracowane przy użyciu prog[...]
EN The researches supporting neurosurgical correction of children head deformations are presented in this páper. On the basis of Computer tomography CT two models were created. Seans helped to generate two models of craniosynostoses: first scaphocephaly and second trigonocephaly. Three-dimensional mode[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last