Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 5
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Rocznik Ochrona Środowiska
2015 Tom 17, cz. 1 507--525
EN In the paper an issue of waste sand utilization was raised. The heaps of waste sand located in Polish region Pomerania are by-product obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to resolve the waste sand utilization problem [...]
2
100%
Materiały Budowlane
2015 nr 2 36--39
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie zalegających na terenie Pomorza piasków, powstających jako odpad poprodukcyjny w procesie hydroklasyfikacji kruszyw. Jednym ze sposobów ich zagospodarowania jest użycie tego kruszywa do wytwarzania konstrukcyjnych kompozytów ze zbrojeniem rozproszonym. Przeprow[...]
EN In the paper presented the proposition use of waste sand defaulting on in Polish region Pomerania. These sands are by product obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to use of aggregate could be its application for the p[...]
3
80%
Materiały Budowlane
2013 nr 9 28--30
PL W artykule poruszono problem zagospodarowania piasków na terenie Pomorza powstających jako odpad przy pozyskiwaniu kruszyw mineralnych do betonu. Jednym ze sposobów na jego rozwiązanie jest zastosowanie piasków odpadowych do produkcji konstrukcyjnych kompozytów mineralnych ze zbrojeniem rozproszonym[...]
EN In the paper an issue of waste sand utilization was raised.The heaps ofwaste sand located in Polish region Pomerania are by-product obtained during the process called hydroclassification of all-in-aggregate for concrete production. One of examples how to resolve the waste sand utilization problemcou[...]
4
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 57--58
PL W artykule przedstawiono ideę modelowania informacji o obiekcie budowlanym w ujęciu „open BIM”. Dokonano oceny wpływu wykorzystania technologii BIM na proces projektowania konstrukcji żelbetowych. Wskazano główne zalety modelowania BIM na poszczególnych etapach projektu. Oceny dokonano, bazując na d[...]
EN In the paper, idea of the building information modeling in the terms of “open BIM” has been presented. The impact of the BIM technology on the design process of the reinforced concrete structures has been evaluated. Principal advantages of the BIM obtained on the different project stages have been s[...]
5
80%
Materiały Budowlane
2017 nr 5 85--86
PL W artykule omówiono wpływ zawartości włókien stalowych na wartość modułu sprężystości przy ściskaniu drobnokruszywowego fibrokompozytu. Na podstawie badań ustalono zależność pozwalającą na wyznaczenie modułu sprężystości takiego materiału. Opracowana zależność wykazuje dobrą zgodność z proponowaną p[...]
EN The article presents influence the value of steel fibre in fine aggregate fibrous compositeson the static modulus of elasticity. The results of the tests used established a relationship for allowing the determination of the elastic modulus of this material. Developed relationship has a good compatib[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last