Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 58
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów Politechniki Wrocławskiej. Monografie
PL Fale ultradźwiękowe mają zastosowanie w wielu dziedzinach nauki, techniki, a także procesach przemysłowych. Powszechne jest dzisiaj wykorzystanie ultradźwięków w inżynierii materiałowej, elektronice, telekomunikacji czy medycynie oraz - co najważniejsze - do nieniszczącego badania materiałów - defek[...]
EN Ultrasonic waves are used in many fields of science, technology, and industrial processes. It is common today, the use of ultrasound in materials engineering, electronics, telecommunications and medicine, and - most importantly - the non-destructive material testing - ultrasonic flaw detection. Virt[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono możliwości środowiskowego programu DASYLab do obliczeń podstawowych parametrów w przepływie dwufazowym ciecz-gaz. Zaprezentowano moduły programu do wyznaczania prędkości, częstotliwości tworzenia się pęcherzy i konturu przepływu fazy gazowej.
EN There are presented possibilities of the environmental DASYLab program for calculation the basic parameters in the two-phase fluid-gas flow. Particular moduli of program are shown especially those for determination of velocity, frequency of generation of bubbles as well as contours of gas phase flow[...]
3
100%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
2004 Nr 9 293-295
EN Measurement principle and equipment description using the impulse echo method. Correlation method of speed measurement. Dependence of calculated speed of gas phase particles on air capacity stream.
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule przedstawiono ocenę dokładności wyznaczenia prędkości wznoszenia, częstotliwości tworzenia oraz obszaru występowania fazy gazowej w przepływie ciecz-gaz. Pomiary tych wielkości wykonano za pomocą ultradźwiękowej-impulsowej metody echa, przy zastosowaniu defektoskopu ultradźwiękowego USIP [...]
EN Accuracy assessment for the determination of ascending velocity, formation frequency and gas phase region occurrence in liquid-gas flow has been presented in this paper. Measurements of that quantities was carried out with the help of ultrasonic-impulse echo method with using USiP206P8 ultrasonic fl[...]
5
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono sposób pomiaru strumienia objetości płynów przy zastosowaniu metody korelacyjnej sygnałów z czujników optycznych. Opisano stanowisko wraz z aparaturą, pomiarową, omowiono zasadę pomiaru. Wyznaczono również współczynnik czułości oraz określono optymalną odległość między czujnikami i okr[...]
EN The paper presents the method of the stream volume measurement with aid of the signals correlation from the optical sensors. There is test rig description as well as apparatus to be used. The measurement method is discussed, too. Moreover, the coefficient of sensitivity has been determined, an optim[...]
6
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Zaprezentowano sposób wyznaczenia prędkości i udziału fazy gazowej za pomocą korelacyjnej, ultradźwiękowej metody echa. Do pomiaru wykorzystano czujniki ultradźwiękowe K15K firmy Krautkramer, a do rejestracji sygnałów defektoskop ultradźwiękowy USIP20 GP. Pokazano przykładowe sygnały i uzyskane char[...]
EN A paper presents a method of determination of both speed and gas phase fraction by means of ultrasonic correlation method of echo. There were used in measurements ultrasonic sensors K15K produced by Krautkramer company while for recording-ultrasonic flaw detector USIP 20 GP. There are presented exem[...]
7
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Omówiono zasadę działania bezwładnościowego przepływomierza kolanowego. Umożliwia on określenie strumienia masy/objętości cieczy w rurociągach, w których stosowanie innych przepływomierzy jest niepraktyczne lub niemożliwe. Wyznaczono charakterystyki przepływomierza modelowego oraz określono niepewno[...]
EN A paper presents the principle of operation of the inert elbow flowmeter. It enables determination of the stream mass/volume of the fluid in the pipes in which the application of other flowmeters is impossible or unpractical. The characteristics have been determined for the model flowmeter as well a[...]
8
100%
Przegląd Papierniczy
2017 R. 73, nr 2 101--103
PL Wykształcenie projektantów wzornictwa przemysłowego to złożony proces dydaktyczny, ze względu na indywidualny i interdyscyplinarny charakter zawodu designera, a także dynamicznie zmieniającą się rzeczywistość.
9
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Dokonano przeglądu układów do pomiarów przepływów dwufazowych ciecz-gaz przy wykorzystaniu impulsowej ultradźwiękowej metody echa. Na podstawie kryterium maksymalnej wartości unormowanej funkcji interkowariancji sygnałów dokonano wyboru optymalnej metody pomiarowej. Do dalszych prac dotyczących bada[...]
EN The review on two-phase liquid-gas flows measurement systems with using the ultrasonic impulse echo method has been made in this paper. Optimal measurement technique selection on the basis of the maximum value criterion of the normalised function of the signals intercovariancy has been carried out. [...]
10
100%
Przegląd Papierniczy
2018 R. 74, nr 5 319--320
PL 10 kwietnia br. w Galerii Bibio-art w Bibliotece Głównej Politechniki Łódzkiej odbył się wernisaż wystawy „Papier łączy”, którą można było oglądać w tym miejscu do 23 kwietnia. Autorkami oryginalnych prac z papieru były Svitlana Khadzhynowa i Agnieszka Andruszkiewicz.
11
63%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 10 534--536
PL Gdzie dokładnie zaczyna się proces projektowania, a gdzie kończy? Jest to bardzo trudne pytanie, bez jednoznacznej odpowiedzi. Jednak co najistotniejsze, rola projektanta w tym procesie jest zasadnicza i opiera się na wybieganiu w przyszłość, ponieważ projektowanie wzornicze jest to proces, który dz[...]
12
63%
Archives of Acoustics
EN The possibility of ultrasonic impulse echo method utilization for diameter determination in liquids and for frontal drag coefficient calculation has been presented in this paper. The investigations were carried out in uniform and accelerated motion area for steel and glass balls freely falling in a~[...]
13
63%
Przegląd Papierniczy
2013 R. 69, nr 4 225--227
PL Co my, poligrafowie możemy zrobić, aby współczesny czytelnik, mający możliwość wyboru zapisu myśli intelektualnej w formie elektronicznego e-booka lub papierowej książki, wybrał tę tradycyjną formę publikacji? Jak zachować stałego odbiorcę wydawnictw i zachęcić młodego czytelnika do papierowej formy[...]
14
63%
Chemical and Process Engineering
PL Opisano sposób wykorzystania ultradźwiękowej impulsowej metody echa do pomiaru parametrów przepływu dwufazowego ciecz.gaz. Przedstawiono zasadę pomiaru z jednoczesnym wykorzystaniem 8 czujników ultradźwiękowych i jednego wyjścia analogowego defektoskopu ultradźwiękowego USIP20 GP8 oraz oceniono popr[...]
EN The method for measurements of two-phase liquid.gas flow data by means of ultrasonic pulse echo is described. Principle of the measurements with simultaneous utilization of 8 ultrasonic sensors and of one analogue output of the USIP20 GP8 type ultrasonic flaw detector is presented. Accuracy of the m[...]
15
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono wyniki pomiarów podstawowych parametrów przepływów dwufazowych ciecz-gaz, takich jak prędkość i zmiany prędkości wznoszenia się pęcherzy, wymiar i częstotliwość tworzenia się pęcherzy z wykorzystaniem ultradźwiękowej, impulsowej metody echa. Na podstawie przeprowadzonych pomiarów dla d[...]
EN The paper presents application of ultrasonic pulse echo and results of measurements of basic characteristic data of flow of liquid-gas two-phase media, particularly of ascending bubble flow rate and its changes as well as dimensions and frequency of formation of gas bubbles. Based on results of the [...]
16
63%
Chemical and Process Engineering
PL Przedstawiono sposób wyznaczania obszaru przepływu fazy gazowej z dokładnością [delta] x = 0,4 mm. Na podstawie analizy rozkładu poruszających się pęcherzy wyznaczono prędkość powierzchniową odniesioną do rzeczywistego pola przepływowego oraz obliczono wartości udziału objętościowego fazy gazowej na[...]
EN The paper presents the method for determination of the gas phase flow area with the accuracy of [delta] x equal to 0.4 mm. Based on the analysis of distribution curves of the moving bubbles the surface flow rate has been determined, referred to the actual flow area, and volume share of the gas phase[...]
17
63%
Przegląd Papierniczy
2007 R. 63, nr 3 167-170
18
63%
Przegląd Papierniczy
19
63%
Przegląd Papierniczy
2006 R. 62, nr 12 732-734
20
63%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Przedstawiono sposób pomiaru strumienia przepływu przy wykorzystaniu przepływomierza ultradźwiękowego FLOWSIC 100. Pomiary przeprowadzono dla wartości parametrów różniących się od podanych przez producenta, wyznaczono współczynnik przepływu i określono błąd pomiaru strumienia przepływu.
EN The procedure of air flux measurement with FLOWSIC 100 ultrasonic flowmeter has been presented in this paper. The measurements were conducted for parameter values different from these given by producer. The flowmeter ratio C has been determined and volumetric flow measuring error has been calculated[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last