Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
2011 R. 87, nr 10 174-176
PL W artykule omówiono możliwości wykorzystania sygnałów nadajników okazjonalnych w radarze pasywnym, w szczególności sygnały stacji FM. Przedstawiono kształt funkcji nieoznaczoności tych sygnałów oraz zobrazowano wpływ parametrów sygnału oraz odbiornika na możliwości detekcyjne radaru.
EN The article investigates possibility of using waveforms of transmitters of opportunity for passive radars, especially FM signals. This report shows shape of ambiguity functions and impact of receiver and waveform parameters on passive radar detection abilities.
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono sposób rozpoznawania rodzaju modulacji przy użyciu transformacji falkowej (CWT) oraz sieci neuronowej. Przeanalizowano sygnały M-PSK, M-FSK, M-QAM, M-ASK oraz MSK. W celu wyodrębnienia cech wykorzystano wartość średnią i odchylenie standardowe |CWT| sygnałów nieunormowanych oraz [...]
EN The article investigates possibility of modulation type recognition using wavelet transform (CWT) and neural network. There are five types signal modulation analised: M-PSK, M-FSK, M-QAM, M-ASK and MSK with and without normalization. The mean value and standard deviation of CWT are used as a signal [...]
3
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2016 Vol. 64, nr 1 257--261
EN Automatic recognition of the signal modulation type turned out to be useful in many areas, including electronic warfare or surveillance. The wavelet transform is an effective way to extract signal features for identification purposes. In this paper there are M-ary ASK, M-ary PSK, M-ary FSK, M-ary QA[...]
4
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Potrzeba opracowania skutecznego algorytmu automatycznego rozpoznawania typów modulacji (ang. Automatic Modulation Recognition - AMR) stała się jednym z najważniejszych zagadnień związanych nie tylko z rozwojem systemów rozpoznania radioelektronicznego ale również systemów radia kognitywnego (ang. C[...]
EN Signal intelligence (SIGINT) and cognitive radio (CR) systems are in need of effective, automatic modulation recognition (AMR) algorithm. This task has became one of the most important problems to solve since last ten years. The article presents one of the proposed modulation recognition algorithms [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last