Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 22
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2010 R. 56, nr 5 404-408
PL Podane zostaną warunki zewnętrznej i wewnętrznej dodatniości dyskretnych liniowych układów niecałkowitego rzędu. Sformułowany zostanie problem realizacji dodatniej dla dyskretnych liniowych układów niecałkowitego rzędu. Podana zostanie metoda wyznaczania realizacji dodatniej na podstawie zadanej tra[...]
EN Linear discrete-time fractional-order systems are dealt with in the paper. Conditions for external and internal positivity of linear discrete-time fractional-order systems with single-input and single-output (SISO) are presented. A positive realisation problem for linear discrete-time fractional sys[...]
2
100%
Pomiary Automatyka Kontrola
2012 R. 58, nr 5 413-417
PL Przedstawiono rozwiązanie zadania realizacji dodatniej dla ciągłych układów niecałkowitego rzędu z opóźnieniem w wektorze stanu i wymuszeniu o jednym wejściu i jednym wyjściu (SISO). Zaproponowano metodę wyznaczania realizacji dodatniej na podstawie znanej transmitancji operatorowej dla tej klasy uk[...]
EN The positive realization problem for single-input single-output (SISO) fractional continuous-time linear systems with delays in state vector and input is formulated and a method for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existenc[...]
3
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The positive and minimal realization problem for continuous-discrete linear single-input and single-outputs (SISO) systems is formulated. Two special case of the continuous-discrete systems are given. Method based on the state variable diagram for finding a positive and minimal realization of a gi[...]
4
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2012 R. 16, nr 2 323-327
PL Sformułowane zostanie zadanie realizacji dodatniej dla klasy dyskretnych układów liniowych niecałkowitego rzędu z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Zaproponowana zostanie metoda wyznaczania realizacji dodatniej dla danej transmitancji właściwej układu o jednym wejściu i jednym wyjściu. Pod[...]
EN The positive realization problem for single-input single output fractional discrete-time linear systems with delays in state vector and input is formulated and a method for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existence ot a po[...]
5
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2011 R. 15, nr 2 522-527
PL Zaprezentowana zostanie nowa klasa dodatnich układów ciągło-dyskretnych z opóźnieniem w wektorze stanu. Rozpatrzone zostaną trzy modele opisujące tę klasę układów w przestrzeni stanu. Podane zostaną warunki konieczne i wystarczające dodatniości liniowych układów ciągło-dyskretnych z opóźnieniem w we[...]
EN A new class of positive continuous-discrete time linear systems with delays in state vector is addressed. Three state space model of this class of linear systems are considered. Necessary and sufficient conditions for the positivity of continuous-discrete time systems with delays in state vector are[...]
6
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2010 R. 14, nr 2 510-518
PL Przedstawione zostały liniowe układy hybrydowe opisane modelem ogólnym układu dwuwymiarowego. Podane zostały warunki zewnętrznej i wewnętrznej dodatniości układu hybrydowego. Sformułowano problem realizacji dla hybrydowych układów liniowych w postaci dwuwymiarowego modelu ogólnego. Zaproponowano met[...]
EN Linear hybrid system described by the general two-dimensional model is proposed. Conditions for external and internal positivity of hybrid systems are given. The realization problem for linear hybrid systems described by the general model is formulated. The method for finding a realization of a give[...]
7
100%
Systems Science
EN The realization problem for 2D positive linear hybrid systems is addressed. Two methods based on the state variable diagram for finding positive realizations of a given improper transfer function are proposed. Sufficient conditions for the existence of a positive realization of a given improper tran[...]
8
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2009 R. 13, nr 2 445-454
PL Sformułowano problem realizacji dla hybrydowych dodatnich układów liniowych o jednym wejściu i jednym wyjściu (SISO), w postaci drugiego modelu Fornasiniego-Marchesiniego. Zaproponowano metodę wyznaczania realizacji dodatniej dla danej transmitancji właściwej w oparciu o schemat zmiennych stanu. Pod[...]
EN The realization problem for positive linear hybrid systems with single input and single output (SISO), described by the second Fornasini-Marchesini model is formulated. The method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. [...]
9
100%
Acta Mechanica et Automatica
EN The realization problem for single-input single-output 2D positive fractional systems with different orders is formulated and a method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given proper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existence of a[...]
10
100%
Pomiary Automatyka Robotyka
2013 R. 17, nr 2 333-339
PL Sformułowany został problem wyznaczania dodatniej realizacji minimalnej dla klasy liniowych układów ciągło-dyskretnych. Przeanalizowane zostały dwa przypadki szczególne układów ciągłodyskretnych. Zaproponowana została metoda, bazująca na schemacie zmiennych stanu, wyznaczania dodatniej realizacji mi[...]
EN The positive minimal realization problem for continuous-discrete linear single-input, single-output (SISO) systems is formulated. Two special case of the continuous-discrete systems are analyzed. Method based on the state variable diagram for nnding positive minimal realizations of given proper tran[...]
11
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
2017 Vol. 65, nr 5 709--714
EN Positive descriptor fractional discrete-time linear systems with fractional different orders are addressed in the paper. The decomposition of the regular pencil is used to extend necessary and sufficient conditions for positivity of the descriptor fractional discrete-time linear system with differen[...]
12
100%
International Journal of Applied Mathematics and Computer Science
EN Reachability and minimum energy control of descriptor fractional discrete-time linear systems with different fractional orders are addressed. Using the Weierstrass–Kronecker decomposition theorem of the regular pencil, a solution to the state equation of descriptor fractional discrete-time linear sy[...]
13
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Factional Discrete-time linear systems with fractional different orders are addressed. The Weierstrass-Kronecker decomposition theorem of the regular pencil is extended to the descriptor fractional discrete-time linear system with different fractional orders. Using the extension, method for finding [...]
14
63%
Journal of Automation Mobile Robotics and Intelligent Systems
EN The realization problem for 2D positive singular linear hybrid systems is formulated, as well as a method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given improper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existence of a positive realization of a g[...]
15
63%
Pomiary Automatyka Kontrola
PL Została zaproponowana metoda wyznaczania realizacji dodatnich dla układów z opóźnieniami w wektorze stanu i wymuszeniu. Sformułowane zostały warunki wystarczające dla istnienia realizacji dodatniej danej transmitancji właściwej. Zaprezentowany został algorytm komputerowy do wyznaczania realizacji na[...]
EN A method for finding positive realizations of a given proper transfer function of continuous-time systems with delays in state and in inputs is proposed. Sufficient conditions for the existence of positive realizations of a given transfer function are established. A computer algorithm for computatio[...]
16
63%
Systems Science
EN The realization problem for 2D positive multi-input and multi-output (MIMO) linear hybrid systems with delays in state vector and input is addressed. A method based on the state variable diagram for finding positive realizations of a given proper transfer matrix is proposed. Sufficient conditions fo[...]
17
63%
Archives of Control Sciences
EN The realization problem for 2D positive multi-inputs and multi-outputs (MIMO) linear hybrid systems is formulated and a method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given proper transfer matrix is proposed. Sufficient conditions for the existence of a positive r[...]
18
63%
Archives of Control Sciences
EN The realization problem for positive multi-input and multi-output (MIMO) linear hybrid systems with the form of second Fornasini-Marchesini model is formulated and a method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given proper transfer matrix is proposed. Sufficien[...]
19
63%
Archives of Control Sciences
EN A new class of positive continuous-discrete linear systems with delays in state vector described by the model based on 2D general model is addressed. Necessary and sufficient conditions for the positivity and asymptotic stability of this class of linear systems are established. A procedure for check[...]
20
63%
Pomiary Automatyka Robotyka
2008 R. 12, nr 2 538--547
PL Sformułowano problem realizacji dodatniej dla singularnych hybrydowych układów dwuwymiarowych liniowych oraz zaproponowano metodę wyznaczania realizacji dodatniej dla danej transmitancji niewłaściwej na podstawie schematu zmiennych stanu. Ponadto przedstawiono warunki wystarczające na istnienie real[...]
EN The realization problem for 2D positive singular linear hybrid systems is formulated and a method based on the state variable diagram for finding a positive realization of a given improper transfer function is proposed. Sufficient conditions for the existence of a positive realization of a given imp[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last