Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 85
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Ekologii
2009 R. 13, nr 5 260-261
EN Environmental education shapes the environmental awareness of the society. Protected areas are a practical example of environmental education which should contribute to the improvement of the system of values, attitudes and behaviors of the society with regard to the changes taking place in the envi[...]
2
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2004 nr 1 (19) 41--52
PL W artykule przedstawiono weryfikację sztywności konstrukcji platformy montażowej wozu bojowego, będącej wynikiem analizy statycznej i dynamicznej platformy montażowej głowicy śledzącej pod wpływem zadanych obciążeń.
EN The paper presents the verification of the assembly platform structure of a combat vehicle made on the basis of static and dynamic analysis of the assembly platform subjected to defined loads.
3
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2011 nr 2 (28) 79--88
PL W artykule rozpatrzono możliwość pokonywania przeszkody wodnej przez pojazd gąsienicowy. Przeprowadzono analizę możliwości pokonywania przeszkody wodnej dla różnego ukompletowania pojazdu: wariant A - podwozie z wieżą oraz wariant B - ukompletowanie bez wieży. Analizę przeprowadzono dla obu wariantó[...]
EN An opportunity to surmount water obstacles by tracked vehicles was considered in the paper. Analysis of possibilities to surmount water obstacles was performed for various vehicle sets: variant A – a chassis with turret and variant B – a set without turret. Analysis for both variants was performed,[...]
4
100%
Przegląd Komunalny
2002 nr 9 27-30
PL Zagrożenie na polskich drogach jest od wielu lat bardzo wysokie. Na przestrzeni ostatnich 10 lat w wypadkach straciło życie 66238 osób, czyli średnio 18 osób dziennie. W 2001 r. wydarzyło się 53799 wypadków (średnio co 10 minut), w których zginęło 5534 osób (15 dziennie) a 68194 zostało rannych (8 w[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2006 nr 9 42-45
6
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono weryfikację kabiny antenowej jednostki antenowej pod kątem spełnienia wymagań technicznych w zakresie wytrzymałości kabiny oraz jej sztywności. Istotą opracowania była weryfikacja konstrukcji ze względu na postawione wymagania przyjęte w fazie projektu., poprzez symulację ko[...]
EN Paper presents the method of analysis of JAT-122 antenna unit cabin structure, applied to check compliance with technical requirements concerning cabin strength and rigidity. Requirements assumed during initial design phase were examined with application of Finite Element Method. This method allowed[...]
7
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W artykule przedstawiono symulację zachowania się konstrukcji płyty pod wieżowej pojazdu bazowego będącej wynikiem analizy statycznej i dynamicznej korpusu pod wpływem zadanych obciążeń.
EN The paper presents the simulation of turret plate construction behaviour of base vehicle, which is the result of static and dynamic analyze of the hull under different loads.
8
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
1998 nr 10-11 155--166
PL Przedstawiono zespół antenowy jednostki, dobór parametrów układu podnoszenia zestawu antenowego oraz wyznaczono siły działające w siłownikach i cięgnach zespołu antenowego.
9
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2002 nr 2 (16) 49--58
PL W artykule przedstawiono wyniki obliczeń sprawdzających poprawność zastosowanych rozwiązań w projekcie konstrukcji wysięgnika żurawia TD50H w oparciu o parametry i wymagania techniczne. Weryfikacji poddano konstrukcję nośną członów wysięgnika pod kątem spełnienia wymagań technicznych. Obliczenia p[...]
EN The paper presents results of calculations carried out in order to check the correctness of design solutions applied to the TD 50 crane jib on the basis of technical parameters and requirements. Load-bearing structure of jib’s elements was verified in respect of meeting technical requirements. The c[...]
10
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2002 nr 1 (15) 75--86
PL W artykule przedstawiono weryfikację kabiny antenowej jednostki antenowej JAT-122 pod kątem spełnienia wymagań technicznych w zakresie wytrzymałości kabiny oraz jej sztywności. Istotą opracowania jest weryfikacja projektu konstrukcji ze względu na postawione wymagania przyjęte w fazie projektu, popr[...]
EN Paper presents the method of analysis of JAT-122 antenna unit cabin structure, applied to check compliance with technical requirements concerning cabin strength and rigidity. Requirements assumed during initial design phase were examined with application of Finite Element Method. This method allowed[...]
11
100%
Ekonomia i Środowisko
2006 nr 1 198--203
PL Główną funkcją obszarów przyrodniczo cennych jest ochrona zasobów przyrody. Działalność gospodarcza musi być jej podporządkowana. Efektywne gospodarowanie na obszarach chronionych jest możliwe pod warunkiem, że nastąpi ścisłe powiązanie funkcji gospodarczo-społecznych ze środowiskiem przyrodniczym w[...]
EN Protecting resources of the natural environment and the entire natural ecosystem requires some modifications in the ecological consciousness of the local community and their existential attitudes. The human capital, in other words – the local community, draws economic as well as non-economic profits[...]
12
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2012 nr 2 (30) 55--66
PL W artykule opisano proces weryfikacji wyników obliczeń wytrzymałościowych wykonanych dla elementu konstrukcji układacza z wynikami badań wytrzymałościowych przeprowadzonych na obiekcie rzeczywistym. Dokonane zostały analizy rozbieżności wyników i przedstawiono przyczyny ich powstania.
EN In the elaborate described a process of verification of strain analysis results made for a layer construction element with results of strength tests made on real object. There were making analysis of results divergence and presented a cause of existence.
13
100%
Problemy Techniki Uzbrojenia
2003 R. 32, z. 87 117--127
PL W artykule przedstawiono symulację zachowania się konstrukcji platformy montażowej wozu bojowego będącej wynikiem analizy statycznej i dynamicznej platformy montażowej pod wpływem zadanych obciążeń.
EN The simulation of combat vehicle carrier platform behaving as the result of static and dynamic analysis of a carrier platform being subjected to specific expositions of loads and forces.
14
100%
Acta Innovations
2018 no. 28 72--81
EN Ceramic membranes are among one of the most promising candidates for membrane applications, owing to their excellent resistance to mechanical, chemical, and thermal stresses. These advantages make them an attractive filter material. An additional benefit which is extremely important for the industry[...]
15
100%
Ekonomia i Środowisko
2013 nr 3 79--89
PL Koncepcja rozwoju zrównoważonego odnosi się do wszystkich form obszarów przyrodniczo cennych oprócz rezerwatów przyrody i parków narodowych (ochrona ścisła), w stosunku do których zastosowanie znajduje koncepcja ekorozwoju. Jest to związane z tym, że dla rezerwatów przyrody i parków narodowych zachw[...]
EN National parks, nature reserves, landscape parks, areas of protected landscape, Natura 2000 areas, monuments of nature, documentation sites, ecological arable lands, landscape-nature protected complexes, flora, fauna and fungi protection forms, botanical gardens, strolling and recreational park, gre[...]
16
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2005 nr 1 (21) 117--126
PL W artykule przedstawiono najistotniejsze warianty rozwiązań zabudowy rozkładanego mostu firmy MMB na podwoziu gąsienicowym oraz ich charakterystykę pod kątem przyszłego wyboru i opracowania koncepcji wykonania ze względu na przyjęte wymagania.
EN This paper presents the most important variants of launchable bridge installation on the tracked chassis. Each variant characteristics are briefly described from point of view of selection and further concept development considering accepted requirements.
17
100%
Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe
2007 nr 1 (22) 113--122
PL W artykule zaprezentowano wykorzystanie metody elementów skończonych (MES) do badania modelu konstrukcji podpory przed jej wykonaniem. Badanie wirtualne modelu pozwala wzbogacić proces projektowania o wiedzę zdobytą już na etapie obliczeń inżynierskich. Metoda MES wykorzystywana do obliczeń inżynier[...]
EN This paper presents using Finite Elements Method (FEM) to investigation of support construction before its production. Virtual testing of model allows improve design process by using acquired knowledge on the stage of engineering calculation. FEM method used in engineering calculation enables constr[...]
18
63%
Przemysł Chemiczny
2010 T. 89, nr 4 590-593
19
63%
Polish Journal of Chemistry
2000 Vol. 74, nr 10 1435-1435
EN Carbon-13 kinetic isotope effects in the oxidation of liquid formic acid (FA) with uranium peroxide, UO4, have been studied between 20–120C. The 13C KIE’s, laying in the range 1.016–1.026, indicate that the full splitting of the 13C–1H bond takes place in the transition state of this oxidation proce[...]
20
63%
Polish Journal of Chemistry
2000 Vol. 74, nr 12 1751-1751
EN Carbon-13 kinetic isotope effect in the oxidation of single methylene 13C–2H bond of perdeuteriated sodium butyrate, CD3(CD2)2COONa, has been determined by measuring the isotope composition of cumulative carbon dioxide derived from carbonates and oxalates obtained at partial oxidation’s of perdeuter[...]
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last