Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 16
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Elektrotechniczny
PL W artykule określono wartości podstawowych wskaźników niezawodnościowych dla głównych urządzeń wytwórczych bloków 370 MW na węgiel brunatny, zainstalowanych w największej polskiej elektrowni blokowej – PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów. Dokonano tego na drodze estymacji parametrów zidentyfik[...]
EN The paper presents the methodology to determine basic reliability indices of power machinery in coal fired power plants based on the use of the method of empirical probability density function (histogram) with a set number of observations in each class. For example, there are given results which hav[...]
2
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
PL Przedstawiono analizę niezawodności bloków energetycznych 370 MW opalanych węglem brunatnym.
EN The paper presents reliability analysis of brown coal-fired 370 MW power units.
3
100%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie dokonano analizy wyników badań niezawodnościowych koltów BB-1150, zainstalowanych w blokach 360 MW Elektrowni "Bełchatów" SA. Badania przeprowadzono w oparciu o zgromadzone w komputerowej bazie danych populacje zdarzeń eksploatacyjnych, zaistniałych od początku eksploatacji elektrowni. N[...]
EN A synthetic analysis of kind, causes and results of failures of the BB-1150 boilers of the power units of360MW for brown coal carried out from the beginning of the operation of the "Bełchatów" Power Station has been presented. Some probability distributions of the occurrence of service life and fail[...]
4
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN he paper presents a computer program which enables to analyze statistical data referring to operational states of power units. Program allows to get basic reliability factors by the method of probability density function (histogram). A comprehensive reliability research of 370 M\V lignite power unit[...]
5
100%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
PL W referacie przedstawiono wyniki badań prognostycznych stanów eksploatacyjnych urządzeń wytwórczych bloków energetycznych zainstalowanych w Elektrowni „Bełchatów" S.A. W oparciu o koncepcje bloku reprezentatywnego i metody histogramu o założonej liczbie realizacji w klasach, wyznaczono rozkłady praw[...]
6
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1196--1203, CD
PL W artykule dokonano oceny niezawodności eksploatacyjnej bloków energetycznych zainstalowanych w Elektrowni Bełchatów, która po uruchomieniu w 2011 r. bloku 858 MW osiągnęła moc zainstalowaną 5298 MW i jest obecnie największą elektrownią na świecie wykorzystującą węgiel brunatny. Badania zostały prze[...]
EN The paper presents an assessment of the availability and failure indices of lignite power units installed in Bełchatów Power Station, which has reached a total installed capacity of 5298 MW, after opening of 858 MW unit, and is the biggest lignite fired power plant nowadays. Investigations have been[...]
7
63%
Energetyka
2013 nr 8 605--609
PL Dokonano oceny awaryjności i dyspozycyjności bloków energetycznych opalanych węglem brunatnym zainstalowanych w PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Badania przeprowadzono na podstawie, zarchiwizowanych w komputerowej bazie danych przez pracowników Wydziału G[...]
EN Assessment is made of failure frequency and availability of lignite-fired power units installed in PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów. Investigations were performed on the basis of data filed in the computer base by the workers of Wydział Gospodarki Energety[...]
8
63%
Logistyka
PL W referacie omówiono syntetycznie stosowane w praktyce eksploatacyjnej metody wyznaczania wskaźników niezawodności, dyspozycyjności i awaryjności bloków energetycznych. Na tym tle dokonano prezentacji opracowanego w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej programu komputerowego, utworzone[...]
EN W paper presents methods of estimation of power units reliability, availability and failure frequency used in operational practice. With use of MS Access environment, the computer program has been worked out in Institute of Electrical Power Engineering at Technical University of Lodz and intended fo[...]
9
63%
Systems : journal of transdisciplinary systems science
EN The paper presents a computer program which enables storage and comprehensive analysis of statistical data referring to operational states of power units. Program allows to get basic reliability measures like mean time between failures, expected failure rate, mean time of a shut-down by the method o[...]
10
63%
Archiwum Energetyki
PL W artykule dokonano oceny niezawodności pracy krajowych bloków 370 MW opalanych węglem brunatnym, zainstalowanych w Elektrowni Bełchatów. W oparciu o koncepcję bloku reprezentatywnego i metodę histogramu o założonej liczbie realizacji w klasach wyznaczono rozkłady prawdopodobieństwa występowania cza[...]
EN The paper presents results of reliability analysis made for a lignite-fired 370 MW rated power units installed in the Bełchatów Power Station. The concept of a standardized power unit and the method of a histogram with a set number of observations in each class were applied. The study includes analy[...]
11
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
2009 R. 33, z. 2 363-372
PL W artykule przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych bloków 370 MW opalanych węglem brunatnym, zainstalowanych w PGE Elektrownia Bełchatów SA. W oparciu o koncepcję bloku reprezentatywnego i metodę histogramu o założonej liczbie realizacji w klasach, wyznaczono rozkłady prawdopodobieństwa występ[...]
EN The paper presents results of reliability analysis made for the 370 MW power units installed in the Bełchatów Power Station. The concept of standardized power unit and the method of a histogram with a set number of observation in each class was applied in a study. The study includes analysis of prob[...]
12
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
PL W artykule przedstawiono wyniki badań prognostycznych stanów eksploatacyjnych urządzeń wytwórczych krajowych bloków o mocy 370 MW opalanych węglem brunatnym zainstalowanych w PGE GiEK SA Oddział Elektrownia Bełchatów i zbliżonych technologicznie bloków o mocy 370 MW opalanych węglem kamiennym zainst[...]
EN The paper presents results of reliability forecasting for domestic, technologically congener power units rated at 370 MW operating in Belchatow Power Plant and Opole Power Plant as lignite fired and hard coal fired respectively. The study includes expected values of reliability indices calculated fo[...]
13
63%
Górnictwo i Geoinżynieria
2007 R. 31, z. 2 511-518
PL W artykule przedstawiono wyniki analizy możliwości zwiększenia sprawności procesu wytwarzania energii elektrycznej w blokach 360 MW zainstalowanych w BOT Elektrownia "Bełchatów", które po przeprowadzonej rewitalizacji układu przepływowego części NP turbin 18K360 osiągają obecnie faktyczną moc znamio[...]
EN The paper presents the case study of possible ways to improve the power generation efficiency for 360 MW power units installed in the Bełchatów Power Station. Due to the modernization programme of low pressure stage of 18K360 steam turbine, the capacity of single power unit has increased to 370 MW. [...]
14
51%
Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie przedstawiono wyniki badań niezawodnościowych bloków energetycznych o mocy 360 MW opalanych węglem brunatnym, zainstalowanych w Elektrowni Bełchatów SA Analizę przeprowadzono w oparciu o zgromadzone w komputerowej bazie danych populacje zdarzeń eksploatacyjnych, zaistniałych na wszystkic[...]
EN The paper presents results of reliability investigations for the 360 MW lignite fired power units of Bełchatów Power Plant, obtained from computer data base of the operation events collected since the commissioning in 1982. Obtaining higher reliability coefficients in lignite fired power units is mo[...]
15
51%
Energetyka
1998 nr 9 349-356
16
45%
Energetyka
2003 nr 3 144-149
PL Dokonano oceny awaryjności i dyspozycyjności bloków energetycznych o mocy 360 MW opalanych węglem brunatnym -zainstalowanych w Elektrowni Bełchatów SA. Analizę przeprowadzono na podstawie zgromadzonych w komputerowej bazie danych (opartej na aplikacji Microsoft Access) populacji zdarzeń eksploatacyj[...]
EN There is assessed failure frequency and availability of the 360 MW power units with lignite fuelled boilers, installed in the Bełchatów Power Station. The analysis is made on the base of data collected in the computer data base (based on the Microsoft Access programme) comprising a population of eve[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last