Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 43
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geological Quarterly
EN The present-day structural pattern of the Baltic Depression developed due to superimposition of three main deformation phases: syn-Caledonian (after the Silurian), syn-Variscan (at the end of Carboniferous and beginning of Permian) and syn-Alpine (latest Mesozoic or earliest Cenozoic). The major res[...]
2
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2002 z. 2/45 67-72
PL W pracy zaprezentowano programowalny sterownik laboratoryjny służący do sterowania pracą silnika spalinowego. Jest to w istocie uniwersalny układ kontrolno-pomiarowy przeznaczony zarówno do sterowania pracą silnika w hamowni silnikowej, jak i badań trakcyjnych pojazdu z jednoczesnym sterowaniem sil[...]
EN Programmable measurement and control system for internal combustion engine and transmission has been presented. The system may be used for bench and traction tests.
3
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 4/51 17-30
PL W artykule zaprezentowano system pomiarowy słyzący do badania zachowania sie pojazdu w ruchu krzywoliniowym. System ten został uruchomiony na samochodzie ford transit, stanowiacym mobilne laboratorium do prowadzenia zajęć dydaktycznych w Instytucie Pojazdów Politechniki Warszawskiej. Pojazd wyposażo[...]
EN The paper presents a measuring system for investigations of vehicle behaviour in curvilinear motion. The system was implemented on ford transit car, equipped as mobile didactic laboratory of the Institute of Vehicles at Warsaw University of Technology. The vehicle is equipped with a number of sensor[...]
4
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2003 z. 4/51 5-15
PL W artykule zaprezentowano algorytm obliczeniowy pozwalający na szacowanie zużycia paliwa przez pojazd samochodowy w różnych warunkach ruchu drogowego. Zmiennymi warunkami są: prędkość jazdy, tekstura nawierzchni wpływająca na opory toczenia pojazdu oraz geometria drogi odwzorowania oporami wzniesie[...]
EN This paper presents the analytical algorithm for to estimate vehicle fuel consumption in differential road traffic conditions. Variables of conditions are vehicle speed, texture influence for rolling resistance and geometry of road (vertical curve) influence for grade resistance. Carry out calculati[...]
5
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 1/40 157-169
PL W dociekaniu przyczyn wypadków drogowych przywiązuje się dużą wagę do określenia współczynnika przyczepności - najczęściej jako wartości średniej z kilku pomiarów wykonanych dostępnymi metodami. Bliższe dociekania wykazują, że w ogólnym przypadku występują duże zmiany współczynnika przyczepności, z[...]
EN In examining the reasons for road accidents the great value is put to determine friction coefficient - the most often as an average value from several measurements carried out by available methods. Closer examinations show, that in general case there are big changes of friction coefficient both in l[...]
6
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
1999 z. 4/34 61-68
PL Artykuł przedstawia budowę układu pomiarowo-sterującego statycznego symulatora jazdy samochodem. Zastosowano w nim komputery klasy PC. Omówiono ogólnie funkcje pełnione przez poszczególne moduły systemu pozwalające na pomiary reakcji kierowcy, sterowanie panelem informacyjnym deski rozdzielczej, syn[...]
EN The paper presents the structure ofmeasurement and control system ofdńving simulator based on the PC technology. The system enables to measure and to monitor driver activity as well as to synchronise 3 system computers and to generale sound effects. ZESZYTY INST
7
63%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2001 z. 3/42 73-84
PL W badaniach przyczepności nawierzchni drogowych prowadzonych w różnych krajach przez różne ośrodki badawcze, obserwuje się dużą różnorodność urządzeń i metod pomiaru. Każda z metod pomiaru charakteryzuje się swoistymi własnościami i określa współczynnik przyczepności w innej skali, na innym poziomie[...]
EN During testing road pavement friction in various countries by different research centres, one can observe high variety of testing devices and measuring methods. Each of measuring method has got specific characteristics and determines friction coefficient in other scale, on different level of numeri[...]
8
63%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W pracy zaprezentowano metodę wyznaczania dynamicznych charakterystyk przyczepności nawierzchni drogowych i opon samochodowych za pomocą polskiego zestawu pomiarowego SRT-3. Metoda ta może znaleźć zastosowanie zarówno w badaniach poznawczych, jak i masowych.
EN The paper presented the method of appointing the tire and pavement skid-resistance dynamics characteristics by means of the Polish measuring device STR-3 - in the mass and scientific research.
9
63%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2015 z. 4/104 5--7
10
63%
Elastomery
PL Zaprezentowano wyniki badań kilku wybranych opon dostępnych na rynku, ze szczególnym uwzględnieniem dynamicznych charakterystyk przyczepności wzdłużnej typu ľ = f(s) (współczynnik przyczepności w funkcji poślizgu względnego). Badania prowadzono posługując się polskim zestawem pomiarowym SRT-3. Zn[...]
EN Test results of a few commercial tyres have been presented, taking into special consideration dynamic characteristics of longitudinal friction of ľ = f(s) type (friction coefficient as a function of relative slip). The tests have been carried out using the Polish tester unit SRT-3. Knowledge of lo[...]
11
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2012 z. 4/90 61--72
PL W artykule omówiono przepisy międzynarodowe dotyczące badania przyczepności opon oraz odpowiednie wymagania homologacyjne dla opon zwykłych (zwanych popularnie letnimi) i śniegowych (zwanych zimowymi). Przedstawiono klasyfikację przyczepności opon wynikającą z obowiązku informowania klientów za pomo[...]
EN In the paper international regulation regarding investigation of tyres adhesion properties and certification requirements for normal tyres (popularly called summer tyres) and snow tyres (called winter tyres) are described. Furthermore, the tyre wet grip classification resulting from labelling regula[...]
12
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2009 z. 2/74 17-28
PL W artykule zaprezentowano nową generację zestawu pomiarowego SRT-4 wyposażonego w przyczepę dynamometryczną. Układ ten jest przeznaczony do rutynowych badania współczynnika przyczepności nawierzchni na drogach krajowych i badań odbiorczych nowych dróg. Może on być również wykorzystany do badań związ[...]
EN In the paper the new generation of the measurement system SRT-4 equipped with a dynamometer trailer is presented. The system is designed for routine and acceptance investigation of road surface friction coefficient. It can be also used for investigation of friction characteristics of newly-designed [...]
13
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 3/62 33-54
PL Praca jest poświęcona opracowaniu i eksperymentalnej weryfikacji modelu elementów zawieszenia samochodu wyposażonego w tłumiki magneto-reologiczne (MR). Model został opracowany w postaci struktury reologicznej. W pracy przedstawiono także metody badań symulacyjnych wpływu sterowania właściwościami t[...]
EN An automotive Magneto - Rheological Fluid (MRF) damper with controllable of the above damper model to viscosity, due to modifications of the magnetic field, has been tested. The dissipation properties of this damper have been determined in response to external kinematic extortion. On the other hand [...]
14
51%
Przegląd Mechaniczny
2003 nr 10 73-77
PL W artykule przestawiono model ogumionego koła służący do odwzorowania stycznego oddziaływania na podłoże w nieustalonym ruchu tego koła lub całego pojazdu. Model ten został wykorzystany do badań symulacyjnych hamowania joednoosiowej przyczepki dynamometrycznej ciągniętej przez odpowiednio przygotowa[...]
15
51%
Geological Quarterly
EN The Late Permian and Mesozoic evolution of the Mid-Polish Trough is analysed using a set of palaeotectonic cross-sections which are constrained by regional integrated depth-converted reflection seismic profiles. Results support the concept that the central and NW part of the Mid-Polish Trough can be[...]
16
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2014 z. 4/100 5--24
PL W przypadku pojazdów, projektanci od dawna poszukiwali sposobów zastosowania zawieszeń o zmiennych parametrach w celu ograniczenia drgań. Istotą prezentowanych badań było zastosowanie aktywnych lub pół-aktywnych metod do rozpraszania energii kinetycznej drgań pojazdu. W niniejszej pracy przedstawion[...]
EN In case of vehicles, designers have long been exploring ways to utilize smart suspension systems in order to reduce vibrations. Oftentimes, the crucial part of a design involved active or semi-active devices designed to dissipate the kinetic energy in a controlled way. In this paper, investigation r[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2013 z. 5/96 31--38
PL W artykule omówiono wyniki pomiarów porównawczych opóźnień hamowania z równoczesnym wykorzystanie czujnika korelacyjno-optycznego Correvit-L oraz taniego odbiornika nawigacji satelitarnej GPS. Zaprezentowano uniwersalny mikroprocesorowy układ pomiarowo-sterujący wykorzystywany w badaniach. Przedstaw[...]
EN The article shows the results of comparative measurements of braking decelerations with simultaneous application of correlative-optical Correvit-L sensor and cheap GPS navigation receiver. Universal microprocessor measurement-acquisition system applied in the research is presented. About 500 braking[...]
18
51%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2006 z. 4/63 73-80
EN An automative Magneto-Rheological Fluid (MRF) damper with controllable viscosity, due to modifications of the magnetic field, has been tested. The dissipation properties of this damper have been determined in response to extremal kinetic extorion. On the other hand a numerical, rheological model of [...]
19
51%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 177--180
PL W referacie rozpatrywany jest elektryczno-hydrostatyczny napęd hybrydowy samochodu dostawczego przeznaczonego do ruchu w mieście. Przedstawiono matematyczny model tego napędu w postaci zadania dynamiki i regulacji pojazdu poruszającego się z zadaną zmienną prędkością. Na tej podstawie opracowano pro[...]
EN In the paper, we describe a study of an electrohydrostatic hybrid drive of a utility van intended for city traffic. In this hybrid drive, the electric drive is periodically accompanied by hydrostatic drive, especially during acceleration and regenerative braking of the vehicle. We present a mathemat[...]
20
51%
Modelowanie Inżynierskie
2006 T. 1, nr 32 361-368
PL Praca jest poświęcona opracowaniu i eksperymentalnej weryfikacji modelu elementów zawieszenia samochodu wyposażonego w tłumiki magnetoreologiczne (MR). Model opracowano w postaci struktury reologicznej. W pracy przedstawiono metody badań symulacyjnych wpływu sterowania właściwościami tłumików na moż[...]
EN An automotive Magneto-Rheological Fluid (MRF) damper with controllable viscosity, due to modifications of the magnetic field, has been tested. The dissipation properties of this damper have been determined in response to external kinematic extorion. On the other hand a numerical, rheological model o[...]
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last