Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Machine Dynamics Problems
EN The work concentrates on the problem of more effective building of Knowledge Based Engineering applications. The paper presents an approach which makes it possible to build object oriented software (so called extended KBE application), which is integrated with commercial CAD systems (with KBE module[...]
2
80%
Polimery
2013 T. 58, nr 7-8 550--556
PL Przedstawiono wyniki badań nanokompozytów otrzymanych z poliamidu 6 (PA 6) napełnianego 5 % mas. montmorylonitu organofilizowanego przy użyciu dwóch czwartorzędowych soli amoniowych o różnej strukturze chemicznej (MO1, MO2). Kompozyty poliamid 6 /organofilizowany montmorylonit wytwarzano za pomocą w[...]
EN The paper presents the results of a study on the nanocomposites prepared from polyamide 6 (PA 6) and montmorillonite, organophilized with two quaternary ammonium salts of different chemical structures (MO1, MO2), used as a filler at a concentration of 5 wt.%. The PA 6/organophilized montmorillonite [...]
3
80%
Polimery
2011 T. 56, nr 5 397-400
PL W artykule opisano wyniki badań nad nanokompozytami otrzymanymi z odpadowego poliamidu 6 oraz organicznie modyfikowanych montmorylonitów. Kompozyty wykonano z przedmieszek otrzymywanych w wytłaczarce dwuślimakowej współbieżnej. Badania rentgenograficzne wykazały, że delaminacja warstwowych glinokrze[...]
EN The article reports research on waste polyamide 6 and organomontmorillonite nanocomposites. The composites were prepared utilizing masterbatches in a twin screw co-rotating extruder. X-ray diffraction (XRD) studies revealed the exfoliation of layered silicates in polymer matrix. Tensile tests proved[...]
4
80%
Przegląd Elektrotechniczny
2017 R. 93, nr 8 184--187
PL W pracy zbadano szybkość zaniku ładunku elektrycznego w nowego typu nanokompozytach polimerowych, wytworzonych na bazie PVDF (polifluorek winylidenu) z dodatkiem nanocząstek napełniacza (montmorylonit lub syntetyczna fluoromika). Otrzymane wyniki wskazały, że rodzaj nanonapełniacza ma największe zna[...]
EN This work presents study on decay of electrical charge in a new type of polymer nanocomposites produced on the basis of PVDF with nanoparticle fillers (montmorillonite or synthetic fluoromica). The results showed that the type of nanofiller has the greatest impact on that parameter.
5
80%
Przetwórstwo Tworzyw
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad nanokompozytami uzyskanymi z mieszaniny poliamidu 6 i polietylenu małej gęstości oraz organicznie modyfikowanych montmorylonitów. Układy dodatkowo kompatybilizowano przy pomocy kopolimeru etylen-akrylan metylu. Kompozyty wykonano przy pomocy współbieżnej wyt[...]
EN The article reports on investigation of nanocomposites based on blend of polyamide 6 and low density polyethylene filled with organically modified montmorillonites. Additionally compatibilizer (ethylene-co-methyl acrylate) was added. The composites were obtained in twin screw co rotating extruder. M[...]
6
61%
Polish Journal of Applied Chemistry
EN The contribution presents results of the research on biodegradable systems based on poly(butylcnc tcrcphthalatc) (PBT) either melt-blended or copolymerizcd with poly( 1,4-butylene succinate) (PTMS) or poly(e-caprolactonc) (PCL). Syntheses of copolycsters were carried out in a twin-screw extruder usi[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last