Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 13
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
2007 Nr 8 46-55
PL W niniejszej pracy przedstawione są twierdzenia dotyczące istnienia miar niezmienniczych ze szczególnym uwzględnieniem metody Aveza, której zastosowania były przedmiotem prac prof. Lasoty.
EN In this paper the method of construction of invariant measure are presented. Particularly the method of Avez is presented. This method was used by Professor Lasota.
2
63%
Control and Cybernetics
EN We consider two semidynamical systems, (Tt)t≥o and (tt)t≥o, generated by different partial differential equations of von Foerster-Lasota type. We investigate some of their common properties in the integrable space with the p-exponent. We show that their chaotic or stable behaviour depends on the com[...]
3
63%
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
2007 Nr 8 56-65
PL W pracy pokazano, że stochastyczne równanie ewolucyjne z operatorem Lasoty jako infinitezymalnym generatorem silnie ciągłej półgrupy odwzorowań i z operatorem Hammersteina występującym przy zaburzeniu będącym procesem Wienera, spełnia twierdzenie aproksymacyjne typu Wonga-Zakai. Idea wprowadzenia op[...]
EN We consider in the paper a stochastic evolution equation with Professor A. Lasota operator as the infinitesimal generator of a strongly continuous semigroup of transformations and with Hammerstein operator connected with a noise being the Wiener process. We show that such an evolution equation satis[...]
4
63%
Opuscula Mathematica
EN We study properties of the Lasota partial differential equation in two different spaces: V∞ (Hölder continuous functions) and Lp. The aim of this paper is to generalize the results of [1].
5
63%
Opuscula Mathematica
EN We consider in this paper a stochastic evolution equation with Professor A. Lasota's operator as the infinitesimal generator of a strongly continuous semigroup of transformations and with Hammerstein operator connected with a noise being the Wiener process. We show that such evolution equation satis[...]
6
63%
Matematyka Stosowana : matematyka dla społeczeństwa
2009 T. 10/51 69-107
PL Celem pracy jest zaprezentowanie idei metod filtracji opartych na sekwencyjnej metodzie Monte Carlo, w literaturze nazywanych również metodami filtru cząsteczkowego oraz odniesienia do odpowiedniej literatury. Istotęo mawianych algorytmów przedstawiamy rozważając problem estymacji silnie nieliniowyc[...]
EN This paper provides an introduction to the field of sequential Monte Carlo methods which are also known as particle filters methods. The best known algorithm to solve the problem of non-linear non-Gaussian filtering is the Extended Kalman Filter (EKF) but in settings where the dynamics are significa[...]
7
63%
Control and Cybernetics
2013 Vol. 42, no. 2 387--397
EN In this paper we study asymptotic properties of multidimensional Lasota equation. We give the conditions of its stability and chaos in the sense of Devaney in Orlicz spaces Lp for any p > 0. We also give criteria when the semigroup generated by the equation has not asymptotic behaviour.
8
63%
Mathematica Applicanda
PL Artykuł dotyczy opisu matematycznego modelu subpopulacji nietoperzy oraz rozwoju procesu zasiedlania nowych dziupli. Model oparty jest na systemie równań różniczkowych zwyczajnych. Zachowania nietoperzy i ich strategie poszukiwań przedstawiono na podstawie obserwacji nietoperzy zamieszkujących dziup[...]
EN The paper deals with the description of the mathematical model of bats’ subpopulations and fission-fusion societies development. The model is based on the system of ordinary differential equations. Bats’ behaviour and their searching strategy is presented on the basis of cavity roosting bats living [...]
9
51%
Acta Chromatographica
EN Extraction yield of flavonoids from plant material Sambucus nigra L. inflorescence and Polygonum aviculare herb was determined by use of various methods of liquid-solid extraction - Soxhlet extraction, ultrasonification (USAE), microwave-assisted extraction (MASE), and accelerated solvent extraction[...]
10
51%
Optica Applicata
EN Two Vycor glasses were investigated using PALS method. The model of pick-off annihilation in cylindrical free volume was applied to evaluate the pore radii. The o-Ps mean lifetime value in the pores changed from 6.5 to 40 ns in one glass, while from 13 to 51 ns in the other (softer) one. The determi[...]
11
51%
Mathematica Applicanda
PL Celem pracy jest przedstawienie sformalizowanych taksonów łączących różne gatunki i rodzaje jako etapy mofologiczne ewolucji naczelnych. Materiał badawczy zawiera 115 czaszek małp zwierzokształtnych i człekokształtnych. Stosunek zmienności ich mózgoczaszki do twarzoczaszki scharakteryzowano wskaźnik[...]
EN The aim of this work is to present taxa which link various species and genera according to morphological stages in the development of primates. The research material consists of 115 skulls of monkeys and apes. The variability in their neurocranium and splanchnocranium ratios can be characterized by [...]
12
45%
Chemia Analityczna
PL Porównywano różne metody ekstrakcji gałązek cisa, takie jak: maceracja metanolem w temperaturze pokojowej, ekstrakcja metanolem w płuczce ultradźwiękowej w temperaturze pokojowej oraz ekstrakcja metodą ASE metanolem w temperaturze pokojowej i w temperaturze 100°C. Badano także wpływ pre-ekstrakcji Ť[...]
EN Different modes of extraction of yew twigs, such as: maceration with methanol at room temperature, extraction with methanol in ultrasonic bath at room temperature, accelerated solvent extraction with methanol at room temperature and at 100°C were compared. The effect of pre-extraction with n-hexane [...]
13
45%
Mathematica Applicanda
PL Radiacja ewolucyjna naczelnych wyznaczyła wiele dróg rozwojowych a wśród nich tendencje hominizacyjną prowadzącą do powstania człowieka współczesnego. Ta ewolucja została zbadana na podstawie pomiarów tworzących wskaźnik Moranta i Sergiego [14], pobranych na 68 czaszkach wybranych małp i kopalnych h[...]
EN The evolutionary radiation of primates determined many developmental paths among which there is a hominization tendency that leads to the emergence of the modern human. This evolution was studied on the basis of the measurements defining Morant and Sergi’s index [21], which were taken on 68 skulls o[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last