Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Journal of KONES
PL W artykule zaprezentowano fotografie Schlieren procesu spalania oraz wyniki pomiarów ciśnienia w cylindrze w eksperymentalnym czterocylindrowym czterosuwowym silniku z nowym systemem spalania. Nowy system spalania silnika z zapłonem iskrowym jest oryginalnym systemem, w którym komora spalania jest p[...]
EN In the study the high speed Schlieren photographs of combustion process and suitable pressure traces in cylinder, in experimental four cylinder four stroke internal combustion engine with the new combustion system, are presented. The new combustion system for spark ignition is the original system in[...]
2
80%
Journal of KONES
EN The attempts to increase the engine combustion efficiency of the spark ignition (SI) engines have led to development of the new combustion system with semi-open combustion chamber. This system is similar to flame jet ignition systems, which were applied in many production internal combustion engines[...]
3
80%
Journal of KONES
EN Some results of visualization researches of combustion system with divided, semi - open combustion chamber for SI engines, using rapid compression machine (RPM) and experimental visualization engine (EVE) are presented in his paper. Short description of combustion system operation, description of te[...]
4
80%
Journal of KONES
PL W pracy przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych procesu spalania w maszynie pojedynczego sprężu. W badaniach zastosowano oryginalny system spalania, opracowany w Zakładzie Silników Lotniczych Politechniki Warszawskiej, w którym dokonano podziału komory spalania na komorę wstępną i główną. Syste[...]
EN The paper presents results of experimental investigation of combustion process in rapid compression machine. New combustion system for spark ignition engines, in which combustion chamber was divided into the prechamber and main chamber was applied. It is known as Jet Dispersion Combustion (JDC) beca[...]
5
80%
Journal of KONES
EN The some problems concern of the new combustion system operation with semi open combustion chamber, which can be used in spark ignitions internal combustion engines are presented in this paper. These considerations are based on the visualization research results, with using rapid compression machine[...]
6
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 219--226
EN Mixture preparation and combustion processes in internal combustion engines are very complex and very difficult to investigate. These processes run very quickly and their parameters are changed quickly and in wide ranges. Therefore, the interpretation of measurement results is very difficult and unc[...]
7
80%
Journal of KONES
2013 Vol. 20, No. 4 227--235
EN Researches of the combustion system with semi-open combustion chamber for spark ignition engines. This system was elaborated in Aircraft Engine Department of Heat Engineering Institute of Warsaw University of Technology. The researches concern the determination of influence CR on a flame front propa[...]
8
80%
Journal of KONES
PL W artykule przedstawiono wyniki wstępnych badań oryginalnego systemu spalania o półotwartej komorze spalania. System ten umożliwia wykorzystanie znanych zalet komory wstępnej (w silnikach ZI) dla intensyfikacji spalania zwłaszcza ubogich mieszanek przy jednoczesnym uniknięciu wad takiej geometrii ko[...]
EN The results of the preliminary studies of the new, proposed combustion system are introduced. The system is equipped with the semi-open prechamber which allows for the use of all the known advantages of that type of arrangement with no penalty of the loss of efficiency caused by the difficulty to wa[...]
9
80%
Journal of KONES
2014 Vol. 21, No. 4 297--310
EN The combustion system with semi open combustion chamber (SOCC) was originally elaborated in Aircraft Engine Department of Warsaw University of Technology. In this system the original combustion chamber of the standard SI engine, was divided by partition in prechamber and main combustion chamber, but[...]
10
80%
Journal of KONES
EN The rapid compression machines (RCM) are extensive applied to combustion process researches and mixture process preparation research in the internal combustion engines (ICE). The principal advantage of these arrangements is easy optical access to the inside space of combustion chamber. This enables [...]
11
80%
Journal of KONES
2015 Vol. 22, No. 4 179--186
EN The results of the visualization researches, with the pressure measurement results are presented in the paper. Researches deal with the combustion system with semi-open combustion chamber for spark ignition engines. This system was elaborated in Aircraft Engine Department of Heat Engineering Institu[...]
12
80%
Journal of KONES
2016 Vol. 23, No. 4 283--290
EN During the research of a new combustion system with semi-open combustion chamber for SI engines with use of the rapid compression machine (RCM) and visualisation experimental engine (VEE) it was proved that the application of this system results in shortening of the combustion time, increasing of th[...]
13
80%
Silniki Spalinowe
PL Wyniki badań przy zastosowaniu maszyny pojedynczego sprężu oraz badawczego silnika wizualizacyjnego, pokazują, że zastosowanie systemu z półotwartą komorą spalania może spowodować: skrócenie czasu spalania w komorze spalania, zwiększenie ciśnienia maksymalnego cyklu oraz zwiększenie sprawności spala[...]
EN The research results of a new combustion system with semi-open combustion chamber for SI engines with use of the rapid compression machine (RCM) and visualisation experimental engine (VEE) shown up that the application of this system could be resulted in shortening of the combustion time, increasing[...]
14
80%
Journal of KONES
PL Powszechnie znaną i bardzo często stosowaną metodą wizualizacji procesów spalania w silniku tłokowym jest tzw. metoda smug [1]. Założenia tej metody wymagają, aby wiązka laserowa pozwalająca utrwalić obraz spalania na taśmie filmowej przechodziła przez komorę spalania na przestrzał. Jeśli intencją b[...]
EN Schlieren system is widely known and very often used method for visualisation of combustion process. The principles of this method require laser beam (allowing to register process onto film) to go across combustion chamber. For that reason quartz glasses must be installed in piston crown and in uppe[...]
15
80%
Combustion Engines
2013 R. 52, nr 3 434--441
PL W artykule przedstawiono kilka przykładów pracy systemu z półotwartą komora spalania przeznaczonego dla silników o zapłonie iskrowym. System ten został opracowany w Zakładzie Silników Lotniczych Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej. Podstawowym problemem pracy tego systemu jest zape[...]
EN A few operation examples of combustion system with semi open combustion chamber for spark ignitron engines has been presented in this paper. This system has been designed in Aircraft Engine Department of Heat Engineering Institute of Warsaw University of Technology. The principal problem of operatio[...]
16
80%
Silniki Spalinowe
2009 R. 48, SC2 365--370
PL W publikacji przedstawiono wyniki badań nowego systemu spalania z półotwartą komorą spalania, który może być stosowany w silnikach o zapłonie iskrowym. Największy nacisk w tych badaniach położono na wyjaśnienie wpływu kąta wyprzedzenia zapłonu na spalanie. W badaniach wykorzystano: maszynę pojedyncz[...]
EN In this paper the research results of combustion system of spark ignition engines with semi open combustion chamber has been presented. The major stress in this research has been put on determining of influence of the ignition advance angle on combustion. The research with using the rapid compressio[...]
17
71%
Journal of KONES
PL Zasilanie tłokowego silnika spalinowego poprzez wtrysk gazu do komory spalania wymaga dobrego mieszania paliwa z powietrzem. Aby zapewnić dobre mieszanie gazów dąży się do uzyskania odpowiedniej geometrii i znacznej turbulencji wtryskiwanej strugi. W publikacji przedstawiono metodę badania kształtu [...]
EN The proper gas fuel with air mixing is a crutial element of the combustion proces in an IC engine with direct injection of the gaseous fuel. The method for the determination of the best shape of the gaś fuel jet which can assure proper mixing with air is presented. The injector tip was modelled in t[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last