Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 6
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 3 50
2
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Wykorzystując zasady oceny systemów działania i elementy teorii obsługi masowej przedstawiono koncepcję metody oceny systemu logistycznego i jego zasadniczych podsystemów (obsługiwania i zaopatrywania) przyjmując kryteria ocenowe: techniczne, operacyjne i ekonomiczne.
EN Using the principles of operational system estimation and elements of queuing theory, a model of estimation of a logistic system and its basic subsystems (handling and supply) has been presented including technical, operational and economic criteria.
3
100%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Zmieniające się warunki i zasady działań bojowych wojsk oraz rosnące wymagania wobec ich zabezpieczenia logistycznego, wymagają wykorzystania naukowej metody racjonalizacji istniejącego stanu i dopasowania go do prognozowanych sytuacji. Przedstawiono propozycję metody projektowania racjonalizacj[...]
EN Changing rules and conditions of combat operations of forces and increasing requirements for their logistic support make it necessary to use scientific a scientific method to rationalise the existing state and adapt it to the forecast situations. Tacking the above into account, a method of designing[...]
4
75%
Geodeta : magazyn geoinformacyjny
1998 nr 1 23--29
5
63%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL W artykule prezentujemy podstawowe przedsięwzięcia, które należy realizować dla zapewnienia kompatybilności urządzeń radiolokacyjnych.
EN Fundamental undertakings which should be realized in order to establish the compatibility of the radar equipment are presented.
6
51%
Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
PL Dokonano analizy repertuaru ról inżyniera i dowódcy i na tej podstawie określono obszary wiedzy i umiejętności wpływających na kwalifikacje kierunkowe i specjalistyczne. W konsekwencji takiej analizy sformułowano cel i zadania systemu kształcenia taktyczno-logistycznego inżyniera-dowódcy w WAT. Char[...]
EN Analysis is carried out of engineer and commander's roles and the obtained results are used to determine the area of knowledge and skills which influence the directional and specialistic qualifications. In the frame of this analysis there are formulated the aim and tasks of the tactic-logistic teach[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last