Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 17
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Geologiczny
EN The paper comprises a brief history and results of Assessment Reports of shale gas resources for the Polish Ordovician-Silurian Basin. The Reports have been confronted in the context of used criteria of assessing. The comparison shows that the early, most optimistic assessments (Wood Mackenzie, ARI [...]
2
100%
Przegląd Geologiczny
2013 Vol. 61, nr 6 354--373
EN The paper comprises a brief history and results of Assessment Reports of shale gas resources for the Polish Ordovician-Silurian Basin. The Reports have been confronted in the context of used criteria of assessing. The comparison shows that the early, most optimistic assessments (Wood Mackenzie, ARI [...]
3
100%
Geological Quarterly
EN The Rotliegend Basin of northwestern Poland is characterized by a complex structure that reflects syndepositional reactivation of fault systems related to the Teisseyre-Tornquist (TTZ) and Sorgenfrei-Tornquist (STZ) zones. This basin is superimposed on the Caledonian Trans-European Suture Zone and e[...]
4
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2012 nr 448 (1) 17--26
PL Budowa geologiczna basenu Poznania, stanowiącego część polskiego permskiego basenu czerwonego spągowca, stwarza bardzo korzystne warunki do wielkoskalowej sekwestracji CO2. Znacznej miąższości utwory o korzystnych parametrach petrofizycznych, których przestrzeń porowa jest wypełniona solanką, tworzą[...]
EN Rotliegend geology of the Poznań Basin, being part of the Polish Permian Basin, provides favourable conditions for large-scale CO2 storage. The Rotliegend deposits of significant thickness and advantageous petrophysical parameters, where the pore space is filled by brine, form a mega-structure seale[...]
5
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2010 nr 439 (1) 173--180
PL Najważniejszą formacją zbiornikową w Polsce, mającą potencjał do występowania złóż gaz ziemnego zamkniętego, są eoliczne piaskowce czerwonego spągowca w północnej części monokliny przedsudeckiej oraz na obszarach przylegających do niej od północy i wschodu. Piaskowce karbonu dolnego również mogą zaw[...]
EN The main tight gas reservoir formation in Poland is the Rotliegend eolian sandstone in the northern part of the Fore-Sudetic Homocline and adjacent areas located further north and east. The Lower Carboniferous sandstone might also contain tight gas accumulation, mainly in the southern and south-west[...]
6
100%
Geological Quarterly
2016 Vol. 60, No. 4 771--800
EN The Upper Rotliegend deposits of the western part of the Poznań Basin, Poland, represent three main sedimentary environments: aeolian desert (dunes and sand sheets), alluvial plain (alluvial covers with wadi deposits) and marginal playa. In arid periods, dunes prograded into areas dominated by alluv[...]
7
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2017 nr 468 175--197
PL Dokonano przeglądu dotychczasowych badań i koncepcji dotyczących tektoniki podcechsztyńskiego podłoża Legnicko- -Głogowskiego Okręgu Miedziowego (LGOM). Przedstawiono własną, zmodyfikowaną wersję modelu budowy jednostek strukturalnych tego podłoża oraz rozwoju i zasięgu dolnopermskiej pokrywy osadow[...]
EN On the background of a critical review of earlier studies and concepts concerning the structure of the Zechstein basement of LGOM, the authors’s own, modified version of its tectonic model is presented, accompanied by that explaining the sedimentation and areal extent of the Lower Permian sedimentar[...]
8
100%
Biuletyn Państwowego Instytutu Geologicznego
2008 nr 429 145-152
PL Głównym obiektem, spełniającym kryteria decydujące o możliwości występowania gazu ziemnego w skałach ilastych, są utwory górnego ordowiku i syluru w basenie bałtyckim i basenie lubelsko-podlaskim. Kryteria takie częściowo spełniają również ilaste kompleksy w obrębie utworów dolnego karbonu w strefie[...]
EN The main target for shale gas exploration in Poland is the Upper Ordovician to Silurian black graptolitic shale at the East European Craton (Baltic Basin, Lublin-Podlasie Basin; Eastern and Northern Poland). Existence of such petroleum system is in this case confirmed by presence of gas shows. Local[...]
9
80%
Przegląd Geologiczny
2009 Vol. 57, nr 4 328-328, 334
EN The studied Siekierki–Winna Góra region is situated in northern part of the Fore-Sudetic Monocline, close to its boundary with the Mogilno–Łódź synclinorium, and comprises areas stretching south-eastwards of Poznań. The top of the Rotliegend deposits occurs there at depths ranging from 3.5 to 3.7 km[...]
10
80%
Przegląd Geologiczny
EN The paper presents the first unconventional tight gas field discovered in tight low permeability (K > 0.1 mD) eolian sandstones in the Polish Upper Rotliegend Basin. The tight gas field has been found in area east of Poznań (Siekierki zone). In that area, reservoir eolian sandstones lost almost all [...]
11
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2006 nr 2 9-11
12
80%
Prace Instytutu Nafty i Gazu
PL Występowanie złóż węglowodorów w centralnej części polskiego basenu permskiego były dotychczas rozważane teoretycznie. W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie poszukiwaniami w głębszej części basenu czerwonego spągowca. Fundamentalne znaczenie w tych rozważaniach ma określenie właściwości zbiorni[...]
EN Occurrence of hydrocarbons' deposits in the central part of the Polish Permian Basin has been so far investigated theoretically. It should be noted that interests in exploration of a deeper part of the Rotliegend basin have been continuously increasing. In consequence, determination of reservoir pro[...]
13
80%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Praca przedstawia możliwości zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniu całych rdzeni wiertniczych na przykładzie materiału pobranego z otworu zlokalizowanego na obszarze monokliny przedsudeckiej. Badania tomograficzne zostały wykonane w celu zobrazowania szczelin wysokokątowych, [...]
EN The paper presents the possibility of application of X-ray computed tomography in the study of rock cores. The investigated material was taken from the well located in the area of the Fore-Sudetic Monocline. Tomographic studies were performed in order to illustrate the high angle splits observed in [...]
14
80%
Prace Państwowego Instytutu Geologicznego
2016 T. 204 6--115
PL Praca zawiera wyniki interdyscyplinarnych badań petrologicznych skał czerwonego spągowca, występujących na obszarze zachodniej części Niżu Polskiego. Materiał badawczy pochodził z rdzeni głębokich otworów wiertniczych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Państwowego Instytutu Geologiczne[...]
EN The paper presents the results of interdisciplinary petrologic research of Rotliegend rocks from the western part of the Polish Lowlands. The research material comes from cores of deep boreholes drilled by the Polish Oil and Gas Company and the Polish Geological Institute - National Research Institu[...]
15
71%
Prace Naukowe Instytutu Nafty i Gazu
PL Celem referatu jest pokazanie możliwości zastosowania metody rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniu całych rdzeni wiertniczych. W referacie zaprezentowane zostaną: – wyniki analizy zależności pomiędzy wartościami absorpcji promieniowania rentgenowskiego a parametrami otrzymanymi z pomiarów[...]
EN The aim of the paper is to show the applications of the method of X-ray computed tomography in the study of one meter sections of rock cores. The paper will be presented: – analysis of the correlation between X-ray absorption and following parameters obtained from laboratory measurements (bulk densi[...]
16
71%
Nafta-Gaz
2016 R. 72, nr 12 1035--1042
PL W artykule pokazano możliwości zastosowania rentgenowskiej tomografii komputerowej w badaniu metrowych odcinków rdzeni wiertniczych. Przedstawiono między innymi: wyniki analizy zależności pomiędzy wartościami absorpcji promieniowania rentgenowskiego a parametrami uzyskanymi z pomiarów laboratoryjnyc[...]
EN The aim of the paper is to show the applications of X-ray computed tomography in the study of the whole rock cores (one meter sections). The following applications are presented: results of dependency analysis between X-ray absorption values and parameters obtained from laboratory measurements (bulk[...]
17
51%
Przegląd Geologiczny
2018 Vol. 66, nr 12 724--740
EN On the 28th of June 2017, the Polish Ministry of the Environment announced the boundaries of the tender areas selected for the third licensing round for concessions for prospection, exploration and exploitation of hydrocarbons. This round is going to be proceeded in the 4th Quarter of 2018 and 1st Q[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last