Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 27
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL W artykule omówiono metodę analityczną wyznaczania miar niezawodności systemów. Założono, że miary niezawodności elementów struktur niezawodnościowych badanych systemów podlegają wykładniczemu prawu niezawodności. Przyjęcie tego założenia ułatwia wyznaczanie miar niezawodności systemów o złożonej st[...]
EN In the paper an analytical method for determining the reliability measures of systems was discussed. They assumed that the reliability measures of elements of reliability structures of studied systems were coming under the exponential law of the reliability. The adoption of this assumption facilitat[...]
2
100%
Elektronika : konstrukcje, technologie, zastosowania
PL Celem artykułu jest przedstawienie metody analizy niezawodnościowej systemów technicznych wykorzystującej symulację komputerową procesu ich eksploatacji. Przyjęto, iż adekwatnym modelem tego procesu jest zbiór jednorodnych ciągów zmiennych losowych. Przedstawiono algorytm symulacji metodą kolejnych [...]
EN An aim of the article is describing the method of reliability analysis of technical systems using a computer simulation of the process of their use. It is assumed that an adequate model of the process is a set of homogeneous sequences of random variables. An algorithm of the stochastic simulation us[...]
3
100%
Czasopismo Techniczne. Mechanika
PL W technice bardzo często obserwowane obiekty są zbyt gorące albo zbyt odległe, by je mierzyć zwykłym termometrem. Przykładami są spoina, piec martenowski, pożar budynku. Omówiono podstawy mierzenia stopnia nagrzania takich ciał. Omówiono temperaturę empiryczną oraz temperatury przeliczeniowe: czarną[...]
EN In technics some objects that are too hot or too far to be measured by common thermometer. The examples are the temperature occuring during welding and temperature of liquid steel in a container. In these situations the empirical (thermodynamical) temperature is unknown. The fundamentals of defining[...]
4
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN The standard approach to the wave propagation in an inhomogeneous elastic layer leads to the displacement in a form of a product of a function of space and a harmonic function of time. This product represents the standing, and not the running wave. The part depending on the space variable is governe[...]
5
100%
Przegląd Mechaniczny
2000 nr 1 15-17
EN Original calculations made to determine the bend radius of a tube being deformed by heating the bend radius of a tube being deformed by heating woth a laser beam. The author, choosing a suitable path of the laser beam and its power, calculates the deformations of the tube leading to its required sh[...]
6
100%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Opolska
2005 z. 87 181-201
PL Niniejszy wykład przedstawia krótki opis głównych najważniejszych zagadnień związanych z przemysłowym wykorzystaniem laserów. Nie obejmuje wykorzystania laserów w informatyce i telekomunikacji. Od początku istnienia ludzkość znała termiczne źródła światła. W tych źródłach istotną rolę gra emisja spo[...]
EN This lecture presents a short description of the main problems connected with application of lasers in practice, except for telecommunication and informatics. Thermal light sources have been known since the beginning of the mankind. Spontaneous emission plays an important role in such sources. Light[...]
7
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Grains in form of circles are connected by elastic joints. Grains expand thermally, but do not deform elastically. The joints deform elastically, but do not expand thermally. The special situation is considered when the composite consists of only two kinds of grains, first kind with larger and the s[...]
8
100%
Archives of Mechanics
EN Large simple shear of a crystal of cubic symmetry is considered. The equations of second order elasticity theory are applied. In this approximation three constants of the second order and six constants of the third order characterize the crystal. The stress for three shearing planes and three direct[...]
9
100%
Przegląd Mechaniczny
2004 nr 4 36-39
PL Przedstawiona zosatła metoda wyznaczania rozkładu odkształceń i naprężeń plastycznych : prosty pręt metalowy jest zagięty przez ogrzewanie wiąską laserową, podczas ogrzewania następuje płynięcie plastyczne i w pręcie powstają różne od zera naprężenia, które zależą od historii temperatury, po ostudze[...]
10
100%
Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej. Mechanika
1998 Z. 66 268-275
11
100%
Przegląd Mechaniczny
1999 23-24 28-33
EN An analysis of a thermal-elastic-plastic strain of a model rod thermally insulated lengthwise and laser-heated at one end. This analysis is supplemented by numerical calculations for a concrete material of the rot. The calculation results concern temperature and stress distribution in the modell rod[...]
12
100%
Studia Informatica : systems and information technology
EN A purpose of the article is describing the methodology of the simulation modeling of systems reliability. At the work is assumed that the process of the use of the studied system is stationary. An algorithm of the simulation applying the technique of discrete-event was presented. An example of using[...]
13
100%
Studia Informatica : systems and information technology
EN A purpose of the article is discussing the method of technical systems reliability modelling. The most important methods used for constructing realist models of the physical world, i.e. the method of the experimental modelling and the method of the probabilistic modelling, were presented. The partic[...]
14
100%
Hydroacoustics
2015 Vol. 18 167-179
EN The mathematical description of waves propagation in elastic materials and structures is presented. Particularly, the considerations concern the water as a transmission medium for acoustic waves. The following issues are discussed: discontinuity, reflection, and propagation speed, among others.
15
100%
Symulacja w Badaniach i Rozwoju
PL W artykule zaproponowano wykorzystanie metody symulacji stochastycznej do oceny niezawodności systemów stacjonarnych w szerszym sensie. Przyjęto, że modelami ewolucji czasowej stanów niezawodnościowych systemu są zmienne losowe o dodatnio skoncentrowanych wartościach. Przedstawiono metodologię model[...]
EN In the paper the use of stochastic simulation method for evaluation of the reliability of weak stationary systems have been proposed. It is assumed that models of the time evolution of the system reliability states are random variables with positively concentrated values. Methodology for reliability[...]
16
100%
Studia Informatica : systems and information technology
EN The paper presents a method for estimating reliability characteristics dedicated for two important kinds of systems, i.e. homogeneous systems and heterogeneous systems. We propose an algorithm for evaluating these characteristics on the basis of observations. The paper gives examples of applications[...]
17
100%
Studia Informatica : systems and information technology
EN The paper presents a multi-objective optimization framework to the network resource allocation problem, where the aim is to maximize the bitrates of data generated by all agents executed in a distributed system environment. In the proposed approach, the utility functions of agents may have different[...]
18
100%
Engineering Transactions
EN Basing on linear elasticity, the displacement field uz=B[theta]lnr (in cylindrical coordinates r, [theta], z) was derived. This displacement has a jump on the half-plane [theta]=0. Stresses orthogonal to this discontinuity plane are continuous.
19
100%
Prace Instytutu Elektrotechniki
2016 Z. 272 105--118
PL W artykule omówiono zagadnienia modelowania probabilistycznego oraz analizy statystycznej procesu przesyłania komunikatów w systemach rozproszonych. Przyjęto, że modelami probabilistycznymi przepływności linków sieciowych są niestacjonarne ze względu na wartość oczekiwaną procesy stochastyczne. Anal[...]
EN The article discusses an issue of the probabilistic modeling of the message passing process in distributed systems. It has been assumed that the probabilistic models of bitrates in network links are non-stationary due to the expected value of stochastic processes. Statistical analysis is carried out[...]
20
100%
Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences
EN Large elongation in one definite direction of a crystal of cubic symmetry is considered. The equations of second order elasticity theory are applied. In this approximation three constants of the second order and six constants of the third order characterize the crystal. The stress is a function of t[...]
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last