Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 14
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zysk ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2009 nr 7 34-34
2
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 9 57--61
PL Obiekty, w których przez cały sezon występują, stałe i oscylujące wokół maksymalnych, wewnętrzne zyski ciepła niezależnie od zewnętrznych warunków atmosferycznych wymagają ze względów ekonomicznych zastosowania systemów wykorzystujących zimne powietrze zewnętrzne do schładzania pomieszczeń.
3
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2015 nr 1-2 20--23
PL Systemy VRF są bardzo energooszczędne, proste w instalacji oraz pozwalają na podłączenie różnych typów jednostek wewnętrznych, co czyni je bardzo łatwymi do zaprojektowania i zamontowania. Prosta konstrukcja i elastyczność konfi guracji pozwala skrócić procesy doboru, projektowania oraz instalacji d[...]
4
100%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 1-2 34--37
PL W okresie powojennym w budynkach mieszkalnych była stosowana wentylacja naturalna, głównie grawitacyjna. Początkowo była to wentylacja z kanałami (przewodami) indywidualnymi. Po wprowadzeniu do budownictwa „wielkiej płyty” w budynkach średnio wysokich (6-11 kondygnacji), zastosowano również zbiorcze[...]
5
75%
Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo
PL W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących zysków ciepła w budynkach. Zidentyfikowano czynniki wpływające na zyski ciepła. Oszacowano wpływ czynników na zmiany wartości zysków ciepła.
EN In this paper the results of investigations on buildings heat gains components are introduced. The factors, which influence heat gains in analysed building were identified. The changes of value of these quantities on the influence of individual factors were estimated.
6
75%
Materiały Budowlane
2009 nr 8 57-61
7
75%
Świat Szkła
2005 nr 12 [92] 20--22, 24--27
PL Podstawowym zadaniem, jakie stawia się przegrodom szklanym jest ochrona przed warunkami środowiska zewnętrznego, doświetlanie pomieszczeń światłem naturalnym oraz, gdy pożądane, zapewnienie kontaktu wzrokowego z otoczeniem. Te niewątpliwe zalety powodują, że przeszklone przegrody zewnętrzne w postac[...]
8
63%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
PL W pracy omówiono wyniki symulacji komputerowych zjawisk cieplnych w fasadzie podwójnej (ang. Double Skin Facade DSF) poddanej działaniu promieniowania słonecznego. Porównano ze sobą podstawowe dostępne technologie wykonania szklanej powłoki zarówno dla kurtyny wewnętrznej jak i zewnętrznej. Przypadk[...]
EN Numerical analysis of double skin facade is presented in the paper. The main goal was to analyze the effect of different transparent properties of internal and external skin on solar heat gains to facade and adjacent zone. 10 types of commonly used glass panes were applied and compared using dynamic[...]
9
63%
Prace Instytutu Techniki Budowlanej
PL W budynkach wyposażonych w instalacje wentylacji grawitacyjnej krotność wymiany powietrza, która zależy od szeregu czynników, takich jak wiatr, szczelność obudowy budynku oraz zachowania użytkowników, jest trudna do oceny. W artykule podana została nowa metoda określania maksymalnej wartości średnie[...]
EN In buildings equipped with natural ventilation systems the air change rate, which is greatly influenced by wind, airtightness of the building envelope and by behaviour of users, is generally difficult to assess. The paper presents the new method for determination the maximum monthly average air chan[...]
10
63%
Materiały Budowlane
2008 nr 3 46-48
11
63%
Przegląd Papierniczy
2015 R. 71, nr 12 669--671
PL Proces odwadniania podgrzewanych mas włóknistych i formowania wstęgi papieru na sicie szybkobieżnej maszyny papierniczej przyczynia się do znaczących emisji wilgoci i ciepta. Wpływają one niekorzystnie na sprawność funkcjonowania innych urządzeń zainstalowanych w rejonie sita oraz na warunki pracy o[...]
12
63%
Budownictwo i Prawo
PL W okresie zimowym zyski ciepła z tytułu nasłonecznienia wspomagają system ogrzewania budynku, natomiast w okresie letnim muszą być ograniczane. Wielkością mającą wpływ na podatność pomieszczeń na przegrzewanie jest pojemność cieplna. W artykule przedłożono informacje m.in. o ochronie przed nadmierny[...]
EN In winter, heat gains due to sunlight support the heating system of a building, while in summer they must be limited. Heat capacity is a quantity influencing the vulnerability of the rooms to overheating. The article presents information amongst others on the protection against excessive insulation,[...]
13
51%
Budownictwo i Prawo
2016 R. 19, nr 3 15--19
PL Rozwiązania architektoniczne mające wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię to usytuowanie budynku na działce budowlanej oraz jego kształt i układ pomieszczeń w zależności od ich przeznaczenia. Większa pojemność cieplna elementów budynku poprawia skuteczność wykorzystania zysków ciepła w sezonie[...]
EN Architectural solutions that influence the energy demand of a building result from the position of the building on the construction plot, the shape of the building, and the layout of the rooms in accordance with their purpose. A larger heat capacity of the building's elements helps the efficiency of[...]
14
51%
Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury
PL Celem pracy było określenie wpływu parametrów oszklenia na zużycie energii w wybranej strefie cieplnej. Jako strefę o regulowanej temperaturze wybrano pomieszczenie o charakterze pokoju dziennego z aneksem kuchennym (open space), często spotykane w rozwiązaniach architektonicznych współczesnego budo[...]
EN The goal of this paper was to determine the impact of glazing parameters on energy consumption in selected thermal zone. A room with parameters of a living room and kitchenette was selected as such a zone. Such zones are frequently used in architectural solutions for contemporary energy-saving detac[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last