Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zwierzęta rzeźne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Logistyka
This article presents the problems associated with the transport of animals for slaughter and it draws attention to a specific type of "load" which is a living organism. The author presents the concepts of sustainable development in the context of the transport of animals for slaughter. According to[...]
PL Celem artykułu jest przedstawienie problemów związanych z transportem zwierząt rzeźnych oraz zwrócenie uwagi na specyficzny rodzaj ,,ładunku” jakim jest żywy organizm. Zaprezentowano również koncepcje równoważonego rozwoju w kontekście transportu zwierząt rzeźnych, która ma ogromne znaczenie nie tyl[...]
2
84%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1287-1295
PL Celem pracy była analiza rozmiarów oraz określenie struktury geograficznej handlu zagranicznego Polski żywymi zwierzętami w latach 2004 -2011. Handel zagraniczny Polski żywymi zwierzętami głównie odbywa się z państwami Unii Europejskiej. Jednak większy udział państw Unii Europejskiej jest w przypadk[...]
EN The aim of this work is analyses of the value and geographical structure of foreign trade of live animals in years 2004-2011. Export and import of live animals takes place within European Union. There is high share of animals for slaughter in Polish foreign trade, with the exception of cattle, which[...]
3
84%
Inżynieria Rolnicza
2005 R. 9, nr 8 219--227
PL Przedstawiono wymagania Unii Europejskiej dotyczące transportu zwierząt żywych. Zastosowanie tych wymagań zobrazowano na przykładzie skupu żywca przez zakłady mięsne „Dolina Łąk” w Małaszewiczach. Przedstawiono przykład optymalizacji organizacji transportu surowca do tych zakładów.
EN The software for designing the working parts of a cutter written in Delphi 7 language was presented in paper. A fragment of practical utilization of the software during analysis and preliminary designing the working parts of the device was described. The software may be used at didactic process.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last