Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 139
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zużycie ciepła
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Instal
2010 nr 3 22-26
PL Artykuł prezentuje wyniki badań zużycia ciepła w Szpitalu Uniwersyteckim Nr 2 w Bydgoszczy, liczącym 715 łóżek. Oddzielnie mierzono zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody i pary technologicznej. Pomiary prowadzono przez 6 lat, od 2003 do 2008 roku. Na podstawie przeprowadzon[...]
EN This work presents results of analysis of heat energy consumption on hospital premises with over 500 beds based on the University Hospital no. 2 in Bydgoszcz. For the purposes of analysis of actual heat energy consumption in large hospitals, a division into separate consumption groups (central heati[...]
2
100%
Instal
2007 nr 7/8 12-15
3
80%
Instal
2008 nr 11 31-35
PL W celu wyeliminowania niedokładności rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych powinny być podjęte wszelkie działania zmierzające do poprawy dokładności i wiarygodności stosowanych systemów rozliczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości doskonalenia sys[...]
EN In order to eliminate inaccuracy of individual heating cost allocation in multifamily houses every action ought to be taken to improve the accuracy and credibility of heat cost allocation systems. This paper presents possibilities of heat cost allocation systems improvement, when the real conditions[...]
4
80%
Instal
2008 nr 9 30-34
PL W celu wyeliminowania niedokładności rozliczeń indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych powinny być podjęte wszelkie działania zmierzające do poprawy dokładności i wiarygodności stosowanych systemów rozliczeniowych. W niniejszym artykule przedstawiono możliwości doskonalenia sys[...]
EN In order to eliminate inaccuracy of individual heating cost allocation in multifamily houses every action ought to be taken to improve the accuracy and credibility of heat cost allocation systems. This paper presents possibilities of heat cost allocation systems improvement, when the real conditions[...]
5
80%
Instal
2008 nr 4 4-8
PL Przedstawiono nowe uregulowania prawne, które dotyczą legalizacji ciepłomierzy do wody, wprowadzonych do obrotu lub użytkowania na podstawie decyzji zatwierdzenia typu albo w wyniku dokonania oceny zgodności.
EN New regulations concerning verification of heat meters for water placed on the market or put into service on the basis of the type approval certificate or the conformity assessment have been presented.
6
80%
Instal
2007 nr 1 14-15
7
80%
Instal
2007 nr 2 60-61
8
80%
Inżynieria i Budownictwo
2006 R. 62, nr 3 146-149
PL Przeanalizowano zużycie ciepła trzech budynków mieszkalnych, różniących się kubaturą. Uwzględniono wyniki pomiarów zużycia ciepła na cele ogrzewania w powiązaniu ze zmiennością parametrów klimatu zewnętrznego. Porównano rzeczywiste i teoretyczne charakterystyki termoenergetyczne analizowanych budynk[...]
EN Heating energy demands analyses for three of various cubature apartment buildings were performed. The analyses concerned heating season energy demands in buildings. Measured heat consumption with variation of climate parameters were taken in consideration. Theoretical and operational thermal buildin[...]
9
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Przedstawiono program do obliczenia sezonowego zapotrzebowania na ciepło. Można też za jego pomocą wykonać zestawienie wyników obliczeń strat ciepła i zysków w odniesieniu do poszczególnych przegród.
10
80%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
11
80%
Rynek Instalacyjny
2008 Nr 6 80--81
PL Za stosowany do celów ogrzewczych gaz wystawiane są rachunki z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem. Powinno się więc w nich przewidywać prognostyczne zużycie gazu, gdyż znany jest dla budynków „rozkład zużycia ciepła w sezonie ogrzewczym”. Porównując rozkład ponoszonych należności za gaz stosowany do cel[...]
12
80%
Instal
2002 nr 2 40--45
PL W Polsce około 60 % budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej ogrzewanych jest ze źródeł scentralizowanych, a pozostałe 40 % - indywidualnie. Centralne ogrzewanie jest systemem, w którym występują dwa podstawowe elementy, tj. źródło ciepła i instalacja centralnego ogrzewania. Zadaniem systemu [...]
13
80%
Rynek Instalacyjny
2003 Nr 10 55--57
PL Istotny wpływ na zużycie ciepła na cele ciepłownicze w budynkach ma struktura węzła ciepłowniczego oraz rodzaj przyjętych rozwiązań dotyczących regulacji i sterowania procesami ciepłowniczymi. Zużycie ciepła w danym obiekcie w dużej mierze zależy od przyjętego algorytmu sterowania. Regulacja automat[...]
14
80%
Rynek Instalacyjny
2005 nr 9 30--34
PL Malejące zapotrzebowanie na ciepło w nowych budynkach sprawia, iż wzrasta znaczenie strat w dystrybucji ciepła w obrębie budynku. Ograniczenie zużycia energii jest możliwe dzięki podnoszeniu sprawności procesów i urządzeń stosowanych w ogrzewnictwie. Jednocześnie ważne jest, aby redukcji zużycia cie[...]
15
80%
Instal
2001 nr 1 20--23
PL Każdy budynek bez względu na jego przeznaczenie ma pewne cechy charakterystyczne. Cechy te „tworząc” dany budynek jako architektoniczno-budowlaną całość nie pozostają bez wpływu na zużycie ciepła do jego ogrzewania. Najbardziej widocznymi i zarazem charakterystycznymi cechami każdego budynku jest je[...]
16
80%
Rynek Instalacyjny
2002 Nr 6 36--42
PL Istniejące zasoby budowlane w zależności od wieku charakteryzują się różnymi charakterystykami termicznymi i wynikającymi z nich wskaźnikami jednostkowego zapotrzebowania na moc cieplną oraz sezonowego zapotrzebowania na energię na cele ogrzewania. Nowe standardy ochrony cieplnej budynków oraz podej[...]
17
80%
Rynek Instalacyjny
2017 Nr 10 46--50
PL Z uwagi na zmieniające się temperatury powietrza zewnętrznego w okresie lata, przy których we wnętrzu odczuwalny jest dyskomfort cieplny, celowe jest stosowanie ogrzewania również o tej porze roku. Celem artykułu jest wykazanie, o ile wzrośnie zapotrzebowanie na energię w budynku przy stosowaniu ogr[...]
EN Due to the changing outdoor air temperature during the summer months where thermal discomfort is felt, it is also advisable to use heating also during summer. The purpose of this article is to show how much energy needs in a building will increase when using heating in the summer time below outdoor [...]
18
80%
Utrzymanie Ruchu
2018 Nr 3 12--15
PL W zakładach przemysłowych często występują procesy technologiczne, które zużywają duże ilości ciepła (przemysł odlewniczy, hartownie, mleczarnie, przemysł spożywczy, papiernie, przemysł meblarski). Ciepło to może być dostarczane w różnej formie (para, ciepło w wodzie gorącej, spaliny ze spalania pal[...]
19
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2010 nr (7) 181--188
EN The paper presents the results of the research in apartment, educational and industrial buildings. The main object of analysis was the heat consumption. The analysis was carried out to evaluate the influence of architectural, material and structural features on the value of heat consumption.
20
80%
Budownictwo o Zoptymalizowanym Potencjale Energetycznym
2005 nr (3) 185--192
EN The characteristic feature of educational building are big glass surfaces. An analysis of transparent partitions of educational nursery buildings was carried out from the point of view of their influence on the rational energy consumption.
first rewind previous Strona / 7 next fast forward last