Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zmiana biegów
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zeszyty Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2005 z. 1/56 79-93
PL W pracy jest przedstawione stanowisko laboratoryjne do badania przekładni przełączanej pod obciążeniem oraz jego model matematyczny przeznaczony do symujacji komputerowych. Badania prowadzone na stanowisku mają na celu weryfikacje modeli matematycznych oraz założeń i algorytmów sterowania przyjętych[...]
EN A laboratory stand for testing a gear box switchable under loading and its mathematical model is presented in the paper. The stand was constructed for experimental verification of the mathematical model of shifting gears under loading in agricultural tractor drive and algorithms of automatic control[...]
2
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 5 205-210
PL W artykule przedstawiono koncepcję zastosowania samochodowej skrzyni biegów w motocyklu. Na podstawie opracowanego wirtualnego modelu mechanizmu zmiany biegów, z zastosowaniem technik CAD/CAE, przeprowadzono jego symulację ruchu.
EN This article presents the concept of using a car's gearbox on the motorcycle. Based on the developed virtual model of the gear mechanism, using CAD/CAE, motion simulation was made.
3
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2018 R. 19, nr 6 678--681, CD
PL W artykule przedstawiono i omówiono wyniki pomiarów drgań nadwozia pojazdu użytkowego w czasie zmiany biegu. Dane uzyskane w czasie testów drogowych poddano analizie w dziedzinie częstotliwości i poddano ocenie pod kątem wskaźnika intensywności drgań oddziałujących na organizm człowieka.
EN The article presents and discusses the results of vibration measurements of a commercial vehicle body during a gear change. Data obtained during road tests were analyzed in the frequency domain and evaluated for the vibration intensity index affecting the human body.
4
100%
Zeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów / Politechnika Warszawska
2018 z. 1/115 113--123
PL W artykule omówiono metodę wyznaczania strategii zmiany biegów według światowej ujednoliconej procedury badań pojazdów lekkich WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure), stosowaną do badań pojazdów na hamowni podwoziowej. Wyszczególniono niezbędne dane wejściowe i przedstawiono szcze[...]
EN The article discusses the method of determining gearshift sequence according to the WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) used for vehicles testing on a chassis dynamometer. The necessary input data is listed and a detailed calculation scheme is presented. As an example of the ap[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last