Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 42
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zima
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 17-19
PL Na forach internetowych pojawiają się wpisy: „Poradźcie, co robić z dzieckiem zimą? Latem chodziliśmy na plac zabaw. A teraz? Zaczynamy wariować”. Poza wyprawami na pobliską górkę saneczkową czy rzucaniem się śnieżkami w parku, możliwości wydają się ograniczone.
2
100%
Przegląd Komunalny
2010 nr 10 62-66
PL Większości kojarzy się z białą, śnieżną kołdrą okrywającą wszystko w zasięgu wzroku, jednak nie od dziś wiadomo, że zima zimie nierówna, bo zależna od kaprysów aury. Przez ostatnie kilka lat mieliśmy do czynienia z łagodnymi zimami, bez obfitych opadów śniegu i znaczących mrozów, co mogło uśpić czuj[...]
3
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 43-43
PL Wspomaganie internetowe procesów decyzyjnych w zimowym utrzymaniu dróg? Czy to możliwe? Ważnym czynnikiem zimowego utrzymania dróg jest pogoda i jej trafne przewidywanie. Sieć internet zawiera prognozy pogody z różnych ośrodków meteorologicznych (w tym polskich), dla różnych użytkowników, także dla [...]
4
100%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 23-23
PL Zima ze swymi specyficznymi warunkami wymaga maksymalnego wysiłku wszystkich służb i instytucji, których praca ma wpływ na normalne funkcjonowanie transportu, a co za tym idzie życia gospodarczego. Dla zarządzających drogami zimowe utrzymanie jest wielkim przedsięwzięciem organizacyjnym, angażując[...]
5
100%
Przegląd Komunalny
2003 nr 2 72-73
PL Myśląc o zimie, wyobrażamy sobie zazwyczaj okrywające wszystko białe poduchy śniegu. Po chwili jednak uświadamiamy sobie, że tak naprawdę przez wiele ostatnich lat śnieg był tylko epizodem, a zimowa codzienność to chlapa, deszcz i szarość. Ponury wygląd miast nie wpływa dobrze na ich mieszkańców i m[...]
6
100%
Magazyn Autostrady
2015 Nr 11-12 72--75
PL Coraz częściej spotykamy się z bardzo trudnymi warunkami atmosferycznymi, które nie tylko bywają bardzo uciążliwe, ale również mogą stanowić zagrożenia dla naszego zdrowia i życia. Zasypane śniegiem drogi, domy bez prądu, gigantyczne korki, a na dodatek sparaliżowany na dobrych kilka godzin ruch lot[...]
7
100%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 1-2 36--39
PL W artykule opisano zadania i ogólne zasady działania organów właściwych w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych na zarządzanej sieci dróg krajowych regulowanych zapisami Ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym i Zarządzeniem Nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autost[...]
8
100%
Przegląd Komunalny
2018 nr 2 59--61
PL Gdy zaczyna padać śnieg, zwykle widzimy wokół siebie tylko niepozorny biały puch. Zaczyna on jednak przeszkadzać, gdy utrudnia poruszanie się po chodnikach i ulicach. Rzadko jednak zwracamy uwagę na to, co leży na dachach. A leży tam dużo, nawet bardzo dużo.
9
88%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 42-42
PL Stosowane systemy utrzymania zimowego przed rokiem 1996 prowadzone były na podstawie prognoz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz obserwacji własnych, czyli aktualnego stanu pogodowego. Reakcja służb drogowych następowała po nastaniu warunków zimowych bez możliwości działań profilaktyczny[...]
10
88%
Przegląd Komunalny
1998 nr 9 24-28
PL Śliskość zimowa to zjawisko występujące na drogach na skutek utworzenia się na jezdni warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu.
11
88%
Magazyn Autostrady
2018 Nr 1-2 23--27
PL W artykule scharakteryzowano zagadnienie zimowego utrzymania dróg, dokonano przeglądu sprzętu do realizacji przedsięwzięć z nim związanych oraz omówiono zasady utrzymania tego sprzętu.
EN Road maintenance during the winter season includes all works aiming at decreasing or limiting traffic disturbances caused by environmental factors (road surface slipperiness and snowfall). In this case machines and equipment used for these operations are a very important aspect. The article describe[...]
12
88%
Zieleń Miejska
2012 Nr 1 32-34
PL Kreując przestrzeń parku, warto zadbać o to, by był on miejscem atrakcyjnym nie tylko w okresie wegetacji, ale także zimą.
13
88%
Przegląd Techniczny : Gazeta Inżynierska
2019 nr 1 22
14
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 12 28-31
PL Wprawdzie hasło "zima" przywodzi na myśl urocze widoki miasta otulonego białą, śniegową pierzyną, ale rzeczywistość zazwyczaj jest inna. Dni są coraz krótsze, deszcz pada częściej niż śnieg, a w ludziach potęguje się nastrój znużenia i nostalgii. Przynajmniej częściowo można zapobiec takim odczuciom[...]
15
75%
Zieleń Miejska
2012 Nr 2 34-36
PL Zima to trudny czas zarówno dla ludzi i zwierząt, jak i dla roślinności, zwłaszcza tej przyulicznej. Powodem do obaw jest nie tylko niebezpieczeństwo wystąpienia niskich temperatur i silnych wiatrów lecz również, a zdaniem niektórych przede wszystkim, groźba nadmiernego używania substancji chemiczny[...]
16
75%
Zieleń Miejska
2009 Nr 1 24-26
PL Elementami ożywiającymi zimowy miejski pejzaż są drzewa i krzewy zimozielone. Szczególnie interesujące są zestawienia odmian o barwnych igłach.
17
75%
Zieleń Miejska
2008 Nr 1 18-20
PL Kiedy jesienią opadają liście z drzew i krzewów a na tle murów wyraźnie rysują się ich nagie pnie i gałęzie - miasto szarzeje... Ale nie jesteśmy na straconej pozycji, bo do ożywiania przestrzeni miejskiej mamy doskonały materiał roślinny - krzewy ozdobne.
18
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
PL Podano przykłady wykorzystania energii promieniowania słonecznego na świecie. Zamieszczono rozważania i kompleksowe wyniki symulacji pracy gruntowego magazynu ciepła w polskich warunkach klimatycznych.
EN Some examples of the use of solar energy radiation around the world are presented. The considerations and comprehensive simulation results, concerning the operation of a ground thermal store in the Polish climatic conditions, are included.
19
75%
Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja
2014 T. 45, nr 4 142--156
PL Przedstawiono, w ujęciu historycznym przegląd metod wyznaczania wartości zimowej temperatury obliczeniowej powietrza zewnętrznego w Polsce oraz wybranych krajach Europy i świata. Omówiono również współczesne metody wyznaczania tych wartości opisane w normie PN EN ISO 15927-5:2006/A1:2012E oraz metod[...]
EN A historical overview is presented concerning the methods for determining the temperature of external air in winter in Poland, selected European countries and in the world. Current methods are also discussed as described in the PN EN ISO 15927-5:2006/A1 :2012E standard and in the „ASHRAE Fundamental[...]
20
75%
Zieleń Miejska
2014 Nr 1 27--29
PL Rozważając problem nasadzeń w przestrzeni miejskiej, szukamy pomysłów na efektowne kompozycje roślinne. Zazwyczaj skupiamy się na okresie wegetacji, a przecież bardzo ważny jest także czas zimowego spoczynku.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last