Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 9
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zgrzewanie oporowe punktowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Stal, Metale & Nowe Technologie
2014 nr 11-12 92--96
PL Przemysł samochodowy, a w nim szczególnie produkcja samochodów osobowych, jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarki światowej, wykraczających już znacznie poza granice państw i kontynentów. W zasadzie trwałe są jedynie marki samochodów, natomiast produkcja poszczególnych el[...]
2
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 80 [274] 127-134
EN The paper deals with the influence of welding parameters of resistance spot welding on the quality of welded joints. Joints were made with combination orgahanized steel sheets DX51D + Z (EN 10142/2000) and TRIP 40/70 + Z100MBO. It is an advanced material combination frequently used in designing car [...]
3
86%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2008 z. 73 [253] 161-166
EN The paper deals with evaluation of properties of joints made by clinching and resistance spot welding. Clinching method is a relatively new technique of material joining which is beginning to find its place in the automotive industry as an alternative to resistance spot welding, especially in joinin[...]
4
86%
Inżynieria Maszyn
PL Artykuł przedstawia obliczenia numeryczne wybranego modelu procesu zgrzewania oporowego punktowego. Obliczenia numeryczne wykonano w oparciu o pakiet profesjonalnych kodów programowych firmy ANSYS Inc., wykorzystujący metodę elementów skończonych. Ze względu na przewidywany zakres symulacji opracowa[...]
EN The paper presents numerical calculations a selected model of resistance spot welding. These calculations were carried out basing on professional code ANSYS. applying the finite element method. Because of the anticipate: range of simulations parameirical files have been developed pemiitting a comple[...]
5
86%
Biuletyn Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach
PL W procesie zgrzewania punktowego mogą wystąpić odchyłki położenia elektrod (błąd styku). W artykule przedstawiono to zagadnienie w odniesieniu do zgrzewadeł punktowych: zrobotyzowanych - stosowanych w produkcji seryjnej oraz ręcznych - stosowanych do prac naprawczych. Opisano metodę pomiarów optyczn[...]
EN Spot resistance welding processes may be troubled by deviations of electrode positions (contact fault). The article presents this issue in relation to robotic spot welding guns used in high-volume production and manual spot welding guns used in repair works. The article presents the method for optic[...]
6
72%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika
2010 z. 80 [274] 135-142
EN The paper deals with analyzing of defects of resistance spot welds, which mostly occur in welding of materials used in car body production. The defects were evaluated with destructive and non-destructive tests. A non-destructive method was a visual control of weld surfaces of lapped joints. Metallog[...]
7
72%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: In this work it will be carried through the filming of the formation and growth of the nugget in resistance spot welding executed in AC and MF. A comparison for same times in both the processes will be carried through to verify which of the used processes offers better conditions, control a[...]
8
72%
Zeszyty Naukowe. Mechanika / Politechnika Śląska
2004 z. 144 1-166
PL W pracy przeprowadzono analizę i wprowadzono równania opisujące, z różnym stopniem przybliżenia, pole elektromagnetyczne w zgrzewanych materiałach i elektrodach, posiadających zdolność przewodzenia prądu elektrycznego oraz określone własności magnetyczne. Uzyskane równania uwzględniają wpływ prędkoś[...]
EN This work presents an analysis and derived equations describing various degrees of approximation of the electromagnetic field in welded materials and electrodes, displaying the ability of conducting electric current as well as definite magnetic properties. The obtained equations take into account th[...]
9
58%
Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering
EN Purpose: Over the last few years, there has been a growing interest in quantitative representation of heat transfer and fluid flow phenomena in weld pools in order to study relationships between the processing variables and the quality of the weldment produced and to use this information for the opt[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last