Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zgniatanie kolumnowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Przegląd Papierniczy
PL W ramach badań przeprowadzonych w Instytucie Papiernictwa i Poligrafii Politechniki Łódzkiej opracowano metodę obliczania odporności tektury falistej na zgniatanie kolumnowe w oparciu o mechaniczne właściwości warstw tektury oraz jej parametry geometryczne. Zaproponowana metoda, opiera się na liniow[...]
EN Within the research work carried out at the Łódź Technical University Institute of Papermaking and Printing, the method of corrugated board column crush resistance calculating were determined based on corrugated board geometrical parameters and mechanical properties of paper used to manufacturing of[...]
2
75%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 6 376-382
PL Kątowniki wyprodukowane z papierów makulaturowych są zazwyczaj, w praktycznych zastosowaniach, poddawane działaniu obciążeń ściskających. Próba ściskania kolumnowego pozwala okreslić obciążenie, jakie mogą przenieść kątowniki ściskane w kierunku równoległym do grzbietu. W zależności od smukłości pr[...]
EN Solid board shapes manufactured from recycled papers, when being used, they are usually treated with compression strains. Column compression test allows to determine strains which can be carried by an angle loaded with compressive forces put in a parallel direction to its ridge. Depending on its sle[...]
3
63%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2013 R. 14, nr 3 1023-1027
PL W artykule przedstawiono procedurę oraz wyniki poszukiwania teoretycznej formuły opisującej zależność odporności tektury falistej na zgniatanie kolumnowe. W celu wyznaczenia funkcji najlepiej dopasowanej do wartości rzeczywistych wykorzystano metodę regresji liniowej.
EN The paper presents the results of the search procedure and formula describing the dependence of the theoretical resistance to crushing cardboard edge. To determine the function of best fit to the actual values of the linear regression method is used.
4
51%
Przegląd Papierniczy
2009 R. 65, nr 8 485-490
PL Kątowniki wyprodukowane z papierów makulaturowych są zazwyczaj w praktycznych zastosowaniach poddawane działaniu obciążeń ściskających. Próba ściskania kolumnowego pozwala określić obciążenia, jakie mogą przenieść kątowniki ściskane w kierunku równoległym do ich grzbietu. W zależności od smukłości p[...]
EN Solid board shapes manufactured from recycled papers, when being used, they are usually treated with compression strains. Column compression test allows to determine strains which can be carried by an angle loaded with compressive forces put in a paraIlel direction to its ridge. Depending on its sle[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last