Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zestyk
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa
PL Zestyki znajdujące się wewnątrz rozdzielnic okapturzonych, izolowanych gazem, czy łączników elektrycznych, nie mogą być badane bez ich otwarcia lub wysunięcia z rozdzielnicy. Przekroczenie dopuszczalnej temperatury powierzchni styczności zestyków jest częstą przyczyną ich uszkadzania się, co w konse[...]
EN Contact overheating is a well-known failure mode occurring in nearly all types of power apparatus and components. The contacts inside gas insulated substation compartments cannot be inspected without opening the compartment. Conventional resistance measurements between contacts are of limited value [...]
2
100%
Zeszyty Naukowe SGSP / Szkoła Główna Służby Pożarniczej
2009 Nr 39 53--59
PL W artykule przedstawiono koncepcję wykorzystania zmodyfikowanej farby ogniochronnej jako indykatora temperatury. Pokazano również wynik badań eksperymentalnych na modelach zestyków pokrytych powłokami wytworzonej mieszaniny.
EN The article presents the test results of thermoindicator made on the base of fire resistant paint. The proposed thermoindicator has got many advantages proved by the test results.
3
100%
Wiadomości Elektrotechniczne
4
75%
Przegląd Elektrotechniczny
2014 R. 90, nr 9 183-186
PL Zestyki aparatów elektrycznych należą do najbardziej obciążonych elementów torów prądowych. Powinny zatem być tak zaprojektowane, wykonane i eksploatowane, aby dopuszczalne ograniczenia na ich parametry techniczne, wynikające z odpowiednich przepisów i norm, nie były przekraczane.
EN Contact assemblies of electric apparatuses belong to the most burdened elements of current circuits. They should be designed, made and exploited in order to acceptable restrictions to their technical parameters, resulting from adequate rules and standards, weren't crossed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last