Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zespół zamykająco-otwierający
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Polimery
2005 T. 50, nr 2 110-117
PL Podano funkcje zespołu zamykająco-otwierającego (Z-O) jako części składowej układu narzędziowego wtryskarki. Omówiono czynniki charakteryzujące pracę i właściwości użytkowe zespołu Z-O. Określono kryteria klasyfikacji tych zespołów, a także dokonano próby ich podziału na podstawie podanych kryteriów[...]
EN Functions of clamping unit (Z-O) being a part of molding machine tool system have been presented. The factors characterizing the work and functional properties of Z-O unit were discussed. Criteria of such units' classification were defined and attempt to classify the units on the basis of these crit[...]
2
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 1 16-21
PL Podano funkcje zespołów zamykająco-otwierających jako części składowej układu narzędziowego wtryskarek. Przedstawiono i omówiono czynniki fizyczne charakteryzujące zespoły zamykająco-otwierające wtryskarek. Określono kryteria klasyfikacji zespołów zamykająco-otwierających oraz dokonano próby podział[...]
EN Function of clamping units have been published. Physical agents characterised clamping units have been showed and discussed. Criterions of classification of a clamping units have been defined. Based oneself on these criterions trial of repartition of a clamping units has been executed.
3
100%
Przetwórstwo Tworzyw
1998 nr 2 13-19
PL Przedstawiono rozwiązania konstrukcyjne zespołów zamykająco-otwierających obecnie stosowanych. Omówiono budowę i zasadę działania zespołów zamykająco-otwierających najnowszych lub najbardziej charakterystycznych dla poszczególnych grup klasyfikacyjnych, a także zespołów zamykająco-otwierających niet[...]
EN Constructions of clamping units of injection molding machines employed in present time have been presented. Structure and law of activity of latest clamping units and clamping units most characteristic for particular classification's groups have been showed. Also structure and law of activity of cla[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last