Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdolność konkurencyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Problemy Jakości
EN Nearly 57% of investigated firms have confirmed, that before fusion or overtaking an other firm, analyse the levels of quality management systems applied in them. The power of global corporations is very often comparable with the power of countries. Why they take so profound attention related to qua[...]
2
100%
Logistyka
2017 nr 1 50--55
PL Funkcjonowanie aptek jako podmiotów rynkowych jest związane z nierównymi szansami konkurowania z innymi podmiotami, wynikającymi z nakładanych na apteki szczególnych obowiązków i ograniczeń. Jedną z nowszych i mniej zbadanych ścieżek przeciwdziałania skutkom takiej sytuacji rynkowej jest sięganie po[...]
EN Functioning of pharmacies as market subjects is associated with unequal chances of competing with other operators, resulting from special duties imposed to pharmacies and restrictions. With one of newer and less analyzed paths of the counteraction for effects of such a state of the market is reachin[...]
3
84%
Transport Problems
2014 T. 9, z. 3 43--56
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zidentyfikowanie barier oraz możliwości dla usług europejskiego przewozu towarów koleją jako partnera łańcucha transportowego wzdłuż łańcuchów dostaw w zmieniającej się sytuacji na rynku. Zmiana sytuacji na rynku obejmuje, między innymi potrzebę „door-to-do[...]
EN The objective of this paper is to examine and identify barriers to and enablers for the European rail freight transport services as a transport chain partner along the supply chains in the changing market scenario. The changing market scenario includes, among others, requiring 'door-to-door' rather [...]
4
84%
Transport Problems
PL Celem niniejszego artykułu jest zbadanie i zidentyfikowanie barier oraz możliwości dla usług europejskiego przewozu towarów koleją jako partnera łańcucha transportowego wzdłuż łańcuchów dostaw w zmieniającej się sytuacji na rynku. Zmiana sytuacji na rynku obejmuje między innymi potrzebę „door-to-doo[...]
EN The objective of this paper is to examine and identify barriers to and enablers for the European rail freight transport services as a transport chain partner along the supply chains in the changing market scenario. The changing market scenario includes, among others, requiring 'door-to-door' rather [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last