Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 2
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zdarzenie drogowe z udziałem zwierząt
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 467--473
PL Celem pracy była analiza zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt i ich skutków z uwzględnieniem liczby osób zabitych i rannych na Polskich drogach w latach 2006-2015. Dane analizowano w układzie poszczególnych województw. Do analizy wykorzystano raporty pozyskane z zasobów Komendy Głównej Policji w Wa[...]
EN The aim of the study was the analysis of road accidents animals involving and their consequences with regard to the number of people killed and injured on the Polish roads in the years 2006-2015. Data were analyzed in the system of individual provinces. For analysis, the reports obtained from the re[...]
2
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 12 462--466
PL W artykule podjęto próbę zastosowania metod analizy ryzyka w celu określenia stopnia zagrożenia związanego ze zdarzeniami drogowymi z udziałem zwierząt na terenie woj. podkarpackiego. W celu przeprowadzenia analizy wykorzystano dane uzyskane z firm ubezpieczeniowych, obejmujące zgłoszone przez kiero[...]
EN Authors of this article attempts to use risk analysis methods in order to determine the level of risk associated with road events involving animals in the Podkarpackie province. In order to perform analyzes data obtained from the Insurance Companies, including drivers reports of road accidents invol[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last