Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 64
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbrojenie rozproszone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W referacie omówiono warunki i zależności wpływające na jakość wykonywania posadzek przemysłowych. Szczególną uwagę zwrócono na właściwe zastosowanie odpowiednich materiałów posadzkowych będących w ofercie handlowej ADDIMENT Polska sp. z o.o. w zależności od charakteru i przeznaczenia pomieszczeń.
EN In the report the conditions and dependence which have an effect on quality of carry out industrial floors were talked. The most important thing is the application of property floor's materials which are in the offer of ADDIMENT Polska depending on the character and destination of an accomodation.
2
100%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Konferencje
PL W pracy przedstawiono wyniki badań cech fizyko-mechanicznych betonu zwykłego modyfikowanego włóknami stalowymi z odgięciami produkcji polskiej. Badania przeprowadzono dla włókien stalowych o zróżnicowanej smukłości (50/1.0 i 50/0.8) i różnej ich zawartości w 1m betonu (0,20, 30, 35, 40 kg/m3). Włókn[...]
EN The paper presents the applied technology for the preparation of test elements for the examining of concrete modified by Polish steel fibres with off-bends. Also the influence of the fibre content in 1 m3 of concrete on its strength and elasticity model was analysed.
3
100%
Magazyn Autostrady
2012 Nr 5 62-66
PL W artykule przedstawiono wpływ wybranej metody formowania betonów samozagęszczalnych na rozmieszczenie włókien stalowych. Zaprezentowano analizę przekrojów próbek elementów belkowych, wykonanych z betonu mody modyfikowanego włóknami stalowymi i formowanych podczas badania L-box. Analizę wykonano prz[...]
EN In the paper the influence of chosen forming method of Self-Compacting Concrete on distribution of fibres are presented and discussed. In this paper an analysis is presented which deals with cross-sections of SCC concrete beams in which steel fibres were applied and L-box test formed. This analysis [...]
4
100%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 97-98
5
100%
Przegląd Budowlany
6
100%
Przegląd Budowlany
7
88%
Materiały Budowlane
2010 nr 3 59-60
8
88%
Warstwy
1999 nr 3 78-80
9
88%
Inżynieria i Budownictwo
2000 R. 56, nr 11 615-619
PL Przedstawiono wyniki badań belek z betonu i włóknobetonu z zawartością 0,8% włókien PP. Pokazano różnice w odkształceniach granicznych włóknobetonu w próbkach i zbrojonych elementach oraz współpracę kompozytu ze zbrojeniem w całym przedziale obciążeń.
10
88%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 3 46-47
11
75%
Prace Naukowe Instytutu Budownictwa Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Technologia betonu samozagęszczalnego pozwala na kształtowanie struktury obiektów inżynierskich w sposób szybszy i bezpieczniejszy niż w przypadku zastosowania betonu o tradycyjnych właściwościach. Zabiegi technologiczne formowania elementów betonowych z betonu samozagęszczalnego są znacznie uproszc[...]
EN In the paper the methodology and test results of the investigation are presented and discussed on the influence of steel fibres on rheological properties of self-compacting concrete (SCC). The rheological parameters of SCC - behaves as a Bingham body, their rheological parameters yield value g and p[...]
12
75%
Przegląd Budowlany
13
75%
Materiały Budowlane
2000 nr 1 128-129
14
75%
Zeszyty Naukowe. Budownictwo / Politechnika Śląska
2004 z. 102 123-130
PL Zbadano trzy belki dwuprzęsłowe o rozpiętości przęsła 2,5 m. Jako zbrojenie rozproszone zastosowano włókna karbonowe o długości 50 mm i średnicy 1,0 mm w ilości 30kg/m3, oraz włókna polipropylenowe o długości 12 mm 3 dtex w ilości 4 kg/m3. W tym artykule przeanalizowano odkształcenia zbrojenia rozci[...]
EN Three two-span reinforcement beams with 2.5 m long span were tested. Crimped steel fiber reinforcement 50 mm long and 1.0 mm in diameter at the amount of 30 kg/m3 as well as polypropylene fiber reinforcement 3 dtex 12 mm long at the amount of 4 region on the height of beam were analysed in this pape[...]
15
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 8-9 68--71
PL W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone. Omówiono również rodzaje i właściwości włókien stosowanych w tego rodzaju kompozyt[...]
EN The article presents surface and in-depth soil reinforcement methods using mineral binders. In addition, reinforced concrete composites containing scattered reinforcement fibres have been characterized. The types and properties of fibres used in such composites are also discussed.
16
75%
Magazyn Autostrady
2017 Nr 10 74--78
PL W artykule przedstawiono powierzchniowe oraz wgłębne metody wzmacniania gruntu z zastosowaniem spoiw mineralnych. Ponadto scharakteryzowano kompozyty gruntobetonowe zawierające włókna stanowiące zbrojenie rozproszone. Omówiono również rodzaje i właściwości włókien stosowanych w tego rodzaju kompozyt[...]
EN The article presents surface and in-depth soil reinforcement methods using mineral binders. In addition, reinforced concrete composites containing scattered reinforcement fibres have been characterized. The types and properties of fibres used in such composites are also discussed.
17
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2009 nr 2 46-49
18
75%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2015 nr 1 64--65
19
75%
Polski Cement
2000 nr 2 14-15
20
75%
Warstwy, Dachy i Ściany
2001 nr 3 78-79
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last