Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 166
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zbiornik retencyjny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 5 185-189
PL W artykule - na tle opracowania ocen oddziaływania na środowiska małych zbiorników retencyjnych - omówiono problematykę ich planowania i projektowania.
EN The paper discusses the problems of planning and design of small retention reservoirs against the background of eleborations of the assessement of environmental impact of such objects.
2
63%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN The paper presents a simulation model that makes it possible to control outflows from a water storage reservoir. Despite disturbances in inflows to a reservoir the model determines the outflows that are the best from the viewpoint of keeping with the model-optimal path of a reservoir state. The Pont[...]
3
63%
Gospodarka Wodna
2002 Nr 9 391-397
PL Projektowany zbiornik retencyjny Kremp-na ma być usytuowany w Beskidzie Niskim na terenie powiatu Jasło woj. podkarpackiego. Wieloletnie prace projektowe i geologiczne, inspirowane i nadzorowane początkowo przez ODGW w Krakowie, a ostatnio przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, został[...]
EN The planned storage reservoir Krempna is to be situated in the Niski Beskid on the territory of the administrative district Jasto. The many years' planning and geological works inspired and supervised in the beginning by the ODGW in Cracow and latterly by the Regional Water Management Board in Craco[...]
4
63%
Gaz, Woda i Technika Sanitarna
1999 Nr 3 75-80
EN Working of a typical retention reservoir and scheme of basic solution for multichamber gravitation reservoir. Comparison of hydraulic systems' influences on working effectivity of basic types of sewage reservoirs.
5
63%
Gospodarka Wodna
1998 Nr 4 131-134
PL Dorzecze górnego Wieprza, dopływu środkowej Wisły, pozbawione jest obecnie większych zbiorników retencyjnych. Do obiektów małej retencji należą stawy rybne oraz niewielkie zbiorniki o charakterze rekreacyjnym. Istniejące projekty zakładające wzrost retencjonowania wód powierzchniowych skłaniaj[...]
EN In the catchment area of the upper cours of the Wieprz which is a tributary of the middle Vistula, do not exist presently any major retention reservoirs. The group of small retention units consist of fish ponds and small reservoirs of recreational charakter. The existing plans stipulating increa[...]
6
63%
Gospodarka Wodna
2004 Nr 5 197-203
PL Projektowany od blisko 50 lat zbiornik ; retencyjny Młynne jest usytuowany w Beskidzie Wyspowym na terenie powiatu Limanowa. Liczne prace studialne, inspirowane i nadzorowane początkowo przez RDW i ODGW w Krakowie, a ostatnio przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, zostały w[...]
EN The storage reservoir Młynne which has been planned for nearly 50 last years is situated in the mountainous region Beskid Wyspowy on the area of the administrative district Limanowa. Numerous studies inspired and supervised by the ROW and ODGW in Cracow and lately by the Regional Board of Water mana[...]
7
51%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 3 38--42
PL Firma Complex-Projekt z Katowic od lat zajmuje się projektowaniem autostrad i dróg ekspresowych na terenie Polski. W artykule przedstawiono zagadnienie zbiorników retencyjnych, spoglądając na nie jako na integralną część infrastruktury drogowej.
8
51%
Magazyn Autostrady
2014 Nr 3 52--54
PL Rozwój infrastruktury drogowej związany jest nierozerwalnie ze zwiększaniem powierzchni zurbanizowanych silnie przekształconych. Budowa i późniejsza eksploatacja dróg implikuje zmiany stosunków wodnych i oddziałuje na środowisko. Zjawisko zwiększonych spływów powierzchniowych pojawia się szczególnie[...]
9
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The results of the numerical solutions of the storm-water storage tank's volumes are represented. Authors proposed the radial scheme of the run-off concentration from the basin's area and derived analytically the main characteristics of the storm-water inflow and represented the corresponding dimens[...]
10
51%
Ekologia i Technika
2009 R. 17, nr 5 235-239
PL Zbiorniki retencyjne to ekosystemy wodne charakteryzujące się specyficzną budową morfometryczną. Jest to bowiem odcinek rzeki podpiętrzony w wyniku przegrodzenia jego doliny zaporą. Stąd zaznaczają się w nim wyraźnie obszary o odmiennym charakterze. Występujące w nich biocenozy wodne są charakteryst[...]
EN Dammed reservoirs are characterized special morphometrical structure. It is a banked up section of a river. So what, there are places with different conditions within the reservoir. Water biocenosis are specific to lake as well as river ecosystems. Dammed reservoirs belong to ecosystems unwillingly [...]
11
51%
Instal
2008 nr 9 82-87
PL Omówiono kwestię wykorzystania nowoczesnego narzędzia, służącego do analiz z zakresu numerycznej mechaniki płynów, jakim jest komercyjny pakiet komputerowy Fluent, do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu kanalizacji. W badaniach wykorzystano model fizyczny deszczowego zbiornika retencyjne[...]
EN This paper discusses an application of the computational fluid dynamics (CFD) software Fluent to solve the practical engineering problem involving the drainage system. Particularly, behaviour of the tubular type stormwater storage device is analysed in details. Similar detention designs are commonly[...]
12
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 613-622
PL Przepławki są rzecznymi budowlami lub urządzeniami, które powinny umożliwiać rybom wędrownym w drodze na tarło i z powrotem, przejście przez zaporę, stopień piętrzący, elektrownię, wodospad, i są uznawane za urządzenia specjalne przy tych budowlach. Składa się ona zwykle z szeregu umieszczonych kask[...]
EN The Michalice fish pass of chamber type on Widawa river (right tributary of Odra river, downstream Wrocław city) plays important function - enables twoenvironmental fish migration through the reservoir dam. From the field observations of this fish pass, performed by Kasperek and Wiatkowski in years [...]
13
51%
Rocznik Ochrona Środowiska
2008 Tom 10 491-502
EN The main aim of this paper is to evaluate the impact of the reservoir on regulating the flow of Wierzbiak river and groundwater levels in the neighbouring area. The paper contains the results of investigation and reconnaissance curried out at the area of Mściwojów storage reservoir from July 2007 to[...]
14
51%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 270-271
15
51%
Inżynieria Ekologiczna
2007 Nr 18 234-236
16
51%
Instal
2010 nr 11 51-56
PL Zastosowanie urządzeń do retencjonowania wód deszczowych na obszarach centrów miast i infrastruktury komunikacyjnej cieszy się rosnącym zainteresowaniem w Polsce. W wielu przypadkach bez czasowego przetrzymania spływów szczytowych jest niemożliwe spełnienie podstawowych wymogów komfortu kanalizacyjn[...]
EN Stormwater detention facilities use especially in the area of city centers and communication infrastructure objects is gaining a raising interest in Poland. In many cases without temporal storage of runoff peaks it is impossible to fulfill basic requirements of current sewerage comfort definition. D[...]
17
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
18
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The paper presents hydraulic and mathematical modelling metod of new generation tanks, which work in gravitational - pump systems of accumulation chambers.
19
51%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN The source of information about the land surface can be not only the map or the profiles, that give the graphic reflex of the land, but also the digital terrain models (DTM), which present the form of the land surface in the digital way. In the paper the possibilities of using DTM at the stage of pr[...]
20
51%
Czasopismo Techniczne. Środowisko
EN Problems arising during depth measurements are presented in the paper. Based on their long experience, authors present several measurement schemes which are to facilitate measurements and, through certain standardization, enable comparison between successive measurements to be made in order to deter[...]
first rewind previous Strona / 9 next fast forward last