Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Lata help
Autorzy help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 720
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zastosowanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Drogownictwo
2003 nr 11 365-367
PL Lekki ugięciomierz dynamiczny może być szeroko stosowanym przyrządem do badania zagęszczenia gruntu pod warunkiem opracowania wytycznych stosowania i interpretacji wyników badań.
2
100%
Przegląd Budowlany
EN Realization of a prefabricated concrete object. Technical, economic and social problems. Large-panel constructions appearance improvement.
3
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Przedstawiono problemy zastosowania promieniowania we Francji, głównie wykorzystywanego w miernictwie przemysłowym, analizie i automatyce.Radiometria wyszła z wyspecjalizowanych laboratoriów, została włączona do wytwarzanych fabrycznie przyrządów, by uczestniczych w poprawie jakości pomiarów prowadz[...]
4
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Artykuł opisuje wyposażenie laboratorim do pomiaru jodu promieniotwórczego w Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej w Warszawie.
5
100%
Chłodnictwo i Klimatyzacja
2002 nr 10 22-27
6
100%
Postępy Techniki Jądrowej
PL Człowiek pracujący z promieniowaniem joizującym nosi przy sobie dozymetr osobisty.Mozna na nim odczytać pochłoniętą dawkę. Co zrobić jednak, gdy istnieje podejrzenie napromieniowania osoby, która dozymetru nie miała? Mozna odczytać dawkę zakodowaną w chromosomach limfocytów krwi.
7
100%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2006 nr 3 39-41
8
80%
Problemy Techniki Uzbrojenia
PL W artykule przedstawiono problematykę dotyczącą prac badawczych prowadzonych w zakresie opracowania czujników z wykorzystaniem technologii mikrosystemowych przeznaczonych do wykrywania materiałów wybuchowych w minach i improwizowanych ładunkach wybuchowych (IED). Omówiono także zagadnienie zwi[...]
EN : In the paper discussed problems concerning the research on the development of sensors based on microsystems technologies for the detection of explosives materials used in mines and improvised explosive devices (IED). In the article presented the issue of the use of chemical reactive layers wh[...]
9
80%
Przegląd Włókienniczy - Włókno, Odzież, Skóra
2011 nr 11-12 35-38
10
80%
Polish Hyperbaric Research
2009 nr 2(27) 7-26
PL W artykule przedstawiono zastosowanie analizy czynnikowej do analizy porównawczej wybranych parametrów hematologicznych (rozmaz 3-parametryczny, zawartość hematokrytu, C3c, C4, IgG, IgA, IgM, CRP, fibrynogenu oraz czynnik XII układu krzepnięcia) po ekspozycji hiperbarycznej i 24 godz po zako[...]
EN This paper discusses the application of factor analysis when used to compare the following selected blood parameter properties: A three-parameter smear, hematocrit, C3c, C4, IgG, IgA, IgM, CRP, fibrinogen concentrations, and the level of factor XII), just before, and after exposure to pressure c[...]
11
80%
Świat Szkła
1998 nr 6 13-15
PL Trudno znaleźć materiał, który w tak fascynujący sposób, jak szkło łączy aspekty funkcjonalne z estetycznymi. Dlatego też szkło stanowi wartościowy materiał budowlany równie ważny, jak beton, stal czy materiały syntetyczne. Nowoczesne szkło profilowane jest jednym z tych materiałów budowlanych, któr[...]
12
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
EN This article describes creating of the Geographic information System in civil engineering. This information system was established on Technical University on Faculty of Civil Engineering and is accessible on the Internet.
13
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
14
80%
Logistyka
2010 nr 2 29-30
15
80%
Wodociągi - Kanalizacja
2011 nr 3 46-49
16
80%
Budownictwo, Technologie, Architektura
2003 nr 1 52-53
17
80%
Prace Instytutu Metalurgii Żelaza
PL Zastosowano metody wykorzystujące zjawisko dyfrakcji rentgenowskiej na materiałach polikrystalicznych w badaniach procesów wydzieleniowych, w analizie naprężeń w elementach konstrukcyjnych oraz do pomiaru gęstości dyslokacji w materiałach ferromagnetycznych. Opracowano także projekt systemu automaty[...]
EN Methods using the X-ray diffraction effect on polycrystalline materials were used in the research of precipitation processes, in analysis of stresses in constructional components and for measurement of dislocation density in ferromagnetic materials. The design of a system for automatic control of Ph[...]
18
80%
Inżynieria Materiałowa
PL Nowoczesne stopy na bazie niklu są tworzywem konstrukcyjnym wykorzystywanym do produkcji elementów silników lotniczych. W pracy przedstawiono wyniki badań nadstopu niklu CMSX-6 stosowane do produkcji łopatek w silnikach turboodrzutowych. Zakres badań obejmował opracowanie metodyki ilościowej oceny p[...]
EN Modern nickel-based alloys are a constructional material used in the production of parts of aircraft engines. The paper presents the results of studies of nickel superalloy CMSX-6 used for the manufacture of blades for turbojet engines. The scope of the study encompasses a development of a quantit[...]
19
80%
Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska
20
80%
Inżynieria i Budownictwo
2007 R. 63, nr 12 635-638
PL Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań dwugałęziowych słupów stalowych wypełnionych betonem. Projektowanie elementów o takim przekroju nie jest ujęte w normach konstrukcji zespolonych. Z praktyki inżynierskiej wynika, że tego rodzaju słupy powinny znaleźć szersze zastosowanie w budownictwie, mię[...]
EN The results of two stages of tests performed on composite columns with two battened chords are shown. In the existing standard's rules, the computation and design of steel-concrete composite columns composed of compound steel sections is not included. From the engineer's practice it follows that thi[...]
first rewind previous Strona / 36 next fast forward last