Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 3
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zastosowania praktyczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2017 R. 18, nr 12 1241--1244, CD
PL W artykule omówiono model matematyczny zjawisk fizycznych opisujących działanie elementu termoelektrycznego jakim jest ogniwo. W artykule przedstawiono praktyczne wykorzystanie ogniwa Peltiera w różnych gałęziach gospodarki takich jak: medycyna, transport czy elektronika. Wspomniany element termoele[...]
EN This article presents the practical usage of a Peltier module in the various industries such as medicine, transportation and electronics. This thermoelectric element could be more and more find in the devices which are responsible for the air conditioning of all kinds of objects or small items. It c[...]
2
63%
Hutnik, Wiadomości Hutnicze
PL Wprowadzenie do praktyki nowych technologii walcowania, wymuszone przez gospodarkę rynkową, nie jest możliwe bez prowadzenia ciągłych badań teoretycznych i praktycznych, dotyczących nacisków roboczych metalu oraz bez dogłębnej wiedzy na temat głównych praw dotyczących kinematyki i sił w procesie wal[...]
EN The introduction in practice of new rolling technologies imposed by the market economy is not possible without a permanent theoretical and practical research on metal pressure working and without sound knowledge of the main cinematic and force laws of the rolling process. In spite of the achievement[...]
3
63%
Zagadnienia Eksploatacji Maszyn
PL W pracy przedstawiono wybrane zagadnienia nauki o zmęczeniu materiałów i konstrukcji, transfer osiągnięć nauki do praktyki oraz perspektywy rozwoju nauki o zmęczeniu uzupełnione przykładami. Z przedstawionej analizy wynika, że w zakresie badań naukowych obserwuje się szybki progresywny rozwój, w pr[...]
EN In the paper the essential problems of fatigue of materials and structures, the transfer of the achievements of science into practice, the achievements of the domestic scientific centres against a background of world science and the perspectives of evolution of fatigue science were presented. The r[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last