Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie paliwem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Archiwum Motoryzacji
2003 Nr 4 209-221
PL W artykule przedstawiono wyniki badań nad wpływem długości przewodu dolotowego na przebieg momentu obrotowego i właściwości trakcyjne pojazdu. Wyjaśniono problematykę doboru długości przewodu dolotowego i ograniczenia stosowania doładowania dynamicznego. Podano niektóre wyniki badań dotyczących doła[...]
EN The paper presents investigation results of influence of length of collecting pipe on torque-speed characteristic and on traction properties of the car. Also the problems of selection of length suction manifold and operating limitations of supercharging of engine SW-680 with take into account of len[...]
2
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
PL Paliwa do silników o zapłonie iskrowym, chcąc spełnić wysokie wymagania współczesnych wysilonych silników spalinowych wyposażonych m.in. w wielopunktowe systemy wtrysku paliwa oraz katalityczne, wielofunkcyjne układy oczyszczania spalin, muszą posiadać odpowiednie właściwości użytkowe i eksploatacyj[...]
3
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 158-165
PL Konieczność spełnienia norm emisji spalin przy jednoczesnym wzroście kosztów materiałów eksploatacyjnych, gdzie największą ich część stanowi koszt paliwa, zmuszają do opracowywania nowych rozwiązań z przeznaczeniem do zastosowania w konstruowaniu silników spalinowych. W artykule przedstawiono obecne[...]
EN Emissions standards and higher costs of consumables materials where the greatest part is fuel cost are forcing to develop new solutions to improve the construction of internal combustion engines. The paper overviews the current and future solutions used in automotive engine designs. They are related[...]
4
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 179-182
PL W artykule przedstawiono wybrane aspekty w zakresie perspektywy zastosowania paliw alternatywnych do zasilania tłokowych silników spalinowych.
EN The paper presents selected aspects of the prospects for alternative fuels to power internal combustion engines.
5
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 183-187
PL W artykule poruszono zagadnienia trwałości paliw silnikowych i zmiany ich parametrów w zależności od okresu przechowywania. Problematyka trwałości dotyczy szczególnie nowych rodzajów paliw z zastosowaniem dodatków pochodzenia roślinnego.
EN In the abstract the possibilities are shown issues permanence motor fuels and their parameters in dependence from save keeping. The topic of permanence affect especially a new kind of motor fuels with apply withal plant extraction.
6
75%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2012 R. 13, nr 4 188-196
PL W artykule zamieszczono informacje dotyczące kierunku rozwoju źródeł biopaliw pochodzenia roślinnego - mikroalg niestanowiącego konkurencji dla produkcji żywności oraz metody hodowli mikroalg. Ponadto przedstawiono wyniki badań konwersji biomasy w procesie pirolizy alg w zakresie pozyskania biopaliw[...]
EN In this paper information about development trends of new biofuels sources derived from plants are presented. It includes microalgae, which don't compete with market of food production. In this work research results of pyrolysis process of microalgae to derive liquid biofuel are described.
7
63%
Journal of KONES
EN The article presents some results of initial research, which are supposed to check the possibility of the application of the typical knock sensor, which is normally used to the spark ignition engine to detect the knock. The comparative analysis of the signals of head vibration and pulse pressure in [...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last