Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 7
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie akumulatorowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. Studia i Materiały
PL Przedstawiono model matematyczny akumulatora uwzględniający wpływ temperatury otoczenia, pojemności znamionowej, wartości prądu obciążenia oraz stopnia naładowania akumulatora na jego parametry (siłę elektromotoryczną, rezystancję wewnętrzną oraz pojemność chwilową). Korzystając z opracowanego model[...]
EN Mathematical model of a lead-acid battery was presented. It takes into account the influence of the: ambient temperature, nominal capacity of the battery, value of the current as well as the battery charge ratio on the battery parameters (electromotive force, internal resistance, instantaneous value[...]
2
100%
Przemysł Chemiczny
2016 T. 95, nr 1 66--73
PL Przedstawiono podstawowe informacje dotyczące budowy i zasady działania akumulatorów litowych. Ponadto przedstawiono i scharakteryzowano materiały do budowy ogniw typu Li-ion oraz wskazano kierunki rozwoju tej technologii.
EN Fundamentals and a review, with 122 refs., of the Li batteries. The commercial materials used in Li-ion cells, new promising electrode materials and new and most favorable trends in development of Li-ion systems were presented.
3
100%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
PL W artykule przedstawiono opracowany w Instytucie Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach akumulatorowy zespół zasilający samojezdnego wozu strzelniczego. Zespół ten składa się z modułu baterii i aparatury, zabudowanych na wozie strzelniczym oraz wolnostojącego modułu ładowania. Wprowadzenie akumulatoro[...]
EN Battery power supply unit for self-propelled blasting utility vehicle designed in the KOMAG Institute for Mining Industry is presented. This unit consists of the battery module and fittings installed on the blasting utility vehicle as well as free-standing loading module. Introduction of battery uni[...]
4
100%
Maszyny Górnicze
2019 R. 37, nr 3 42--49
PL W samojezdnych wozach strzelniczych do napędu układu jezdnego zastosowany jest wysokoprężny silnik spalinowy. Natomiast do napędu urządzeń technologicznych, zabudowanych na tych wozach, stosowany jest silnik elektryczny, który napędza pompę hydrauliczną. Silnik elektryczny zasilany jest z kopalniane[...]
EN Self-propelled blasting utility vehicles are powered by diesel engines. However, electric motors are used to power the technological devices installed on these vehicles, and such a motor powers a hydraulic pump. The electric motors are powered from the mine's power grid with a rated voltage of 500 V[...]
5
84%
Maszyny Górnicze
2017 R. 35, nr 3 58--64
PL Górnicze maszyny zasilane są często z akumulatorów składających się z ogniw kwasowo-ołowiowych. Ogniwa te w czasie ładowania bądź doładowywania wydzielają wodór, który po przekroczeniu określonych stężeń staje się gazem wybuchowym. Zagrożenie to jest znane większości użytkownikom maszyn z zasilaniem[...]
EN Mining machines are often powered by batteries consisting of lead-acid batteries. These cells release hydrogen when they are loaded or recharged, which, after exceeding certain concentrations, becomes explosive gas. This danger is most of the users of machines with battery power known, hence their i[...]
6
84%
Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe
2019 Nr 2 (122) 15--19
PL W artykule omówione zostały badania laboratoryjne innowacyjnego układu zasilająco-sterującego spągoładowarki górniczej, opracowanego w ramach realizacji projektu o akronimie HYDKOM 75 współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Badania miały na celu zweryfikowanie przyjętych założeń t[...]
EN The article discusses laboratory tests of an innovative power supply and control system for a roadheading mining machine, developed as part of the project on the acronym HYDKOM 75 co-financed by the National Center for Research and Development. The research was aimed at verifying the adopted technic[...]
7
84%
Maszyny Górnicze
PL W artykule przedstawiono wyniki pracy jakie zrealizowano w ramach projektu europejskiego INDIRES. Głównym celem realizowanego projektu jest poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie, poprzez opracowanie nowych technologii wspomagających pracę ratowników górniczych, powiązanych z innowacyjnymi techno[...]
EN In the list of search results implemented as part of the INDIRES public project. The main goal of the implemented project is to improve work safety in mining, by developing new technologies supporting the work of mining rescuers, using innovative communication technologies that can be used in potent[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last