Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników
Znaleziono wyników: 4
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zasilanie CNG
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
1
100%
Silniki Spalinowe
PL W artykule przedstawiono rezultaty z badań emisyjnych pojazdów w warunkach drogowych. Testy dla różnych typów pojazdów wykonywano na odcinkach kilkunastu do kilkudziesięciu kilometrów w różnych warunkach drogowych; dane te zawierają one informację o eksploatacyjnej emisyjności pojazdów i dotyczą rze[...]
EN In the study the results of vehicle emission tests in road conditions were presented as only then information on real vehicle emissions could be obtained. The tests were carried out on sections of tens to hundreds kilometers in different road conditions. They include information on emissivity of veh[...]
2
100%
Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze
2011 Nr 2 40--44
PL Tłokowy silnik spalinowy jest to maszyna cieplna (termodynamiczna), w której energia chemiczna paliwa jest zamieniana na energię cieplną, a ta z kolei na energię mechaniczną. Uzyskanie jak najlepszych wskaźników pracy silnika spalinowego skupiało uwagę konstruktorów od pierwszych lat jego powstania.[...]
EN A combustion piston engine is a heat machine (thermodynamic), in which chemical energy of fuel is transformed into heat energy, which in turn is transformed into mechanical energy. An inlet system plays an important role in the process of cylinder filling. That is why attempts have been made to desc[...]
3
100%
Zeszyty Naukowe. Organizacja i Zarządzanie / Politechnika Śląska
2018 z. 131 131--140
PL W pracy porównano sposób zasilania pojazdu paliwem CNG z paliwami konwencjonalnymi oraz paliwem LPG. Poruszono aspekty ekonomiczne i zasadnicze różnice w budowie instalacji CNG i LPG. Przedstawiono wymagania stawiane reduktorom CNG. Opisano ich budowę, parametry techniczne oraz warunki pracy. Zasygn[...]
EN The paper compared the method of supplying the vehicle with CNG fuel as compared to conventional fuels and LPG. Economic aspects and other fundamental differences in the construction of the CNG and LPG installations are discussed. Requirements for CNG reducers are presented. Their construction, tech[...]
4
80%
Autobusy : technika, eksploatacja, systemy transportowe
2016 R. 17, nr 6 429--433
PL W artykule przedstawiono wyniki analiz składu spalin autobusów komunikacji miejskiej, przystosowanych do zasilania gazem ziemnym CNG. W skład grupy badawczej weszły trzy marki autobusów: Jelcz 120M, Solaris Urbino 12 i MAN Lion’s City A21. Wyniki pomiarów emisji CO2 poddano weryfikacji obliczeniowej[...]
EN The results of exhaust gases composition analysis in the city buses, adapted to be supplied by natural gas - CNG were presented. The investigated vehicles group contained three models: Jelcz 120M, Solaris Urbino 12 and MAN Lion’s City A21. The results of CO2 measurements were calculative verified, w[...]
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last